Tinerii consilieri raionali din Ialoveni la formare, după un an de activitate

Comunicat de presă

Tinerii consilieri raionali din Ialoveni la formare, după un an de activitate.

Centrul Naţional de Resurse pentru Tineri (CNRT) desfăşoară, la Chişinău, în colaborare cu Consiliul Raional Ialoveni, cu suportul Fondului Balcanic pentru Democraţie (The Balkan Trust for Democracy - BTD), un curs de formare pentru membrii Consiliului Raional al Tinerilor. Instruirea are loc în perioada 5-7 august 2010.

Cei 34 de tineri consilieri raionali îşi vor dezvolta abilităţile de identificare a nevoilor tinerilor, planificare, organizare internă, comunicare şi soluţionare creativă a problemelor.

Participanţii la curs vor analiza realizările și problemele după un an de funcționare, îşi vor împărtăşi experienţa de activitate şi vor discuta despre cele mai eficiente modalităţi de implicare a tinerilor în viaţa comunităţii şi în procesele decizionale. De asemenea, tinerii vor examina strategiile de dezvoltare a parteneriatelor cu diverşi actori din comunitate în vederea promovării politicilor locale pentru tineret.

Evenimentul va avea loc în incinta Institutului Muncii, str. Zimbrului, nr. 10, Chişinău.

Pînă în prezent, alţi 200 de tineri consilieri și coordonatori ai Consiliilor Locale ale Tinerilor din raioanele Anenii Noi, Cimișlia, Criuleni, Orhei, Telenești și Ungheni au beneficiat de formări în domeniul organizării activităţii Consiliilor Locale ale Tinerilor.

Pentru informaţii suplimentare:
Iosif Molodovanu, tel.: 211.605
GSM: 069981166.
Email: iosifm@youth.md  
Web: www.youth.md