Şi persoane apolitice au Dreptul la muncă!

Acu de aproape un an, mai precis pe 2 octombrie 2009, şef-adjunct al Întreprinderii municipale Direcţia Construcţii Capitale a Primăriei mun. Chişinău, a fost demis din funcţie în urma unei Dispoziţii a Primarului General de Chişinău, Dorin Chirtoacă.

De-acu aproape un an, un lucrător model, onest, responsabil, cu o experienţă în muncă de peste 20 de ani, î-şi caută dreptate prin instanţele de judecată.Pe data de 01.07.2010, Judecătoria Centru a emis o Hotărâre în care îl restabileşte pe Alexandru Caftanat la locul de lucru, constatând ilegalitatea Dispoziţiei emise de către Primarul General, cu privire la eliberare din funcţie deţinută.

Am constatat că reprezentanţii autorităţii publice locale nu se grăbesc să readucă la normal funcţionalitatea Î.M. DCC a Primăriei mun. Chişinău.

Analizând probele, putem spune cu încredere, că funcţionarul a fost eliberat din funcţie în urma unor scheme puse în funcţiune împotriva persoanelor "apolitice".

Asociaţia Obştească "NeoJunime" se pronunţă prompt pentru onorarea de către Primăria mun. Chişinău, a Hotărârii Judecătoriei Centru, în parte ce ţine de restabilirea imediată a lui Alexandru Caftanat în funcţia deţinută anterior, de şef-adjunct al Î.M. Direcţia Construcţii Capitale a Primăriei mun. Chişinău.

 

Cu deosebit respect, Erica Zucec