În Moldova respectarea drepturilor beneficiarilor serviciului de probaţiune va fi îmbunătăţită

Institutul de Reforme Penale(IRP) a lansat, recent, proiectul “Consolidarea implementării alternativelor la detenţie în Republica Molodova”. Scopul proiectului este să contribuie la respectarea drepturilor persoanelor condamnate, prin monitorizarea aplicării şi executării pedepselor nonprivative de libertate. Proiectul este finantat de Open Society Institute, Budapesta şi este implementat de către Institutul de Reforme Penale.

Din cauza executării alteori ineficiente a sancţiunilor nonprivative de libertate, se înregistrează o scădere a încrederii publice în alternativele la detenţie. Astfel societatea rămîne a fi represivă, în cel mai bun caz, indiferentă faţă de persoanele aflate în conflict cu legea.

Pentru atingerea obiectivelor propuse, pe parcursul a 12 luni vor fi desfăşurate:

  • acţiuni de monitorizare a modului de aplicare şi executare a sancţiunilor nonprivative (probaţiunea şi munca comunitară);
  • organizarea de mese rotunde şi conferinţe naţionale cu  participarea reprezentanţilor justiţiei penale, unde vor fi discutate recomandările şi concluziile din rezultatul procesului de monitorizare;
  • sensibilizarea opiniei publice prin organizarea de flash-mob-uri şi implicarea ONG-urilor în susţinerea respectării drepturilor persoanelor aflate în conflict cu legea.

În R. Moldova bazele probaţiunii au fost puse în anul 2002 de către IRP, cu sprijinul partenerilor de implementare. Cadrul legal a fost consolidat abia in 2008, prin adoptarea Legii cu privire la probatiune. În luna iunie, current, erau încadraţi în programul serviciuliu de probaţiune 7002 de beneficiari dintre care 201 minori. Probaţiunea este un complex de activităţi de evaluare, consiliere psihosocială şi supraveghere în comunitate a persoanei aflate în conflict cu legea cu scopul de a o reintegra în societate şi de a proteja societatea de riscul recidivei.

IRP este o organizatie nonguvernamentala, constituita la 31 martie 2001, scopul careia este de a contribui la respectarea drepturilor omului prin reformarea sistemului de justiţie penală şi susţinerea iniţiativelor comunitare.

Pentru mai multe informaţii contactaţi Departamentul Relaţii Publice al Institutului de Reforme Penale; e-mail: info@irp.md www.irp.md tel: 72-25-45