AJPP prezintă ghidul „Rolul referatului presentințial la aprecierea personalității făptuitorului”

 

ghid

Asociația pentru Justiție Penală Participativă a editat recent ghidul „Rolul referatului presentințial la aprecierea personalității făptuitorului”. Ghidul este destinat profesioniștilor din cadrul sitemului de justiție penală și descrie modul de elaborare/utilizare a referatului presentințial în contextul probațiunii presentințiale în Republica Moldova.

Totodată, ghidul analizează structura referatului presentințial ce urmează a fi întocmit în concordanță cu noile reglementări legale, scoate în evidență cele mai importante prevederi legale care justifică necesitatea întocmirii unui referat presentințial și relevă importanța utilizării referatului la etapele urmăririi penale și judecării cauzei. Fiecare capitol este însoțit la final de recomandări cu privire la aplicarea în practică a aspectelor descrise de autori.

Ghidul subliniază rolul referatului presentințial în procesul individualizării pedepsei penale, fiind important atât la etapa urmăririi penale, cât și la faza judecării cauzei.

Publicația face referire și la cele mai importante reflecții ale studiului tematic realizat în ianuarie 2018, de AJPP în parteneriat cu Inspectoratul Național de Probațiune. Scopul studiului a vizat identificarea aspectelor vulnerabile ale probațiunii presentințiale în Republica Moldova, fiind propuse recomandări, care ar putea elimina carențele existente în sistemul național de probațiune.

La etapa de elaborare a studiului au fost chestionați consilierii de probațiune din cadrul a 42 birouri teritoriale de probațiune, fiind analizat conținutul referatelor presentințiale, puse la dispoziția organizației de Inspectoratul Național de Probațiune.

Ghidul a fost elaborat în cadrul programului Matra, finanțat de Ambasada Olandei la București și poate fi consultat în variantă electronică pe site-ul AJPP.

 
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.