HelpAge International anunță concurs pentru selectarea experților/companiilor naționali/e pentru prestarea serviciilor de elaborare a curricula și/sau organizarea cursurilor de instruire pentru adulți

Ajută-ne să distribuim acest articol:

flag yellow highHelpAge network logo RGBFEE logo

 

 

 

Începând cu 1 ianuarie 2018, cu susținerea financiară a Uniunii Europene, Fundația Est-Europeană în parteneriat cu HelpAge International, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, Asociația Businessului European și Centrul pentru Inovație și Dezvoltare Socială, implementează proiectul „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea socială și economică a țării”. Unul dintre obiectivele de bază ale proiectului este de a susține organizațiile societății civile la dezvoltarea unor activități de afaceri și a unor modele de implicare a vârstnicilor în activitățile comunității, încurajând participarea lor la educația pe tot parcursul vieții și dezvoltarea capacităților lor de generare ulterioară de venituri.

Helpage intenționează să elaboreze 2 curricula și să organizeze 2 cursuri de instruire continuă în baza acestora, adresate persoanele în etate. Tematica cursurilor de instruire va fi reflectată în curricula elaborate și se va referi la dezvoltarea afacerilor în următoarele domenii selectate:

-           Artizanat și meșteșugărit;

-           Croitorie;

Obiectiv:

Expertul/Compania va oferi servicii de elaborare a curricula și de facilitare a cursurilor de instruire (după caz).

Cursurile vor avea ca scop dezvoltarea și însușirea într-un mod eficient și rapid a abilitaților și cunoștințelor noi necesare pentru dezvoltarea și organizarea de către persoanele în vârstă a activităților de antreprenoriat.

Expertul/Compania va coordona activitatea sa cu Directorul HelpAge International și Coordonatorul de Proiect.

Responsabilități experților/companiilor:

 • Evaluarea necesităților de instruire a beneficiarilor din comunitățile participante în proiect
 • Elaborarea curriculumului/curricula și a documentelor aferente în baza necesităților evaluate (cu specificarea numărului și duratei orelor de studiu, periodicității, elaborarea unor criterii de evaluare și metode noi/ moderne și inovative, folosite în învățarea non-formală a persoanelor în vârstă)
 • Coordonarea materialelor elaborate cu reprezentanții HelpAge International și/sau cu părțile interesate (după necesitate)
 • Curricula vor fi elaborate conform prevederilor Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a Republicii Moldova
 • Facilitarea cursului/cursurilor de instruire în baza curricula elaborate (în cazul în care expertul/compania poate oferi aceste servicii)
 • Revizuirea, ajustarea și completarea curricula post instruire (după necesitate)

Cerințe față de aplicanți:

 • Studii superioare în domeniul economiei, dezvoltării și administrării afacerilor, agriculturii și alte domenii relevante;
 • Experiență în activități similare (elaborare curriculum și/sau alte materiale didactice)
 • Experiență de predare, instruire, formare – minim 2 ani
 • Cunoștințe solide în domeniul educației adulților și învățării pe tot parcursul vieții
 • Abilități de utilizare a calculatorului (Word, Excel, PowerPoint, Internet);
 • Abilități de comunicare eficientă inter-personală și de lucru în echipă;
 • Experiență de lucru cu organizațiile non-guvernamentale va constitui un avantaj;

Procedura de aplicare

Persoanele/Companiile interesate pot aplica pentru una sau mai multe sarcini specificate mai sus utilizînd formularul de aplicare. Aplicanții vor trimite dosarul de participare la concurs, cu următorul conținut:

(1) CV-ul expertului sau în cazul companiilor, CV-urile tuturor persoanelor implicate în executarea sarcinilor, inclusiv CV-ul organizației;

(2) Formularul de aplicare completat integral;

(3) propunerea financiară (reieșind din numărul de zile de lucru estimate și costul unei zile de lucru);

(4) o scrisoare de intenție conținând aspectele/viziunile pe care aplicantul dorește să le expună cu privire la sarcina ce urmează a fi efectuată;

Dacă expertul/ compania a participat anterior la elaborarea unor documente similare se încurajează atașarea la dosar a 1-2 exemple, portofoliul de clienți și lista instruirilor organizate.

Aplicațiile vor fi evaluate în baza următoarelor criterii: experiența expertului/companiei în prestarea serviciilor solicitate, viziunea asupra executării sarcinilor, costul serviciilor.

Dosarul va fi trimis prin email la adresa: officehelpage@gmail.com cu mențiunea „Servicii de elaborare curricula și/sau organizare a cursurilor de instruire pentru adulti” până la data de 20 iulie 2018, ora 23:00. Telefon de contact: 022 225098. Doar persoanele selectate vor fi contactate. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Mai jos puteți accesa Termenii de Referință și Formularul de Aplicare.Organizații vizate: HelpAge International |Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.