hackathon

Cerem reformarea Zilei Limba Noastră în Ziua Limbilor Materne

LUARE DE POZIȚIE

Astăzi 1 septembrie 2016, Centrul de Informare în domeniul Drepturilor Omului (CIDO) condamnă ineficiența instituțiilor de stat în asigurarea dreptului la limba maternă și asigurarea incluziunii tuturor grupurilor etno-lingvistice care locuiesc în Republica Moldova.

Potrivit Consituției Republicii Moldova, articolul 10: (2) “Statul recunoaşte şi garantează dreptul tuturor cetăţenilor la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase.”

După cum arată datele recensământului naţional general din 2004 populația Republicii Moldova vorbește mai multe limbi materne printre care moldovenească/română 75,17%, rusă 15,99%, ucraineană 3,85%, găgăuză 3,1%, bulgară 1,14%, alte limbi 0,34% (romani și altele). Astfel fiecare a 4 persoană a declarat drept limba materna alta decât cea română/moldovenească.

Pe plan internațional Republica Moldova a semnat Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare, încheiată de statele membre ale Consiliului Europei la Strasbourg, la data de 5 noiembrie 1992. Scopul general al Cartei este de a contribui la menţinerea şi dezvoltarea tradiţiilor şi a bogăţiei  culturale  europene prin protecţia limbilor regionale sau minoritare istorice din Europa, dintre care unele riscă, în decursul timpului, să dispară. Carta se bazează pe ideea că recunoaşterea şi respectarea diferenţei culturale va spori finalmente integrarea, pacea şi stabilitatea. La 11 iulie 2002, Republica Moldova, a semnat Carta, dar până în prezent nu a ratificat-o ignorând recomandările Consiliului Europei.

Totodată în cadrul mecanismului Evaluarea Periodică Universală, statul și-a asumat un șir de angajamente în avansarea agendei drepturilor omului inclusiv pentru grupurile etno-lingvistice.

Considerăm că oportunitatea reformării sărbătorii naționale Limba Noastră centrate pe activități care promovează limba română spre o abordare incluzivă, multi-lingvistică prin redenumirea sărbătorii în Ziua Limbilor Materne și implicarea activă a tuturor grupurilor etno-lingvistice, ar fi un pas responsabil spre crearea coeziunii sociale și avansarea dialogului interetnic.

Republica Moldova având o populație diversă din punct de vedere etnic și lingvistic, de o importanță majoră în respectarea drepturlor omului sunt activitățile de promovare a diversității culturale, campaniile informative și programele de schimb intercultural. 1 septembrie este o oportunitate bună pentru organizarea activităților de promovare a diversității culturale, lingvistice și naționale. Un element important este asigurarea dreptului la învățământ în limba maternă, Republica Moldova fiind restanțieră la acest capitol.

Solicităm:

  • Demararea imediată a procedurilor necesare pentru ratificarea promptă a Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare;
  • Asigurarea dreptului la limba maternă pe teritoriul Republicii Moldova;
  • Initierea discutiilor publice față de oportunitatea redenumirii sarbatorii nationale 31 august Limba Noastră in Ziua Limbilor Materne.

Contact: Veaceslav Tofan, Director Executiv 069141399, director@cido.org.md
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.