Distribuie prietenilor:


Ziua de 10 decembrie este una specială. Este Ziua Internaţională a Drepturilor Omului ! Această zi marchează adoptarea şi proclamarea de către Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului.

La 10 decembrie 1948, la Paris, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat Declarația Universală a Drepturilor Omului, prin Rezoluția nr. 217 A (III). Declarația a reușit să transpună unul dintre principalele scopuri ale ONU care este promovarea și încurajarea respectului pentru drepturile omului și libertățile fundamentale, fără deosebire de rasă, sex, limbă sau religie.

Instituirea oficială a Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, a avut loc la plenara 317 a Adunării Generale, la 4 decembrie 1950, când Adunarea Generală a declarat Rezoluția 423 (V), prin care invita toate statele membre, precum și orice alte organizații interesate să sărbătorească ziua așa cum cred că e potrivit.

În toate statele membre ale ONU, pentru a marca această zi, sunt organizate numeroase  conferinţe şi întâlniri politice, evenimente culturale şi expoziţii. O contribuție aparte o au organizaţiile guvernamentale şi non-guvernamentale, precum şi organizaţii ale societăţii civile active în domeniul drepturilor omului.

O categorie importantă a drepturilor omului o reprezintă drepturile ecologice, care au menirea să asigure un habitat cît mai integru și prielnic conviețuirii. Reieșind din faptul că starea de mediu se află într-o legătură determinativă cu durata de viață a omului, în actualitatea care ne înconjoară, se resimte o necesitate acută de a focaliza atenția societății asupra factorilor nocivi.    

AO ,,EcoContact” a acordat dintotdeauna însemnătatea cuvenită acestei zile deosebit de importante pentru fiecare cetățean, și pentru un stat democratic, în care ființa umană, trebuie să fie centrul preocupărilor politice, economice și sociale.

În această ordine de idei, transmitem sincere felicitări tuturor oamenilor Republicii Moldova. Vrem să știți că AO ,,EcoContact” își va desfășura în continuare și cu încredere activitatea de a contribui la asigurarea dreptului la un mediu neprimejdios din punct de vedere ecologic pentru viaţă şi sănătate.

Mulți ani tuturor, pentru că toți oamenii s-au născut cu drepturi egale și inalienabile !logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet


Ajută-ne să distribuim acest articol: