IDIS “Viitorul” lansează ediția 2013 - 2014 a Programului Bunelor Practici ale Autorităților Publice Locale

IDIS ”Viitorul” dă start unei noi etape de selecție a celor mai bune practici la nivel local. Astfel, autoritățile publice locale din Republica Moldova au acum șansa de a-și face cunoscute experiențele și practicile de succes prin intermediul Programului Bunelor Practici care urmărește să asigure schimbul de cunoştinţe, abilități și durabilitatea inițiativelor locale.

Pentru ediţia 2012 - 2013 a Programului Bunelor Practici au fost depuse 56 de practici din 41 de localităţi ale țării, inclusiv dintr-un raion din regiunea transnistreană. Amenajarea teritoriului, modernizarea instituţiilor publice şi asigurarea cetăţenilor cu servicii publice mai bune sunt câteva dintre priorităţile autorităţilor publice locale participante în ediția precedentă a Programului. Cele mai bune practici ale autorităților locale din Moldova au fost apreciate în cadrul Ceremoniei Naționale de Premiere care a avut loc la 12 decembrie 2014. Astfel, 35 de comunități cu cele mai inovative proiecte de succes au fost apreciate cu premii și distincții speciale. Totodată, au fost acordate premii speciale au mers spre comuna Budești, orașul Edineț, satul Băhrinești, Florești și comuna Zaim din raionul Căușeni și de asemenea, o premieră a fost și menționarea unei localități de peste hotarele țării, și anume comuna Cumpăna, județul Constanța, localitate parteneră a comunei Budești. Lista completă a autorităților premiante o găsiți aici.

În perioada 2005 - 2014, peste 350 de comunități din Republica Moldova și-au împărtășit bunele practici care au fost publicate în patru antologii, iar 71 practici de succes au devenit subiectul a cinci filme documentare distribuite în rândul reprezentanților autorităților publice din toată țara.

Pentru ediţia curentă, autoritățile publice locale din Republica Moldova vor depune până la 31 mai 2015 formularele de participare la concursul pentru statutul „Autoritatea cu cea mai bună practică 2013 - 2014” la una din următoarele patru secțiuni:

1Buna guvernare în contextual integrării europene (informații accesibile tuturor, participarea cetățenilor și transparență, guvernarea digitală la nivel local, dezvoltarea potenţialului turistic al localităţii etc.)
2.  Dezvoltarea economică locală  și cooperare intercomunitară (susținerea antreprenoriatului local, parteneriate publice – private, servicii economice durabile  prin cooperare intercomunitară etc.)
3.  Eficienţa energetică: modele de succes și perspective de dezvoltare (implementarea proiectelor sustenabile de eficiență şi conservare energetică, îmbunătăţirea iluminatului public, promovarea energiei regenerabile în instituțiile publice etc.)
4.  Servicii publice de calitate, prioritate pentru orice localitate (perfecţionarea funcţionarilor şi a aleşilor locali, managementul integrat al deşeurilor, dezvoltarea serviciilor incluzive etc.)

Autorităţile publice locale trebuie să țină cont de faptul că practica locală trebuie să fie implementată în perioada 1 iunie 2013 – 31 decembrie 2014 și să includă elemente de INOVAȚIE. Numărul de practici sau domenii cu care o autoritate publică locală poate participa la competiție nu este limitat, dar pentru fiecare practică trebuie completate şi expediate formulare de participare separate.

Ulterior etapei de aplicare, echipa Programului Bunelor Practici va evalua formularele de participare şi va pregăti o listă preliminară a autorităţilor locale selectate, care, pe parcursul lunilor iulie – august 2014 vor fi vizitate pentru a face cunoștință cu modalitatea de aplicare și funcționare a bunei practici. În urma acestor acțiuni, membrii Grupului Coordonator vor selecta autoritățile publice locale cărora li se va acorda statutul „Autoritatea cu cea mai bună practică” în domeniul în care a fost implementată practica.

Toate autorităţile publice locale participante la concurs vor fi anunţate cu privire la rezultatul competiției şi vor fi invitate să participe la Ceremonia Naţională de Premiere care va avea loc la finele anului curent.

O bună practică la nivel local înseamnă istorii de succes, parteneriate și inovație, iar astfel, reprezentanţii administraţiilor publice locale care vor aplica la Programul Bunelor Practici vor avea oportunitatea de a se inspira și a aplica, în localitățile lor, modele reușite și performante. În acest fel, guvernarea locală va deveni mai eficientă, iar calitatea vieții cetățenilor se va îmbunătăți vizibil.

Pentru a participa la Programul Bunelor Practici din Republica Moldova vă rugăm să expediați până la 31 mai formularul de participare completat la următoarea adresă poștală:

Chişinău, MD-2005, Str. Iacob Hâncu 10/1, IDIS "Viitorul", pentru „Programul Bunelor Practici”.

Formularul de participare poate fi descărcat aici şi transmis completat pe adresa: ana.veverita@viitorul.org cu mențiunea “Programul Bunelor Practici” sau prin fax la numărul (+373 22) 24 57 14.

Notă: Practicile depuse de către autoritățile publice locale la edițiile precedente ale Programului Bunelor Practici NU sunt eligibile pentru a participa la ediția curentă a programului.

Programul Bunelor Practici ale Autorităţilor Publice Locale din Moldova a fost lansat în anul 2005 de către Consiliul Europei în cooperare cu Guvernul Republicii Moldova, asociaţiile de primari, proiectul USAID „Reforma Autorităţilor Publice Locale” și implementat de către IDIS “Viitorul”, având scopul de a identifica, valorifica și disemina bunele practici printre autorităţile publice locale din Republica Moldova, contribuind astfel la eficientizarea guvernării locale.

Pentru mai multe detalii, contactați coordonatorul programului, Ana – Maria Veverița la numărul de telefon 0 22 221844 sau adresa de e-mail ana.veverita@viitorul.org.
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.