Distribuie prietenilor:


Conform prevederilor Codului Muncii al Republicii Moldova, persoanele cu dizabilităţi au dreptul de a munci şi de a acumula venituri la fel ca şi ceilalţi cetăţeni. Prevederile legale stipulează că Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) este instituţia responsabilă de identificarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi aflate în căutarea unui serviciu. În această ordine de idei, Agenția a angajat 43 de specialiști care au în obligațiile sale de serviciu, acordarea suportului în vederea încadrării în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități.

Pentru a eficientiza munca acestor specialiști și pentru a prezenta specificul dizabilității, ANOFM în parteneriat și cu suportul financiar al Asociaţiei „MOTIVAȚIE” din Moldova au organizat două seminare de instruire a specialiştilor agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă în oferirea sprijinului persoanelor cu dizabilităţi la încadrarea în cîmpul muncii cu tematica ,,Integrarea pe piața muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu dizabilități”. Primul seminar care s-a desfășurat în perioada 7-9 aprilie a fost destinat angajaților agențiilor teritoriale de ocupare a forței de muncă nou-veniți în acest sistem, iar cel de-al doilea, ce a avut loc între 10-11 aprilie, a adunat specialiștii cu experiență care acordă suport persoanelor cu dizabilităţi ce se adresează la AOFM în a-și identifica un post de muncă.

Participanții au beneficiat de instruiri în domeniul valorizării rolului social, dezvoltării competențelor și incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități, le-au fost prezentate diferite abilităţi ale oamenilor şi domenii de activitate pentru persoanele cu dizabilităţi. Li s-a vorbit, de asemenea, despre angajarea asistată şi rolul specialistului ANOFM şi a structurilor sale teritoriale în procesul de integrare în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi, modalităţi adecvate de identificare a locurilor de muncă şi abordarea angajatorului, evaluarea şi implicarea beneficiarului în căutarea unui loc de muncă, adaptarea rezonabilă a locurilor de muncă.

Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova a prezentat specialiștilor AOFM experiența sa în domeniul angajării persoanelor cu dizabilități fizice. Specialiștii Asociației au vorbit participanților la instruire despre importanța asistării persoanelor cu dizabilități în căutarea unui post de muncă, la fel le-au prezentat stereotipurile și miturile care s-au înrădăcinat în societate despre angajații cu dizabilități și au informat despre cazurile de succes de angajare a persoanelor cu dizabilități care au fost obținute datorită serviciului de suport în angajare prestat de către Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova.

Datele statistice prezentate de ANOFM demonstrează că pe parcursul anului 2011 au beneficiat de serviciile Agenţiei 650 persoane cu dizabilităţi, iar în prima jumătate a anului 2012 - 335 persoane cu dizabilităţi.

 


logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet


Ajută-ne să distribuim acest articol: