Distribuie prietenilor:


COP 15 din 14.02.2020

Asociația Promo-LEX solicită oferte de prețuri pentru servicii de redactare în limba română.

Scopul general al anunțului este identificarea și selectarea celei mai bune oferte de prețuri pentru servicii de redactare a materialelor tematice și publicațiilor în domeniile prioritare ale Asociației.

Termenii de referință:

 • Limbile pentru care se solicită servicii de redactare: română;
 • Specificul materialelor care vor fi înaintate spre redactare: articole tematice, comunicate de presă, apeluri, rapoarte și studii tematice, rapoarte de monitorizare, materialele dosarelor deținute în procedură civilă și penală etc.
 • Terminologia utilizată din domeniul: juridic, electoral, educație civică, drepturile omului etc.

*Toate publicațiile și materialele Asociației sunt disponibile pe următoarea adresă: www.promolex.md. Ofertanții interesați pot face cunoștință cu specificul și limbajul utilizat de Asociație.

Asociația Promo-LEX va încheia Contracte de Prestări Servicii cu persoane fizice sau juridice care vor efectua traduceri scrise la solicitare, reieșind din necesitățile Asociației.

Perioada de contractare – 12 luni.   

Cerințe față de ofertanți:

 • Cunoașterea la nivel avansat a limbii române: ortografie, stilistică, morfologie;
 • Cunoașterea terminologiei în domeniile: juridic, drepturile omului, electoral, educație civică etc.;
 • Experiență de redactare de minim 2 ani;
 • Disponibilitatea de a presta servicii de redactare în termeni restrânși de timp.

În calitate de ofertanți pot aplica atât persoane fizice, cât şi persoane juridice.

Persoanele interesate trebuie să prezinte Oferta care va include:

 1. Pentru persoane fizice – CV actualizat cu indicarea experienței și expertizei relevante;
 2. Pentru persoane juridice – Certificat de Înregistrare sau Licență și profilul companiei;
 3. Două referințe (persoane fizice sau juridice) care pot confirma expertiza și care au beneficiat de serviciile ofertantului;
 4. Referințe la lucrări executate (link-uri la publicații redactate)
 5. Oferta financiară în MDL.

Oferta financiară trebuie să fie prezentată după modelul următor:

Servicii de redactare și corectură a textelor scrise în limba română Preț, MDL TVA 0% Preț, MDL TVA 20%
Preț brut per 1 pagină în regim normal de lucru    
Preț brut per 1 pagină în regim de urgență de lucru și/sau în zile de odihnă    
Numărul de pagini (1800 caractere fără spații) executate în regim normal /pe zi    
Numărul de pagini (1800 caractere fără spații) executate în regim urgență/zile de odihnă /pe zi    

* 1 pagină = 1800 caractere fără spații (calculele se fac din varianta finală (redactată) a documentului).

* Pentru persoane fizice prețul (brut) trebuie să includă toate taxele, după cum urmează: 18% fondul social, 9% asigurarea medicală; 6% fondul de pensii, 12% impozit pe venit.

* Persoanele juridice vor completa tabelul de mai sus incluzând atât prețul cu TVA inclus, cât și la cota TVA 0%. Companiile care nu sunt plătitoare de TVA vor menționa acest fapt în ofertă.

Oferta mai trebuie să includă:

 • Datele de contact ale ofertantului;
 • Persoana de contact;
 • Rechizitele bancare ale companiei (pentru persoane juridice);
 • Semnătura persoanei autorizate (pentru persoane juridice);
 • Opțional – ștampila umedă a companiei (pentru persoane juridice).

Oferta trebuie expediată la adresa de e-mail:  tender@promolex.md  cu mențiunea “Ofertă de prețuri pentru servicii de redactare”.

Data limită de depunere a ofertelor este 27  februarie 2020, ora locală 18:00.

Evaluarea ofertelor se va efectua în 2 etape:

1) La prima etapă, Ofertele vor fi analizate sub aspectul corespunderii cu cerințele stipulate în anunț. Criterii de evaluare: calificarea ofertantului; experiență relevantă; oferta financiară reflectă expertiza ofertantului și este competitivă.

2) Ofertanții pre-selectați vor fi contactați și invitați la cea de-a doua etapă. Cea de-a doua etapă va consta în proba scrisă (ofertanții vor fi invitați să efectueze redactarea unui text cu volum de aproximativ 0,5-1 pagină).

Dosarele de aplicare incomplete sau care vor fi depuse după termenul limită nu vor fi examinate.

Doar ofertanții preselectați vor fi contactați.

 Pentru informații suplimentare, contactați: Marina Bejenari, Asistentă de Program, +373 68008319, marina.bejenari@promolex.mdlogoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet


Ajută-ne să distribuim acest articol: