Distribuie prietenilor:


Fundaţia Est-Europeană dorește să contracteze una sau mai multe  companii de audit care să presteze servicii în scopul auditării sub-granturilor Fundației. Auditul va fi efectuat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit aprobate  de  Federaţia  Internaţională  a Contabililor (IFAC). Compania/companiile de audit selectate vor fi contractate pe o perioadă de 2 ani. 

Bugetele sub-granturilor care urmează a fi auditate variază între 5000 USD – 80000 USD si pot fi pentru o durata de 6 – 36 luni. Cheltuielile standard prevăzute in bugetele sub-granturilor includ: salarii, cheltuieli de oficiu, deplasări, organizarea seminarelor, ședințelor de instruire, conferințe, publicații, elaborarea de studii, pagini web, regrantare etc. 

Auditul rapoartelor financiare prezentate Fundației de către beneficiarii de grant și exprimarea opiniei de audit în conformitate cu ISA800 ”Raportul auditorului privind auditul cu scop special” privind corespunderea rapoartelor financiare cu înregistrările contabile ale beneficiarului de grant și cerințele contractului de grant semnat între beneficul contractului de grant și Fundație. Pentru exprimarea   unei  opinii  asupra  rapoartelor  financiare ale beneficiarului de grant, auditorul  trebuie  să verifice şi să evalueze concluziile formulate în baza dovezilor de audit obţinute pe parcursul exercitării auditului  cu obiectiv special. Raportul auditorului trebuie să conţină opinia acestuia clar exprimată în formă scrisă.

Compania de audit va lucra nemijlocit cu managementul organizațiilor beneficiare de grant, la sediul organizațiilor în cauză, și va raporta Fundației Est-Europene în termenele agreate în prealabil. 

Atenție!

Termenii de Referință pot fi accesa aici:

https://eef.md/index.php?pag=news&id=1026&rid=1474&l=ro

Termenul limită de depunere a ofertelor este: 01 martie 2020. 

Oferta cu mențiunea in subiectul mesajului „Audit sub-granturi” - se va expedia prin poşta electronică concurs@eef.md sau se va depune personal la sediul Fundaţiei: str. 31 august 1989, nr. 98, etaj 3, Chişinău.

Pentru întrebări: Ana Olaru, director financiar, pe adresa e-mail: ana.olaru@eef.md sau la numărul de telefon: (022) 23 53 43, ext. 119.logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet


Ajută-ne să distribuim acest articol: