Distribuie prietenilor:


Denumirea organizației contractante: Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA.

Sediul organizației contractante (adresa depunerii ofertelor și desfășurării concursului): str. Mihail Sadoveanu nr. 21, mun. Soroca, MD-3006, raionul Soroca, Republica Moldova, e-mail: crt.dacia@gmail.com.

Persoana de contact: Babici Ion, Președinte CRT DACIA, tel: +373 69014443, e-mail: ibabici@gmail.com.

Obiectul achiziției: Servicii de instruire în domeniul: ”Elaborării Strategiei CRT DACIA 2020-2025”

Numărul concursului: CRTD19021

Locul de realizare: Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, str. Mihail Sadoveanu nr. 21, mun. Soroca, MD-3006, raionul Soroca, Republica Moldova.

Limba de lucru: limba română.

Perioada de realizare: februarie 2020

Grup țintă: 18 angajați ai CRT DACIA, 5 membri Board-ului, 1 Cenzor.

Context: Concursul este realizat în cadrul Proiectului ”Consolidarea capacităților instituționale ale CRT DACIA” implementat de Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, cu suportul Fundației Est-Europene din resursele acordate de Fundația OAK. CRT DACIA în cadrul acestui proiect, care are scop sporirea eficienței a activității organizației în domeniul prevenirii violenței domestice și promovării egalității gender în Republica Moldova, a planificat realizarea unui obiectiv, ce vizează abilitarea cu cunoștințe și capacități necesare a personalului, pentru a asigura un nivel mai performant în vederea planificării strategice ale organizației pe termen lung și pregătirea pentru elaborarea Strategiei CRT DACIA pe perioada 2020-2025. În acest context, se planifică realizarea unui training de 2 zile, pentru formarea abilităților membrilor Board-ului, cenzorului și a staff-ului  CRT DACIA în vederea planificării strategice a organizației pe termen lung.

Criteriile de evaluare a ofertelor:

#

Criterii

Punctaj maxim, (puncte)

1.        

Valoarea ofertei ca cost

50

2.        

Studii superioare de licență/master

10

3.        

Abordarea conceptuală planificată și propusă de formator pentru acest training

10

4.        

Calificarea în domeniul planificării strategice a organizației

10

Valuta și modul de achitare: serviciile vor fi remunerate în Lei moldovenești, prin transfer bancar, în baza contractului de prestări servicii, actului de recepționare și a raportului pe serviciile realizate.

Specificații cu referire impozite și taxe: formatorul selectat care își desfășoară activitatea profesională în bază de patentă, va fi remunerat conform prevederilor legislația în vigoare.

Condiții de participare la concurs: Formatorul prezintă oferta, CV-ul, o scurtă descriere conceptuală a metodologiei care va fi aplicată (maxim o pagină A4). Selecția unui formator va fi efectuată în dependență de ofertele recepționate în cadrul concursului.

Modalitățile de participare la concurs: oferta se expediază la adresa electronică crt.dacia@gmail.com cu indicația în titlul mesajului ”concurs de achiziție Nr. CRTD19021”.

Limba în care se prezintă ofertele comerciale: limba română.

Cerințele față de serviciile solicitate

Denumirea serviciilor

Descrierea serviciilor

Numărul formatorilor/experților

Servicii de instruire în domeniul planificării strategice a organizației pe termen lung

În vederea prestării serviciilor de instruire în domeniul dat, vor fi realizate următoarele activități:

1 training de 2 zile pentru 18 angajați ai CRT DACIA, 5 membri Board-ului, 1 Cenzor: ”Elaborarea Strategiei CRT DACIA 2020-2025”

Rezultatele anticipate: 18 angajați din cadrul CRT DACIA, 5 membri ai Board-ului și Cenzorul organizației au abilități în vederea planificării strategice ale organizației pe termen lung și sunt pregătiți pentru a elabora Strategia CRT DACIA pentru perioada 2020-2025.

1 formator calificat în domeniul planificării strategice a organizației

Termenul-limită de prezentare a ofertelor: 27 ianuarie 2020

Data/ora desfășurării concursului: 28 ianuarie 2020

Structura unei oferte

Numele, prenumele expertului/formatorului:

Telefon:

E-mail:

Valoarea ofertei:

#

Numele, prenumele expertului

Denumirea serviciilor

Unitate

Total unități

Cost unitate, lei

Sub-total, lei

1.

 

Servicii de instruire în domeniul planificării strategice a organizației

zile

2 zile

   

Descriere conceptuală a metodologiei care va fi aplicată:

(Descrieți metodologia în maxim 1 pagină pentru serviciile de instruire)

Formatorul va realiza activități/prezentări cu scopul de a forma abilități, cunoștințe și capacități necesare personalului, pentru a asigura un nivel mai performant în vederea planificării strategice ale organizației pe termen lung și pregătirea pentru elaborarea Strategiei CRT DACIA pe perioada 2020-2025.

Toate activitățile și tematicele, agendele activităților vor fi în prealabil consultate cu organizația contractată, fiind ajustată necesităților organizației la necesitate.

Anexe:

 CV – Expert/formator81635168 1041976482806343 4013604310561587200 nlogoStarNet

Serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet


Ajută-ne să distribuim acest articol: