Distribuie prietenilor:


Conform contractului de finanțare Nr. 19-PR-N-O25  din 28 octombrie 2019, încheiat între

Asociaţia Obştească „Viitorul din Maramonovca”

și

Fundația ,,Reprezentanța Fundației Konrad Adenauer în Republica Moldova",

ce are ca scop promovarea și fortificarea comunicării și colaborării dintre societatea civilă, sectorul public și mediul de afaceri din raionul Drochia prin  implicarea activă a Grupurilor de Acțiune Locală „Calea Dropiei” și „Valea Cuboltei” în identificarea și soluționarea problemelor locale în cadrul proiectului „CILS”,

     Asociaţia Obştească „Viitorul din Maramonovca” invită companiile specializate (persone juridice) să expediați oferta dumneavoastră de preţ pentru prestarea următoarelor servicii:

- Servicii profesionale de filmare și fotografiere în r.Drochia  , cu 30 de deplasări în  localitatățile din

   r.Drochia (transport asigurat de AO ,, Viitorul din Maramonovca ”) ,

 - Crearea a 30 reportaje de la evenimente

 - Redactarea a 300 de  fotografii

-  Promovarea materialelor despre activitățile proiectului în baza unei platforme on-line dezvoltate.

    Oferta dumneavoastră va fi adresată şi expediată la adresa email: cils.2019.2020@gmail.com

    Numele Beneficiarului: A.O. „Viitorul din Maramonovca”, proiect ,,CILS ”

    Tel.: /+373/ 68 366 569, manager Croitor Angela

Ofertanții pot depune o singură ofertă care să includă toate elementele din cadrul prezentei cereri și care trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Deciziei legale care  atestă că societatea este înregistrată ca persoană juridică, copia Extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice (cu informații despre administrator, adresa juridică, numele proprietarilor ) , informații, prospecte, recomandări etc. ce atestă corespunderea prestatorului de a oferi serviciile în cauză.

Termen limită: 18 decembrie 2019

Alte articole de acest autor:
Author: Societatea Civilă


logoStarNet

Serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet


Ajută-ne să distribuim acest articol: