Distribuie prietenilor:


Scopul audituli este auditarea situațiilor financiare ale organizației și exprimarea opiniei auditorului, în conformitate cu standardele internaționale de audit (ISAs 800/805), despre conformitatea declarațiilor fiscale cu standardele naționale de contabilitate; verificarea îndeplinirii condițiilor stipulate în contractele încheiate cu finanțatorii; conformitatea rapoartelor financiare și descriptive expediate finanțatorilor și implementarea politicii de achiziții a organizației.

Cerințe de calificare pentru auditor:

adeverinţă  de înregistrare la Camera Înregistrării de  Stat, licență în domeniul activităţii de audit,adeverinţa de calificare a auditorului .

experiență practică de auditare a organizațiilor non-profit timp de cel puțin 5 ani.

bună reputație profesională.

apartenența la organizațiile / rețelele / asociațiile profesionale care sunt membre ale Federației Internaționale a Contabililor (IFAC).

Ca urmare a efectuării auditului, auditorul va prezenta:

  • · Scrisoare de misiune
  • · Scisoare către conducere
  • · Raportul de audit

Bugetul organizației pentru anul 2019 constituie 367 000 de Euro. Au fost implementate 10 proiecte cu o mărime diferită a bugetului și 18 angajați .

Rugăm să fie expediat portofoliul auditorului, în conformitate cu cerințele indicate, la adresa info@gdm.md până în data de 19 decembrie 2019.

Puteți adresa întrebări suplimentare la numărul de telefon 022 28 88 59logoStarNet

Serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet


Ajută-ne să distribuim acest articol: