Cooperarea germană pentru dezvoltare prin GIZ, în cadrul proiectului ”Promovarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie Verde”, este în căutarea unei companii cu experiență care să organizeze evacuarea, sortarea și reciclarea deșeurilor colectate de la instituțiile de învățământ profesional tehnic din municipiul Chișinău.

Furnizorul selectat va desfășura activitățile conform Termenilor de Referință (TR).

Pentru TR, vă rugăm să adresați un mesaj la e-mail: tenders-giz-moldova@giz.de, cu indicarea numărului tenderului în titlul mesajului.

Oferta va include:

  1. Ofertă financiară care va conține suma brută totală pentru realizarea fiecărei activități conform TR, precum și un buget total exprimat în lei, TVA 0%; datele bancare ale companiei, inclusiv numele băncii și IBAN pentru MDL (toate într-un plic sigilat separat);
  2.  Oferta tehnică care va conține (într-un plic sigilat separat):
  • Profilul organizației, inclusiv activități și experiențe similare,
  • Copia certificatului de înregistrare a companiei în Republica Moldova, orice licență, permis, certificat de calificare disponibil;
  • Certificat despre lipsa datoriilor eliberat de Inspectorat Fiscal al Republicii Moldova sau copia ultimului raport financiar;

 Toate datele cu caracter personal sunt destinate utilizării interne a GIZ, confidențialitatea este garantată.

 Evaluarea ofertelor se va face pe baza raportului de 70% pentru oferta tehnică și 30% pentru oferta financiară.

 Ofertele primite după termenul limită, precum și ofertele incomplete nu vor fi luate în considerare. Ofertele financiare care conțin altă monedă decât MDL (lei moldovenești) nu vor fi luate în considerare. GIZ păstrează discreția de a republica sau anula acest tender.

 Ofertele urmează a fi depuse în plicuri sigilate, cu numărul licitației (83345035) și denumirea acesteia, la adresa Oficiului GIZ Chișinău (str. Bernardazzi 66, etajul 5, aripa stângă; Chișinău, MD-2009) până la 10 ianuarie, 2020, ora 17:00.

 Întrebările ulterioare vor fi trimise prin e-mail către tenders-giz-moldova@giz.de, cu indicarea numărului tenderului în titlul mesajului.

Acest proiect este implementat cu sprijinul financiar al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC)


Ajută-ne să distribuim acest articol: