Distribuie prietenilor:


Asociația Obștească ”Copiii Ploii” solicită ofertă pentru selectarea unei companii sau a unui expert pentru livrarea instruirilor complexe în domeniul Canis Terapie pentru terapeuții organizației.

 

În perioada iulie 2018 - decembrie 2021, Asociația Obştească "Copiii Ploii" (A.O. ”Copiii Ploii”) face parte din beneficiarii proiectului "Ajutor pentru copiii cu tulburări ale spectrului autist și alte tulburări genetice în Moldova", finanţat de către Programul de Cooperare pentru Dezvoltare din Cehia și implementat de ADRA Cehia și ADRA Moldova în parteneriat cu A.O. ”SOS Autism”.

Relevanța proiectului este ridicată datorită numărului tot mai mare de copii cu autism și a altor tulburări genetice diagnosticate în întreaga lume. În Moldova încă există posibilități insuficiente de diagnostic, mai ales într-o fază incipientă, iar situația cu tulburări genetice este în general slab dezvoltată, ceea ce duce la un anumit număr de copii care nu sunt tratați la timp și situația lor se înrăutățește. Organizațiile de sprijin existente formate în principal de părinți care au copii cu autism sau tulburări genetice au făcut anumite măsuri pentru a îmbunătăți situația în cooperare cu instituțiile statului. Cu toate acestea, există multe provocări înainte ca serviciile furnizate să respecte standardele europene. Scopul proiectului menționat mai sus este creșterea calității și disponibilității serviciilor oferite copiilor cu autism și alte tulburări genetice și părinților/îngrijitorilor acestora în Republica Moldova.

Beneficiarii finali ai proiectului

Copiii cu autism/tulburări genetice din Moldova sunt principalii beneficiari ai proiectului. Acțiunile proiectului au ca scop creșterea și îmbunătățirea serviciilor sociale și de sănătate pentru acestea, pentru a asigura incluziunea socială și egalitatea de șanse între aceștia și colegii lor.

Cel puțin 100 de părinți cu copii cu TSA/tulburări genetice vor beneficia de consiliere, sprijin psihologic și informațional, precum și oportunități de împuternicire cu scopul de a asigura respectarea drepturilor copiilor lor, o mai bună integrare socială și abilități de viață independentă.

Comunitățile în care vor fi implicați profesioniștii capabili din sectorul ABA medical, educațional și profesional pentru a oferi servicii sociale specializate adresate copiilor și familiilor vor deveni mai incluzive, iar membrii vor înțelege importanța sprijinului social pentru perioada potrivită.

Obiectivul anunţului

Unul din obiectivele stabilite pentru anul 2019 este subgrandarea și capacitarea organizațiilor non guernamentale de suport a persoanelor cu autism și boli genetice rare și familiilor acestora. Astfel, A.O.”Copiii Ploii” iși propune instruirea terapeuților săi în prestarea terapiilor complementare.

Scopul anunţului

În vederea implementării obiectivelor sale, A.O.”Copiii Ploii” solicită oferta tehnică şi financiară a unei companii sau a unui expert pentru livrarea instruirilor în domeniul Canis Terapie.

Executarea serviciilor presupune:

 1. Elaborarea programului instruirilor;
 2. Instruirea a două echipe de terapeuți în domeniul Canis;
 3. Mentorat în primul an de implementare a Canis Terapie în Republica Moldova.

Livrabile:

 1. Programul și Metodologia de instruire;
 2. Instruirile efectuate;
 3. Programul de Mentorat;
 4. Raportul de progres.

Condiții de aplicare:

 1. CV-ul companiei sau expertului persoană fizică, cu menționarea calificărilor și certificărilor în domeniul Canis Terapie;
 2. Repere Metodologice;
 3. Oferta financiară;
 4. Planul de realizare a acțiunilor.

Ofertanţii pot depune o singură ofertă de participare la adresa de e-mail: copiii.ploii@gmail.com.

Termenul limită de depunere a ofertelor financiare este de 04.12.2019 ora 17:00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.

Persoanele de contact:

Doina Losetchi, 0693 61 106

Vor fi evaluate doar ofertele complete și vor fi contactate doar companiile sau experţii selectaţi.

 logoStarNet

Serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet


Ajută-ne să distribuim acest articol: