Asociația pentru Democrație Participativă ”ADEPT” anunță concurs pentru

procurarea serviciilor de planificare strategică

 

1. PROFILUL ORGANIZAȚIEI

Misiunea

Asociația pentru Democrație Participativă ”ADEPT” este o asociaţie obștească neguvernamentală, apolitică, nonprofit, cu sediul în mun. Chișinău. Misiunea Asociația ADEPT constă în promovarea valorilor democratice şi sprijinirea participării active a cetăţenilor în viaţa publică în vederea dezvoltării și consolidării democrației participative.

Principii

ADEPT își desfășoară activitatea în baza principiilor libertăţii de asociere, autonomiei, legalităţii, publicităţii şi transparenţei, egalităţii în drepturi şi a obligaţiilor tuturor membrilor în conformitate cu bunele principii ale democraţiei, liberei exprimări a opiniei de toţi membrii şi accesului lor la orice informaţie ce ţine de activitatea Asociaţiei, autoadministrării şi autogestiunii.

Valori

ADEPT promovează în activitatea sa valorile şi interesele naţionale, civice, ale democraţiei şi ale statului de drept, parteneriatul, competiţia deschisă şi respectă normele etice ale sectorului non-comercial.

Domenii de activitate

ADEPT își desfășoară activitatea în trei domenii-cheie pentru realizarea misiunii sale:

 • monitorizarea guvernării
 • monitorizarea alegerilor
 • monitorizarea activității partidelor politice

2. SCOPUL CONTRACTULUI

Asociația ”ADEPT” intenționează să angajeze un Consultant / Companie de consultanță (în continuare, Consultantul) în scopul elaborării Teoriei schimbării (THEORY OF CHANGE) și a Strategiei organizației pentru anii 2020-2024.

În îndeplinirea angajamentului, Consultantul va îndeplini și următoarele sarcini specifice:

I. Facilitarea elaborării și validării Teoriei schimbării relevante pentru ADEPT

Consultantul va organiza și facilita un proces participativ (atelier de lucru și interviuri cu actorii relevanți) pentru elaborarea și validarea Teoriei schimbării pentru ADEPT

II. Elaborarea Strategiei ADEPT pentru anii 2020-2024

În lumina Teoriei schimbării dezvoltate și validate la etapele anterioare, Consultantul:

 • va analiza activitatea ADEPT din ultimii 3 ani, aplicând instrumentele analitice relevante;
 • va elabora structura preliminară și componentele-cheie ale noii strategii organizaționale;
 • va facilita un atelier de lucru de 3 zile de planificare strategică;
 • va prezenta ADEPT și Consiliului Coordonator a ADEPT o versiune a strategiei, care să includă rezultatele procesului de definire a teoriei schimbării și al planificării strategice
 • va finaliza și definitiva strategia în funcție de comentariile și sugestiile Consiliului Coordonator și ale actorilor intervievați.

3. METODOLOGIA

Documentele vor fi elaborate în limba română sau engleză în cadrul unui proces participativ cu echipa ADEPT și Consiliul Coordonator al organizației. Consultantul va prezenta un raport inițial care va descrie metodologia, etapele și activitățile concrete necesare pentru realizarea angajamentului. ADEPT se așteaptă că vor fi aplicate metodele cantitative și calitative relevante, printre care obligatoriu: revizuirea documentelor statutare ale ADEPT și a produselor selectate, organizarea de interviuri cu personalul și beneficiar/donatori selectați, precum și alte metode potrivite, în viziunea Consultantului.

4. PRODUSELE FINALE

Consultantul va livra următoarele produse:

 1. Un raport inițial cu o descriere detaliată a metodologiei ce va fi aplicată în realizarea sarcinii;
 2. Un raport care va expune teoria schimbării elaborată și validată într-un proces participativ;
 3. O structură preliminară a noii Strategii organizaționale, care să conțină și componentele-cheie ale acesteia;
 4. Moderarea unui atelier de planificare strategică de 3 zile;
 5. Sumarul activităților, discuțiilor, concluziilor și a recomandărilor elaborate în cadrul atelierului de planificare strategică;
 6. O versiune preliminară a noii Strategii ADEPT pentru anii 2020-2024 ce urmează a fi prezentată Consiliului Coordonator
 7. O versiune finală a Strategiei.

Toate produsele vor fi prezentate în limba română sau engleză. Formatul produselor va fi agreat împreună cu Consultantul la momentul semnării contractului.  

5. PERIOADA DE PRESTARE A SERVICIILOR

Noua Strategie ADEPT pentru anii 2020-2024 va fi elaborată în perioada iulie-octombrie 2019.

6. CERINȚE FAȚĂ DE CONSULTANT

Consultantul (persoana fizică sau compania de consultanță) trebuie să dețină:

 • experiență dovedită de minimum 3 ani în evaluarea și planificarea strategică organizațională în sectorul non-profit;
 • experiență solidă în managementul proiectelor;
 • abilități excelente de analiză și sistematizare, raportare, scriere și comunicare;
 • cunoașterea excelentă a limbilor română și/sau engleză;
 • studii superioare.  

7. DOSARUL DE APLICARE

Dosarul de aplicare va fi elaborat în limbile română sau engleză și va conține:

 1. Scrisoarea de intenție, care va include referințe la experiențele anterioare relevante;
 2. O schiță a metodologiei ce va fi aplicată în realizarea sarcinii (principalii pași, abordarea și metodele aplicate);
 3. Un calendar aproximativ de realizare a activităților;
 4. Curriculum Vitae cu indicare a 2 referințe relevante din partea angajatorilor și clienților anteriori (nume, prenume, date de contact);
 5. Oferta financiară prezentată în lei (MDL). 

8. PROCESUL DE APLICARE

Persoanele interesate sunt invitate să depună dosarul până la data de 21 iulie 2019. Dosarele vor fi expediate la adresa adept@e-democracy.md cu mențiunea Planificare strategica. Informații suplimentare la telefonul: +373 22 21 34 94.

9. CRITERIILE DE SELECTARE

Ofertele vor fi evaluate după cel mai bun raport preț-calitate.

Criterii

Max. point

Tehnice

 

Metodologia propusă pentru realizarea sarcinii

25

Expertiza, cunoștințele și experiența în domeniul managementul proiectelor

15

Experiența în formularea planurilor strategice, monitorizării și evaluării

15

Cunoașterea contextului de funcționare a sectorului asociativ și experiența de lucru cu sectorul asociativ

20

Studii de Master (MA Degree) într-un domeniu relevant (management, drept, administrație publică, politici publice etc.)

5

   

Oferta financiară

20

TOTAL

100


Ajută-ne să distribuim acest articol: