Proiectul Bancii Mondiale anunta concurs pentru angajarea Consultantului local pentru Monitorizarea si Evaluarea Proiectului

Consultant în domeniul Monitorizării și Evaluării proiectului

Solicitare de Expresii de Interes

(SERVICII DE CONSULTANȚĂ – CONSULTANT INDIVIDUAL LOCAL)

Republica Moldova

Proiectul de Înregistrare și Evaluare Funciară (PÎEF)

Nr. de Ref. a Proiectului: P161238

Denumirea Serviciilor: Consultant în domeniul Monitorizarii și Evaluarea proiectului

Data publicării: 07.12.2021

 Guvernul Republicii Moldova a semnat acordul de finanţare cu Asociația Internațională pentru Dezvoltare pentru implementarea Proiectului de Înregistrare și Evaluare Funciară (PÎEF), având ca scop îmbunătățirea calității sistemului de administrare funciară și evaluarea bunurilor imobile, sporirea transparenței sistemului de impozitare a proprietății.

Proiectul constă din patru componente: (A) Înregistrarea primară a bunurilor imobile; (B) Evaluarea bunurilor imobile; (C) Consolidarea sistemului de administrare funciară; și (D) Consolidarea capacității și managementul de proiect.

O Unitate de implementare a proiectului (UIP) este înființată pentru a sprijini implementarea PÎEF. UIP pentru PÎEF este creată în cadrul Agenției Servicii Publice (ASP), cu scopul de a sprijini ASP și Departamentul Cadastru în implementarea zilnică a activităților PÎEF.

În acest scop, Agenția Servicii Publice, intenționează să selecteze și să contracteze un Consultant Individual Local în domeniul Monitorizării și Evaluării proiectului, care va elabora și implementa un plan cuprinzător de monitorizare și evaluare, care va măsura progresul și rezultatele ce derivă din implementarea proiectului.

Consultantul va fi responsabil pentru desfășurarea tuturor activităților legate de monitorizare și evaluare în cadrul PÎEF.

Agenția Servicii Publice invită consultanți eligibili de a prezenta interesul în prestarea serviciilor menționate. Consultanții interesați trebuie să prezinte informație care atestă calificarea de a îndeplini sarcinile atribuite și întrunesc următoarele cerințe minime de calificare:

Criterii de calificare

  • Studii universitare în economie/management sau științe sociale, sau comunicare publică
  • Minim 3 ani de experiență profesională dovedită în monitorizare și evaluare, sau activități conexe într-o entitate publică sau proiect de donatori ODA;
  • Cunoștințe în proiectarea și testarea pe teren a sondajelor și a altor instrumente de colectare a datelor ar fi un avantaj;
  • Cunoașterea conceptelor și principiilor ME internaționale;
  • Abilități în utilizarea calculatorului, Microsoft Word, Excel, Power Point, etc .;
  • Fluență în engleză și română. Cunoașterea limbii ruse va fi considerată un avantaj.
  • Bune abilități de planificare, organizare, coordonare și scriere;
  • Bune abilități de comunicare, ușurință în relațiile inter personale;
  • Capacitatea de a lucra atât independent, cât și în echipă mai mare.

Această Consultanta este o activitate cu normă redusă.

Procedura de selectare al Consultanților se va petrece în conformitate cu Regulamentul Băncii Mondiale privind Achizițiile pentru debitorii Proiectelor de Investiții (iulie 2016, revizuit noiembrie 2017).

Persoanele interesate vor depune Expresia de Interes, Cv-urile și copiile documentelor care atestă calificarea și expertiza (diplomă, certificate de calificare, documente care atestă experiența de muncă necesară), indicând Consultant în domeniul Monitorizării și Evaluării PIEF.

Termenul limită de prezentare a documentelor este 17 decembrie 2021, ora  17:00 la următoarea adresă:
e-mail: pief.procurement@asp.gov.md  
În atenția: Vitalie Antociuc, manager de proiect,
Agenția Servicii Publice, Departamentul Cadastru
MD-2005,Chișinău, Republica  Moldova,
str. Alexandr Pușkin 47, of.318
 

Termeni de Referinţă: Consultant în domeniul Monitorizării și Evaluării proiectului pate fi accesat pe https://www.asp.gov.md/sites/default/files/pief/Termeni-de-Referinta_Monitorizare-si-Evaluare-Staver.pdf

Articol adaugat de: Vitalie Antociuc