Asociația Obștească „The Moldova Project” (TMP) anunţă concurs de angajare pentru funcția de Psiholog

Asociația Obștească „The Moldova Project” (TMP) anunţă concurs de angajare pentru funcția de Psiholog

Locul desfășurării activității: disponibilitate pentru deplasări prin Republică

Perioada postului: doar pe termen lung

Disponibilitatea postului: imediată

Data limită pentru aplicare: 15.12.2021

Studii: Studii superioare în Psihologie, experiență de lucru cel puțin 3 ani în domeniu

Oferim:

- Un mediu foarte pozitiv de lucru, cu colegi respectuoși și prietenoși;

- Salariu motivant ce poate fi ajustat în timp pe măsura rezultatelor;

- Activități de teambuilding cu adevărat memorabile;

- Posibilitatea de a participa în paralel la cursuri de perfecționare profesională;

- Echipă pasionată de ceea ce face și determinată să producă cu adevărat schimbări în viețile familiilor social-vulnerabile; 

- Oportunitatea de a te afirma și de a dezvolta propriile abilități și idei în cadrul Asociației, dar și de a dobândi cunoștințe noi în domeniul social.

Cerințe: 

- este ghidat în munca de zi cu zi de acte normative și materiale didactice privind munca prestată

- cunoştinţe în domeniul consilierii pe probleme de familie, terapie comportamentală;

- abilități avansate de comunicare și ascultare eficientă;

- cunoașterea profilului și misiunii Asociației The Moldova Project;

- cunoașterea sectorului nonprofit și a domeniului de protecție a omului și drepturilor copiilor;

- capacitate de a planifica și raporta;

- cunoștințe avansate MS Office ( Excel, Word, etc);

- responsabilitate, punctualitate, creativitate, capacitate de lucru în echipă dar și individual, comunicare eficientă;

- o atitudine respectuoasă și fără prejudicii față de persoane din alte categorii sociale.

Responsabilități:

- desfășurarea evaluării psihologice a beneficiarilor prin aplicarea  instrumentelor specifice;

- organizarea activităţii de consiliere psihologică și terapie individuală sau de grup la necesitate;

- optimizarea și armonizarea relațiilor beneficiar-familie-comunitate;

- participarea la ședințele multidisciplinare locale și raionale organizate pe cazurile beneficiarilor Asociației

- asistarea beneficiarilor la medic (spre ex. Psihiatru)

- conlucrarea cu Autoritățile Tutelare Locale, Autoritățile Tutelare Teritoriale, SAP, școli, grădinițe, medici, poliția

- tratarea beneficiarilor cu respect, adresarea către aceștia în mod politicos, civilizat

- respectarea confidențialității beneficiarilor

- anunțarea Președintelui Asociației, a poliției și salvării în cazul în care beneficiarul afirmă sau sugerează vreo intenție de a pune în pericol viața sa sau a altora

- respectarea tuturor normelor Codului Deontologic al profesiei de psiholog.

 Procesul de selecție al candidatului:

CV-ul şi scrisoarea de motivare ale candidatului/ei se vor expedia prin e-mail la adresa: office.themoldovaproject@gmail.com, până la data de 15.12.2021. Titlul mesajului trebuie să conţină numele şi prenumele candidatului.

Doar candidații preselectaţi vor fi invitaţi la interviu.

Mult succes!