Anunț de angajare la funcția: Expert coordonare componentă educație

Funcție part time,50%

În cadrul proiectului ”Edineț- oraș cu perspective de viitor”

Numărul acordului de referință: 2020 / 421-644

DESCRIEREA POSTULUI

Expert local pentru coordonarea componentei educație a proiectului implementat în mun. Edineț în domeniul dezvoltării urbane durabile într-un mod inteligent.

Descrierea proiectului:

Municipiul Edineț a încheiat un acord cu Delegația Europeană în decembrie 2020 pentru implementarea Proiectului ”Edineț- oraș cu perspective de viitor” care vizează dezvoltarea și implementarea unui concept de dezvoltare urbană inteligentă în municipiul Edineț.

Obiectivul general al acțiunii este de a îmbunătăți calitatea dezvoltării urbane, satisfacția cetățenilor și serviciile publice din Edineț

Obiectivul specific al proiectului este:

Municipiul Edinet a folosit soluții inteligente pentru a îmbunătăți dezvoltarea urbană a orașului prin:

  • O abordare participativă și colaborativă a planificării teritoriale pentru a asigura implementarea unei guvernări inteligente;
  • Servicii publice urbane optimizate utilizând soluții inteligente inovatoare adaptate nevoilor specifice din Edineț;
  • Promovarea vieții inteligente în zona urbană pentru o mai bună asimilare a inovațiilor și a viitoarei infrastructuri urbane pentru o utilizare durabilă a spațiului urban din municipiul Edineț;
  • Soluții inteligente implementate pentru domeniul educație în 2 școli și 2 grădinițe din mun. Edineț.

Proiectul este implementat de municipalitatea Edinet, RM în parteneriat cu municipalitatea Alba Iulia, România și partenerul asociat Smart City Council, SUA.

Funcții de bază:

De a organiza procesul de analiza a nivelului de utilizare în procesul de predare a instrumentelor digitale  în grădinițele și școlile din municipiu, a programelor inteligente de educației aplicate și a necesităților de dezvoltare a acestora, de a menține comunicarea cu instituțiile de învățământ din municipiu, autoritățile raionale și naționale din domeniul educației, locuitorii municipiului si consultanții internaționali precum si colaborarea cu ei in scopul identificării si implementării soluțiilor inteligente în domeniul educației în grădinițe și școli( elaborarea și implementarea a minim 3 programe adiționale de educație prin soluții inteligente);

 

Educație și experiență solicitată:

Studii universitare -  pedagogie, economie, sau alte    domenii conexe.

Experiență și criterii de evaluare:

- Experiență în domeniul administrării/sau predării în domeniul educației preșcolare/școlare de minim 3 ani

- Cunoașterea specificului local in instituțiile de învățământ din mun. Edineț

- Experiență în domeniul colaborării pentru elaborare de curriculum/programe de educație;

Abilități:

-  Abilități lingvistice: Română si rusa - fluent; limba  Engleza este un avantaj

-  Abilități în domeniul educației;

- Abilități de comunicare;

- Posedă cunoștințe de specialitate și concepte avansate în programe de predare cu utilizarea instrumentelor digitale, o cunoaștere largă a celor mai bune practice in tara;

- Capacitatea de a realiza analize si sondaje in domeniul educației.

 

Participare:

Candidații interesați sunt invitați să trimită CV-urile în limba Romana până la: 19 decembrie 2021, ora 16:00 la adresa: smartedinet2124@gmail.com 

Subiectul e-mailului va include următoarele informații: Nume / Prenume, Expert coordonare component educație pentru proiectul „Edineț – oraș cu perspective de viitor”.

Candidații preselectați vor fi invitați la un interviu.

Mai multe informații ar putea fi solicitate la adresa de e-mail menționată mai sus.

Articol adaugat de: smart edinet
Alte articole: