Anunț de angajare la funcția: Expert local în domeniul IT

Funcție part time,50%

În cadrul proiectului ”Edineț- oraș cu perspective de viitor”

Numărul acordului de referință: 2020 / 421-644

DESCRIEREA POSTULUI

Expert local în domeniul IT pentru support acordat primăriei municipiului Edineț în implementarea și gestionarea post proiect a soluțiilor smart în domeniul administrării publice locale ( platforma de date urbane, e-servicii locale și alte necesități care presupun utilizarea echipamentelor și programelor IT)

Descrierea proiectului:

Municipiul Edineț a încheiat un acord cu Delegația Europeană în decembrie 2020 pentru implementarea Proiectului ”Edineț- oraș cu perspective de viitor” care vizează dezvoltarea și implementarea unui concept de dezvoltare urbană inteligentă în municipiul Edineț.

Obiectivul general al acțiunii este de a îmbunătăți calitatea dezvoltării urbane, satisfacția cetățenilor și serviciile publice din Edineț

Obiectivul specific al proiectului este:

Municipiul Edinet a folosit soluții inteligente pentru a îmbunătăți dezvoltarea urbană a orașului prin:

  • O abordare participativă și colaborativă a planificării teritoriale pentru a asigura implementarea unei guvernări inteligente
  • Servicii publice urbane optimizate utilizând soluții inteligente inovatoare adaptate nevoilor specifice din Edineț.
  • Promovarea vieții inteligente în zona urbană pentru o mai bună asimilare a inovațiilor și a viitoarei infrastructuri urbane pentru o utilizare durabilă a spațiului urban din municipiul Edineț
  • Soluții inteligente implementate pentru 2 școli și 2 grădinițe

Proiectul este implementat de municipalitatea Edinet, RM în parteneriat cu municipalitatea Alba Iulia, România și partenerul asociat Smart City Council, SUA.

Funcții de bază:

Expertul IT va acorda suport echipei de implementare a proiectului din mun. Edineț în aplicarea și utilizarea programelor și instrumentelor digitale innovative, va coordona procesul de creare și implementare a platformei de date urbane si a softului de prestare de către primărie a serviciilor locale in format electronic, precum și în aplicarea altor soft-uri utilizate in procesul de implementare a proiectului. In procesul realizarii sarcinilor expertul va colabora cu companii din domeniul IT, care vor fi contractate in cadrul proiectului pentru a elabora si implementa solutiile inteligente în domeniile acoperite de proiect, inclusiv la crearea bazei de date urbane si e-servicii locale. Expertul IT va fi responsabil de gestionarea rețelei și informatiei acumulate si dupa finalizarea proiectului precum si de instruirea noilor anagajati ai primariei privind utilizarea instrumentelor create in cadrul proiectului.

Educație și experiență solicitată:

Studii universitare – inginerie, economie sau alt domeniu relevant tehnologiilor informaționale.

Abilități lingvistice: Este necesară cunoașterea limbii Engleze ( citirea, scrierea și vorbirea) precum și limba Română. Alte limbi vor fi considerate un avantaj

Abilități: nivel avansat de cunoaștere a computerului și a programelor de design și/sau gestionare a informațiilor, de autoeducație în domeniul IT, de învățare rapidă și cu inițiativă privind  realizarea sarcinilor într-un mod efficient, de a înțelege cel puțin un limbaj de programare utilizat actualmente în oricare domeniu de programare

Alte cerințe specifice:

- Experiență de muncă – va fi considerat un avantaj în evaluare

Participare:

Candidații interesați sunt invitați să trimită CV-urile în limba Romana până la: 19 decembrie 2021, ora 16:00 la adresa: smartedinet2124@gmail.com 

Subiectul e-mailului va include următoarele informații: Nume / Prenume, Expert IT pentru proiectul „Edineț – oraș cu perspective de viitor”.

Candidații preselectați vor fi invitați la un interviu.

Mai multe informații ar putea fi solicitate la adresa de e-mail menționată mai sus.

Articol adaugat de: smart edinet
Alte articole: