Anunț de angajare la funcția: Expert pentru promovarea afacerilor inteligente

Funcție part time,50%

În cadrul proiectului ”Edineț- oraș cu perspective de viitor”

Numărul acordului de referință: 2020 / 421-644

DESCRIEREA POSTULUI

Expert local pentru promovarea soluțiilor inteligente în domeniul afacerilor și facilitarea parteneriatelor de afaceri pentru dezvoltarea urbană inteligentă.

Descrierea proiectului:

Municipiul Edineț a încheiat un acord cu Delegația Europeană în decembrie 2020 pentru implementarea Proiectului ”Edineț- oraș cu perspective de viitor” care vizează dezvoltarea și implementarea unui concept de dezvoltare urbană inteligentă în municipiul Edineț.

Obiectivul general al acțiunii este de a îmbunătăți calitatea dezvoltării urbane, satisfacția cetățenilor și serviciile publice din Edineț

Obiectivul specific al proiectului este:

Municipiul Edinet a folosit soluții inteligente pentru a îmbunătăți dezvoltarea urbană a orașului prin:

  • O abordare participativă și colaborativă a planificării teritoriale pentru a asigura implementarea unei guvernări inteligente;
  • Servicii publice urbane optimizate utilizând soluții inteligente inovatoare adaptate nevoilor specifice din Edineț;
  • Promovarea vieții inteligente în zona urbană pentru o mai bună asimilare a inovațiilor și a viitoarei infrastructuri urbane pentru o utilizare durabilă a spațiului urban din municipiul Edineț;
  • Soluții inteligente implementate pentru domeniul educație în 2 școli și 2 grădinițe din mun. Edineț.

Proiectul este implementat de municipalitatea Edineț, RM în parteneriat cu municipalitatea Alba Iulia, România și partenerul asociat Smart City Council, SUA.

Funcții de bază:

Analiza necesitaților întreprinderilor din mun. Edineț de eficientizarea a proceselor de producere și îmbunătățire a condițiilor de muncă; Coordonarea activităților proiectului în domeniul îmbunătățirii condițiilor de trai și de muncă în municipiu și dezvoltării inteligente a afacerilor

 ( implementarea a min. 3 mini proiecte de impact în cartiere și susținerea a minim 3 antreprenori să aplice soluții inteligente), menținerea comunicării cu mediul antreprenorial și contribuirea la îmbunătățirea cooperării lor cu primăria municipiului Edineț. Elaborarea specificațiilor tehnice, termenilor de referința pentru bunurile , serviciile si lucrările care urmează sa fie achiziționate in cadrul proiectului pentru implementarea soluțiilor smart in afaceri; Elaborarea rapoartelor privind concluziile testării soluțiilor implementate si recomandări pentru implementarea soluțiilor smart in domeniul afacerilor; Comunicarea cu consultanții internaționali si naționali ai proiectului pentru a asigura distribuirea si scalarea rezultatelor proiectului.

Educație și experiență solicitată (criterii de selectare):

Studii universitare -  economie, tehnice sau alte domenii conexe.

Experiență și criterii de evaluare:

-Experiență în domeniul colaborării cu mediul de afaceri de minim 3 ani,

-Cunoașterea mediului antreprenorial din mun. Edineț

-Experiență în domeniul implementării proiectelor de dezvoltare cu finanțare nerambursabilă;

-Experiență în domeniul de dezvoltare/inițiere a afacerilor de minim 3 ani.

Abilități:

-  Abilități lingvistice: Română si rusa - fluent; limba  Engleza la nivel de comunicare;

- Abilități de comunicare;

- Posedă cunoștințe de specialitate și concepte avansate în programe de utilizare a instrumentelor digitale

- Capacitatea de a realiza analize si sondaje in domeniul afacerilor.

 

Participare:

Candidații interesați sunt invitați să trimită CV-urile în limba Romana până la: 19 decembrie 2021, ora 16:00 la adresa: smartedinet2124@gmail.com 

Subiectul e-mailului va include următoarele informații: Nume / Prenume, Expert promovare afaceri pentru proiectul „Edineț – oraș cu perspective de viitor”.

Candidații preselectați vor fi invitați la un interviu.

Mai multe informații ar putea fi solicitate la adresa de e-mail menționată mai sus.Funcție part time,50%

În cadrul proiectului ”Edineț- oraș cu perspective de viitor”

Numărul acordului de referință: 2020 / 421-644

DESCRIEREA POSTULUI

Expert local pentru promovarea soluțiilor inteligente în domeniul afacerilor și facilitarea parteneriatelor de afaceri pentru dezvoltarea urbană inteligentă.

Descrierea proiectului:

Municipiul Edineț a încheiat un acord cu Delegația Europeană în decembrie 2020 pentru implementarea Proiectului ”Edineț- oraș cu perspective de viitor” care vizează dezvoltarea și implementarea unui concept de dezvoltare urbană inteligentă în municipiul Edineț.

Obiectivul general al acțiunii este de a îmbunătăți calitatea dezvoltării urbane, satisfacția cetățenilor și serviciile publice din Edineț

Obiectivul specific al proiectului este:

Municipiul Edinet a folosit soluții inteligente pentru a îmbunătăți dezvoltarea urbană a orașului prin:

  • O abordare participativă și colaborativă a planificării teritoriale pentru a asigura implementarea unei guvernări inteligente;
  • Servicii publice urbane optimizate utilizând soluții inteligente inovatoare adaptate nevoilor specifice din Edineț;
  • Promovarea vieții inteligente în zona urbană pentru o mai bună asimilare a inovațiilor și a viitoarei infrastructuri urbane pentru o utilizare durabilă a spațiului urban din municipiul Edineț;
  • Soluții inteligente implementate pentru domeniul educație în 2 școli și 2 grădinițe din mun. Edineț.

Proiectul este implementat de municipalitatea Edineț, RM în parteneriat cu municipalitatea Alba Iulia, România și partenerul asociat Smart City Council, SUA.

Funcții de bază:

Analiza necesitaților întreprinderilor din mun. Edineț de eficientizarea a proceselor de producere și îmbunătățire a condițiilor de muncă; Coordonarea activităților proiectului în domeniul îmbunătățirii condițiilor de trai și de muncă în municipiu și dezvoltării inteligente a afacerilor

 ( implementarea a min. 3 mini proiecte de impact în cartiere și susținerea a minim 3 antreprenori să aplice soluții inteligente), menținerea comunicării cu mediul antreprenorial și contribuirea la îmbunătățirea cooperării lor cu primăria municipiului Edineț. Elaborarea specificațiilor tehnice, termenilor de referința pentru bunurile , serviciile si lucrările care urmează sa fie achiziționate in cadrul proiectului pentru implementarea soluțiilor smart in afaceri; Elaborarea rapoartelor privind concluziile testării soluțiilor implementate si recomandări pentru implementarea soluțiilor smart in domeniul afacerilor; Comunicarea cu consultanții internaționali si naționali ai proiectului pentru a asigura distribuirea si scalarea rezultatelor proiectului.

Educație și experiență solicitată (criterii de selectare):

Studii universitare -  economie, tehnice sau alte domenii conexe.

Experiență și criterii de evaluare:

-Experiență în domeniul colaborării cu mediul de afaceri de minim 3 ani,

-Cunoașterea mediului antreprenorial din mun. Edineț

-Experiență în domeniul implementării proiectelor de dezvoltare cu finanțare nerambursabilă;

-Experiență în domeniul de dezvoltare/inițiere a afacerilor de minim 3 ani.

Abilități:

-  Abilități lingvistice: Română si rusa - fluent; limba  Engleza la nivel de comunicare;

- Abilități de comunicare;

- Posedă cunoștințe de specialitate și concepte avansate în programe de utilizare a instrumentelor digitale

- Capacitatea de a realiza analize si sondaje in domeniul afacerilor.

 

Participare:

Candidații interesați sunt invitați să trimită CV-urile în limba Romana până la: 19 decembrie 2021, ora 16:00 la adresa: smartedinet2124@gmail.com 

Subiectul e-mailului va include următoarele informații: Nume / Prenume, Expert promovare afaceri pentru proiectul „Edineț – oraș cu perspective de viitor”.

Candidații preselectați vor fi invitați la un interviu.

Mai multe informații ar putea fi solicitate la adresa de e-mail menționată mai sus.

Articol adaugat de: smart edinet
Alte articole: