Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei de consultant principal, (fpe), (perioadă determinată), Direcția politici ocupaționale și de reglementare a migrației

Scopul general al funcției: Contribuirea la elaborarea, promovarea şi implementarea politicii statului în domeniul ocupării forței de muncă.

 

Sarcinile de bază:

  • Elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul ocupării forţei de muncă;
  • Elaborarea Planurilor de acțiuni pentru implementarea Programului Național în domeniul ocupării forței de muncă;
  • Elaborarea rapoartelor privind realizarea Planurilor anuale de acțiuni și a Programului Național în domeniul ocupării forței de muncă;
  • Monitorizarea implementării politicii de ocupare a forței de muncă;
  • Participarea la dezvoltarea metodologiilor de evaluare a impactului serviciilor și măsurilor active de ocupare a forței de muncă.

 

Cerințele specifice:

Cerințe speciale:

Studii: Superioare de licenţă sau echivalente în domeniul economic.

Experienţă profesională: 2 ani de experienţă profesională în domeniu.

Cunoștințe:

Cunoaşterea politicilor și legislaţiei în domeniul ocupării forței de muncă;

Cunoaşterea limbii engleze (nivel B1).

 

Bibliografie:

Codul Civil nr. 1107/2002;

Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158/2008;

Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

Convenția ILO nr. 88 privind Serviciul public de ocupare;

Convenția ILO nr. 122 cu privire la politica de ocupare;

Legea nr. 105/2018 cu privire la ocuparea forței de muncă și asigurare de șomaj;

Hotărârea Guvernului nr. 149/2021 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii și Protecţiei Sociale;

Hotărârea Guvernului nr. 1276/2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul acces la măsurile active de ocupare a forței de muncă;

Hotărârea Guvernului nr. 1473/2016 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale privind ocuparea forţei de muncă pentru anii 2017–2021;

Hotărârii Guvernului nr.990/2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Articol adaugat de: Stela Vieru