Concurs pentru selectarea unui Expert/Grup de experți/Companie care va realiza instruirea lucrătorilor outreach

Organizația solicitantă: Asociația Obștească pentru Copii și Tineret „FĂCLIA”

Tip de contract: Contract de prestări servicii

Termenul limită de depunere a dosarului: 5 decembrie 2021

 

CONTEXT

Asociația Obștească pentru Copii și Tineret „FĂCLIA” implementează, în perioada noiembrie 2020 – septembrie 2022, proiectul „Abilitarea femeilor pentru Muncă Decentă și Viață Decentă”, realizat în baza Acordului de Colaborare cu UN Women (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor), în cadrul Proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF Moldova.

Proiectul este implementat în 12 localități din raioanele Cahul și Ungheni (6 localități din raionul Ungheni: Mănoilești, Pîrlița, Rădenii Vechi, Zagarancea, Măcărești, municipiul Ungheni și 6 localități din raionul Cahul: Andrușul de Jos, Larga Nouă, Slobozia Mare, Văleni, Zârnești, municipiul Cahul).

Asociația „FĂCLIA” va abilita economic 80 de femei supraviețuitoare ale violenței, prin dezvoltarea unui Model de incluziune socio-economică. Astfel, inițiativa va conecta femeile care au suferit în urma violenței în familie și părțile responsabile de angajare, autoangajare și antreprenoriat.

 

OBIECTIVUL CONCURSULUI

Obiectivul general al concursului constă în selectarea unui Expert/Grup de experți/Companie care va instrui un grup de 20 lucrători outreach din 12 localități țintă din raioanele Ungheni și Cahul.

 

SARCINI ȘI LIVRABILE

Expert/Grupul de experți/Compania selectat va realiza următoarele sarcini:

 

Descrierea sarcinii

Perioada de realizare

Număr estimativ de zile

Livrabile

1.

Determinarea profilului lucrătorului outreach și creșterea competențele de lucru cu supraviețuitoarele violenței

Decembrie 2021

12 ore

●  Profilul lucrătorului outreach elaborat;

●  Curriculum de formare lucrători;

2.

Elaborarea conținutului cursului de formare pentru lucrătorii outreach (simulări, exerciții practice). Livrarea cursului de formare pentru un grup de 20 profesioniști din Ungheni și Cahul (analiza nevoilor, elaborarea materialelor necesare și realizarea sesiunilor de formare pentru echipa outreach). Tematici provizorii: identificare, motivare, tehnici de comunicare și convingere, tehnici de moderare a sesiunilor informative, referire, colaborare.

Decembrie 2021

40 ore

●  1 curs de formare (40h) livrat pentru un grup de 20 lucrători outreach din Cahul și Ungheni

3

Raport de activitate cu recomandări.

Decembrie 2021

8 ore

·        Raport de activitate și formulare de pre și post evaluare

4.

Servicii de mentorat pentru profesioniștii outreach care activează în Cahul și Ungheni.

Ianuarie – martie 2022

10 ore

·        10 sesiuni de mentorat pentru profesioniștii outreach care activează în Cahul și Ungheni

 

CERINȚE SPECIFICE FAȚĂ DE APLICANȚI

  • Studii postuniversitare în psihologie, drepturile omului, sociologie, gender, relații publice, științe sociale relevante sarcinii;
  • Cel puțin 3 ani de experiență relevantă în domeniul identificării, evaluării și asistării grupurilor vulnerabile de persoane; se va considera avantaj dacă posedă experiență de lucru cu femeile supraviețuitoare ale violenței;
  • Experiență în livrarea a cel puțin 3 instruiri în domeniul identificării, evaluării și asistării grupurilor vulnerabile de persoane; se va considera avantaj dacă posedă experiență de lucru cu femeile supraviețuitoare ale violenței;

 

MOD DE PREZENTARE A OFERTEI

  1. Oferta tehnică:
  • CV-ul expertului/experților sau Profilul companiei;
  • Scrisoare de motivație și exemple de produse/instruiri anterior livrate, etc.
  1. Oferta financiară: conform modelului din Anexa 1 la prezenta cerere de oferte.

Oferta tehnică şi financiară va fi prezentată până la data de 5 decembrie 2021, prin e-mail la adresa faclia.ungheni@gmail.com

 
CRITERII DE SELECȚIE

Nr.

Criteriu

Punctaj maxim

1.                

Studii postuniversitare în psihologie, drepturile omului, sociologie, gender, relații publice, științe sociale relevante sarcinii;

20 p.

2.                

Cel puțin 3 ani de experiență relevantă în domeniul identificării, evaluării și asistării grupurilor vulnerabile de persoane; se va considera avantaj dacă posedă experiență de lucru cu femeile supraviețuitoare ale violenței;

40 p.

3.                

Experiență în livrarea a cel puțin 3 instruiri în domeniul identificării, evaluării și asistării grupurilor vulnerabile de persoane; se va considera avantaj dacă posedă experiență de lucru cu femeile supraviețuitoare ale violenței;

40 p.

4.                

Oferta de preț

10 p.