Concurs selectare a unui expert/unei experte care va livra servicii de formare pentru profesioniști în domeniul managementului carierei

Organizația solicitantă: Asociația Obștească pentru Copii și Tineret „FĂCLIA”

Tip de contract: Contract de prestări servicii

Termenul limită de depunere a dosarului: 5 decembrie 2021

 CONTEXT

Asociația Obștească pentru Copii și Tineret „FĂCLIA” implementează, în perioada noiembrie 2020 – septembrie 2022, proiectul „Abilitarea femeilor pentru Muncă Decentă și Viață Decentă”, realizat în baza Acordului de Colaborare cu UN Women (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor), în cadrul Proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF Moldova.

Proiectul este implementat în 12 localități din raioanele Cahul și Ungheni (6 localități din raionul Ungheni: Mănoilești, Pîrlița, Rădenii Vechi, Zagarancea, Măcărești, municipiul Ungheni și 6 localități din raionul Cahul: Andrușul de Jos, Larga Nouă, Slobozia Mare, Văleni, Zârnești, municipiul Cahul).

Asociația „FĂCLIA” va abilita economic 80 de femei supraviețuitoare ale violenței, prin dezvoltarea unui Model de incluziune socio-economică. Astfel, inițiativa va conecta femeile care au suferit în urma violenței în familie și părțile responsabile de angajare, autoangajare și antreprenoriat.

 

OBIECTIVUL CONCURSULUI

Obiectivul general al concursului constă în selectarea unui expert / unei experte care va livra servicii de formare pentru 14-16 profesioniști în domeniul managementului carierei. Ulterior profesioniștii formați vor livra sesiuni de ghidare în carieră, dezvoltare a competențelor cheie pentru piața muncii, faclitare a ocupării pentru femeile supraviețuitoare ale violenței în familie din 12 localități ale raioanelor Cahul și Ungheni.

 

SARCINI ȘI LIVRABILE

Expertul/experta selectat/ă va realiza următoarele sarcini:

 

Descrierea sarcinii

Perioada de realizare

Număr estimativ de ore

Livrabile

1.

 • Analiza nevoilor profesioniștilor în domeniul managementului carierei;
 • Elaborarea curriculum-ului pentru dezvoltarea competențele de lucru ale profesioniștilor în domeniul managementului carierei;
 • Elaborarea agendelor, suportului de curs, instrumentelor eficiente pentru instruire în format online.

Decembrie 2021

12 ore

 • Analiza nevoilor;
 • Curriculum de formare;
 • Agende, suport de curs, intrumente elaborate (simulări, exerciții practice);

2.

Livrarea cursului de formare cu o durată de 40 de ore pentru un grup de 14-16 profesioniști în domeniul managementului carierei din Ungheni și Cahul

decembrie 2021

40 ore

 • 1 curs de formare (40h) livrat pentru un grup de 14-16 profesioniști în domeniul managementului carierei din Cahul și Ungheni

3

Raport de activitate cu recomandări

Decembrie 2021

8 ore

 • Raport de activitate și formulare de pre și post evaluare

4.

Servicii de mentorat pentru profesioniștii în domeniul managementului carierei care activează în Cahul și Ungheni;

Ianuarie – martie 2022

10 ore

 • 10 sesiuni de mentorat pentru profesioniștii în domeniul managementului carierei care activează în Cahul și Ungheni

 

CERINȚE SPECIFICE FAȚĂ DE APLICANȚI

 • Studii postuniversitare în psihologie, drepturile omului, sociologie, gender, relații publice, științe sociale relevante sarcinii;
 • Cel puțin 3 ani de experiență relevantă în domeniul elaborării și livrării de formări în domeniul ghidării în carieră, dezvoltării competențelor cheie pentru piața muncii, facilitării ocupării; se va considera avantaj dacă posedă experiență de lucru cu grupurile vulnerabile, femeile supraviețuitoare ale violenței;

 

MOD DE PREZENTARE A OFERTEI

 1. Oferta tehnică - CV-ul expertului/expertei;
 2. Oferta financiară: conform modelului din Anexa 1 la prezenta cerere de oferte.

Oferta tehnică şi financiară va fi prezentată până la data de 5 decembrie 2021, prin e-mail la adresa faclia.ungheni@gmail.com

 

CRITERII DE SELECȚIE

Nr.

Criteriu

Punctaj maxim

1.                

Studii postuniversitare în psihologie, drepturile omului, sociologie, gender, relații publice, științe sociale relevante sarcinii;

20 p.

2.                

Cel puțin 3 ani de experiență relevantă în domeniul elaborării/livrării de formări în domeniul ghidării în carieră, dezvoltării competențelor cheie pentru piața muncii, facilitării ocupării;

Notă: se va considera avantaj dacă posedă experiență de lucru cu grupurile vulnerabile, femeile supraviețuitoare ale violenței;

70 p.

3.                

Oferta de preț

10 p.