Concurs de selectare a unui Expert/Grup de experți/Companie care va livra servicii de instruire în domeniul antreprenoriatului

Organizația solicitantă: Asociația Obștească pentru Copii și Tineret „FĂCLIA”

Tip de contract: Contract de prestări servicii

Termenul limită de depunere a dosarului: 5 decembrie 2021

 

CONTEXT

Asociația Obștească pentru Copii și Tineret „FĂCLIA” implementează, în perioada noiembrie 2020 – septembrie 2022, proiectul „Abilitarea femeilor pentru Muncă Decentă și Viață Decentă”, realizat în baza Acordului de Colaborare cu UN Women (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor), în cadrul Proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF Moldova.

Proiectul este implementat în 12 localități din raioanele Cahul și Ungheni (6 localități din raionul Ungheni: Mănoilești, Pîrlița, Rădenii Vechi, Zagarancea, Măcărești, municipiul Ungheni și 6 localități din raionul Cahul: Andrușul de Jos, Larga Nouă, Slobozia Mare, Văleni, Zîrnești, municipiul Cahul).

Asociația „FĂCLIA” va abilita economic 80 de femei supraviețuitoare ale violenței, prin dezvoltarea unui Model de incluziune socio-economică. Astfel, inițiativa va conecta femeile care au suferit în urma violenței în familie și părțile responsabile de angajare, autoangajare și antreprenoriat.

 

OBIECTIVUL CONCURSULUI

Obiectivul general al concursului constă în selectarea unui Expert/Grup de experți/Companie care va livra servicii de instruire supraviețuitoarelor violenței în familie în cadrul „Acceleratorului ideilor de afaceri” și va acorda suport personalizat (coaching) în dezvoltarea ideilor de afaceri/activități generatoare de venitdezvoltate de beneficiarele proiectului.

Obiectivele instruirii:

 • Dezvoltarea abilităților de identificare a ideii de afaceri/activități generatoare de venit, testarea ideilor de afaceri și identificarea celor viabile.
 • Dezvoltarea abilităților de înțelegere a aspectelor legale privind înregistrarea unei companii și gestiunea capitalului uman ale acesteia.
 • Dezvoltarea abilităților de înțelegere a elementelor de planificare a afacerii și de elaborare a planului de afaceri.
 • Dezvoltarea abilităților de înțelegere a aspectelor contabile și de gestiune financiară a întreprinderii.

 

SARCINI ȘI LIVRABILE

Expertul/Grupul de experți/Compania selectat/selectată va presta servicii de instruire și coaching, astfel încât beneficiarii să devină capabili să identifice și dezvolte idei de afaceri. 

Expertul/Grupul de experți/Compania selectat va realiza următoarele sarcini:

 

Descrierea sarcinii

Perioada de realizare

Livrabile

Număr estimativ de ore

1.

Evaluarea necesităților beneficiarilor proiectului privind abilități de afaceri/activități generatoare de venit (*Asociația „FĂCLIA” va oferi studiul elaborat în cadrul proiectului privind oportunitățile și necesitățile economice din localitățile țintă).

Elaborarea conceptului de instruire (inclusiv  agende, suport de curs, instrumente eficiente pentru instruire în format online).

Decembrie 2021

·        Agende

·        Suport de curs

·     16

2.

Livrare instruire conform orarului stabilit de comun acord.

Decembrie 2021 - Martie 2022

·        Instruire de 24 ore realizată

·     24

3.

Elaborarea raportului final, inclusiv analiza rezultatelor obţinute în cadrul cursului și prezentarea propunerilor de îmbunătățire a cursului.

Aprilie 2022

·        Raport cu constatări și recomandări

·     8

4.

Livrare coaching personalizat beneficiarelor de curs.

Decembrie 2021 - Martie 2022

·        Coaching personalizat livrat femeilor

·     120

 

CERINȚE SPECIFICE FAȚĂ DE APLICANȚI

 • Studii universitate/postuniversitare în domeniul economie/administrarea afacerilor/educației antreprenoriale;
 • Cel puțin 3 ani de experiență relevantă în domeniul livrării de formări în domeniul dezvoltării competențelor antreprenoriale;
 • Cel puțin 3 ani de experiență relevantă de acordare a suportului individual și de grup (coaching/mentorat) pentru dezvoltarea ideilor de afaceri/afacerilor.

 

MOD DE PREZENTARE A OFERTEI

 1. Oferta tehnică:
 • CV-ul expertului/experților sau Profilul companiei;
 • Exemple de produse/instruiri anterior livrate, etc.
 1. Oferta financiară: conform modelului din Anexa 1 la prezenta cerere de oferte.

Oferta tehnică şi financiară va fi prezentată până la data de 5 decembrie 2021, prin e-mail la adresa faclia.ungheni@gmail.com, cu mențiunea „Servicii de instruire și coaching în afaceri”

 CRITERII DE SELECȚIE

Nr.

Criteriu

Punctaj maxim

1.                

Studii universitate/postuniversitare în domeniul economie/administrarea afacerilor/educației antreprenoriale

10 p.

2.                

Experiență  de cel puțin 3 ani în domeniul livrării de formări în domeniul dezvoltării competențelor antreprenoriale

40 p.

3.                

Experiență  de cel puțin 3 ani de acordare a suportului individual și de grup (coaching/mentorat) pentru dezvoltarea ideilor de afaceri/afacerilor

40 p.

4.                

Oferta de preț

10 p.