Consultanți Individuali pentru prestarea serviciilor de traducere

Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS) este o organizație independentă, non-profit, și apolitică ce implementează cu succes proiecte în domeniul tuberculoză, reducerea consumului de tutun, controlul gripei aviare și politicilor de sănătate etc. pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În cadrul acestor proiecte Centrul PAS intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea serviciilor de traducere în următoarele limbi:

  • română – engleză – română
  • rusă – engleză – rusă
  • română – rusă – română

Pentru fiecare limbă separat, Centrul PAS va forma câte o listă scurtă a consultanților calificați ce vor fi contractați pentru prestarea serviciilor sus menționate.

Centrul PAS invită Consultanții Individuali eligibili pentru a-și exprima intenția în prestarea prezentelor servicii. Consultanții sunt invitate să-și prezinte Curriculum Vitae (CV) lor actualizat ce va conține informații ce atestă faptul că ei sunt calificați să presteze serviciile menționate.

Informaţii suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menţionate în “Termenii de referinţă” ce pot fi accesați la urătorul link: http://pas.md/ro/PAS/Tenders/Details/538 

Consultanții vor fi selectați în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (iulie 2014).

CV-ul va fi trimis prin fax, poștă sau aduse direct până la termenul limită 10 decembrie 2021, ora 18 00 la adresa:

Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate,

Municipiul Chișinău, str. V. Alecsandri 99/1, MD-2012,

Fax: /+373/ 22 22-63-87

E-mail: cezar.captaciuc@pas.md

CV-urile vor fi evaluate comparând şi verificând calificarea şi experienţa candidaţilor, în conformitate cu criteriile menționate în Termenii de Referință.

Informaţii suplimentare referitoare la sarcina alocată, va puteţi adresa:

Cezar Captaciuc – Specialist Achiziții, Centrul PAS
Tel: /+373/ 22 22-63-43, extensie 111
E-mail: cezar.captaciuc@pas.md