Oficiul Naţional al Viei şi Vinului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de responsabil dezvoltarea piețelor și programe B2B

INSTITUŢIA PUBLICĂ „OFICIUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI”

Angajează:

Specialist Principal (responsabil dezvoltarea piețelor și programe B2B)
Direcția de Marketing și Dezvoltarea piețelor

I.P. „Oficiul Naţional al Viei şi Vinului”, în calitatea sa de autoritate competentă în implementarea politicii statului în sectorul vitivinicol şi asigurarea dezvoltării durabile a acestuia, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Specialist Principal, responsabil dezvoltarea piețelor și programe B2B.
Scopul general al funcţiei: Realizarea activităţilor de marketing a ONVV, promovarea produselor vitivinicole şi brandului de țară Wine of Moldova la export.

Descrierea postului:
- Activităţi de identificare, organizare şi gestionare eficientă a evenimentelor de tip B2B pe pieţele primare şi secundare de export cu scopul de a contribui la creşterea exportului valoric şi cantitativ a vinurilor din Republica Moldova,
- Gestionarea eficientă a bazelor de date cu importatori şi distribuitori de pe pieţele externe,
- Organizarea şi gestionarea participării companiilor vinicole, la expoziții și concursuri internaţionale,
- Implicarea în organizarea şi participarea la alte evenimente conexe (concursuri internaţionale, prezentări locale şi internaţionale de vinuri, evenimente B2C) care ar contribui la creşterea notorietăţii şi vizibilităţii brandului naţional Wine of Moldova în Republica Moldova, dar şi peste hotarele ei,
- Respectarea prevederilor sistemului de management al ONVV.

Cerințe față de candidat:
- studii: superioare în domenii relevante (marketing și logistica, econimic sau vânzări și export);
- experienţă profesională: minim 1 ani în domeniul marketing și promovare, preferabil şi experienţă în domeniul vitivinicol sau exportului pe piețe asiatice;
- să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliul stabil în Republica Moldova;
- să cunoască limba română, limba rusă şi limba engleză (scris şi vorbit);
- să dispună de capacitate deplină de exerciţiu;
- să nu deţină antecedente penale;
- să întrunească calităţi profesionale şi capacităţi organizatorice;
- să dispună de abilităţi de lucru cu informaţia, analiză şi sinteză, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă.
- Capacitate de a lucra sub presiune și de a respecta termene restrînse;
- Onestitate, flexibilitate, obiectivitate, diplomaţie, disciplină, responsabilitate, creativitate, spirit de iniţiativă, rezistenţă la efort şi stres.
- să cunoască Microsoft Office, Outlook, logistica, documentația și procedurile de export.

Instituţia garantează:
- salariu motivant;
- spor de performanţă;
- deplasări de serviciu;
- telefonie mobilă asigurată;
- colectiv tânăr, amabil şi sociabil;
- dinamism, activităţi la nivel naţional şi internaţional, posibilităţi de dezvoltare profesională.

Dacă Vă regăsiţi în această descriere, expediaţi CV-ul şi scrisoarea de intenţie la adresa office@wineofmoldova.com, până la data de 30.11.2021.
Rugăm să menţionaţi în titlul e-mailului denumirea funcţiei.

 

Articol adaugat de: Oficiul Naţional al Viei şi Vinului