Concurs repetat | Asociația Promo-LEX angajează Comunicator/Comunicatoare (Specialist relații publice)

REF: 5 din 17.06.2021

Denumirea postului: Comunicator/Comunicatoare

Scopul postului: Comunicatorul/Comunicatoarea va fi responsabil/ă de comunicarea externă și va asigura vizibilitatea activității și produselor Asociației Promo-LEX.

Relațiile ierarhice: Se subordonează Directorului de Program și Directorului Executiv.

Program de lucru: deplin.

Locul de muncă: or. Chișinău (sediul Asociației Promo-LEX).

Data estimată a contractării: cât de curând posibil/iulie 2021.

Perioada de contractare: determinată, conform art.55 Codul Muncii (pentru perioada îndeplinirii obligațiilor de muncă ale salariatului care se află în concediu prevăzut la art. 124 Codul Muncii).

RESPONSABILITĂȚI:

 • Participă la dezvoltarea și implementarea Strategiei de Comunicare a Asociației;
 • Realizează rapoarte privind implementarea Strategiei de Comunicare;
 • Promovează activitatea și produsele Asociației în plan extern (online și offline);
 • Participă la coordonarea activității de comunicare a Asociației (coordonarea internă a activităților în cadrul echipei de comunicare, precum și coordonarea cu echipa de management și experți din cadrul Asociației);
 • Participă la elaborarea și redactarea materialelor de comunicare ale Asociației (comunicate de presă, infografice, postări, articole, rapoarte anuale etc.);
 • Participă la elaborarea materialelor de vizibilitate și promoționale ale Asociației, inclusiv per activități și campanii (postări, infografice, pliante, broșuri, bannere, spoturi video, produse multimedia etc.);
 • Asigură distribuția și promovarea materialelor de comunicare și vizibilitate ale Asociației (online și offline);
 • Administrează şi arhivează materialele de comunicare și vizibilitate ale Asociației;
 • Monitorizează reflectarea în presă a activităților Asociației;
 • Elaborează rapoarte periodice și anuale cu privire la comunicarea și vizibilitatea externă a Asociației;
 • Menține şi actualizează conținutul pe website-ul Asociației și pe paginile existente din rețelele sociale ale Asociației (Facebook, Instagram etc.);
 • Contribuie la dezvoltarea website-ului Asociației și a paginilor existente din rețelele sociale ale Asociației (Facebook, Instagram etc.);
 • Inițiază și menține legătura cu mass-media; actualizează baza de date a contactelor media;
 • Planifică, organizează şi participă la evenimentele publice și de presă ale Asociației;
 • Consultă şi asistă beneficiarii de granturi ale Asociației pe aspecte ce țin de comunicare și vizibilitate;
 • Răspunde la solicitările publicului extern privind activitatea Asociației;
 • Alte responsabilități relevante.

CERINȚE

 • Studii: studii superioare în domeniul jurnalism/comunicare/relații publice sau alte domenii relevante;
 • Experiență profesională: minim 2 ani de experiență profesională într-o poziție similară; experiență relevantă de lucru sau voluntariat în cadrul unui ONG/organizație internațională  – va constitui un avantaj;
 • Competențe și abilități:
  • Fluență în limba română (scris și vorbit);
  • Cunoașterea limbilor rusă și engleză – va constitui un avantaj;
  • Cunoașterea generală a domeniilor de activitate ale Asociației (drepturile omului, electoral, reforme democratice și sectoriale, educație civică și electorală etc)  – va constitui un avantaj;
  • Bună cunoaștere a mass-media din Republica Moldova;
  • Abilități de scriere/redactare a materialelor;
  • Abilități de analiză și sinteză a informației;
  • Creativitate;
  • Abilități excelente de interacțiune și comunicare publică;
  • Abilități de lucru în echipă și în mod individual, într-un mediu dinamic şi în termeni restrânși de timp;
  • Abilități de planificare, organizare și prezentare;
  • Abilități avansate de utilizare a computerului (MS Office, Internet), a echipamentului de birou  (copiator/scanner);
  • Abilități de utilizare a programelor specializate de editare a imaginilor/video (spre exemplu: Canva, Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro etc.);
  • Cunoștințe și abilități de gestionare a paginilor web și a rețelelor sociale;

Cerințe specifice pentru această poziție:

 • Neafiliere politică și non-partizanat politic;
 • Bună înțelegere a specificului activității în cadrul unei organizații neguvernamentale;
 • Integritate și discreție profesională;
 • Responsabilitate și punctualitate;
 • Persoană dinamică și cu inițiativă;
 • Flexibilitate și mobilitate.

DOSARUL DE APLICARE

Candidații vor prezenta Dosarul de Aplicare care va conține următoarele documente:

 • Curriculum Vitae actualizat;
 • Scrisoare de motivare cu indicarea studiilor, expertizei și experienței relevante.

Scrisoarea de motivare va include obligatoriu:

 • oferta financiară (salariul minim solicitat – se va indica suma netă, după reținerea impozitelor angajatorului și angajatului);
 • 2 referințe de la actuali/foști angajatori sau colegi care pot confirma competențele și expertiza candidatului/candidatei (cu indicarea denumirii organizației/instituției, a numelui, funcției și datelor de contact (tel, e-mail) ale persoanelor de referință).

Dosarul de Aplicare trebuie expediat prin email la adresa angajare@promolex.md  cu mențiunea “Comunicator/Comunicatoare”.

Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților: 12 iulie 2021, ora locală 17:00.

Vor fi evaluate doar dosarele complete.

Evaluarea dosarelor se va efectua în 2 etape: la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaților cu cerințele și condițiile stipulate în anunț. Cea de-a doua etapă va consta în intervievarea persoanelor pre-selectate și proba practică. Vor fi contactate doar persoanele pre-selectate.

*Promo-LEX încurajează aplicațiile timpurii și își rezervă dreptul de a invita candidații pre-selectați la interviu înainte de expirarea termenului de depunere a dosarelor de aplicare.

Pentru mai multe detalii contactați:

Mariana Novac, Coordonatoare de Program, Programul Monitorizare Procese Democratice, Promo-LEX
Tel: (0 22) 450024; GSM: 069339700; Email: mariana.novac@promolex.md

___________________________________________________________________________________________________________________

Asociația Promo-LEX este o organizație non-guvernamentală, apolitică și nonprofit, înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova la 19 iulie 2002. Misiunea Asociației Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democrației în Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi consolidarea Societății Civile.


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă