Alegeți secțiunea

Alegeți secțiunea

Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Quality Assurance Bank Analyst

Alventis Group – in partnership with Business & Finance Consulting (www.bfconsulting.com), a dynamic team with an international profile in development finance, is seeking applicants for the Quality Assurance Bank Analyst position.

Location: Chisinau office (remote input is also envisioned due to current pandemic situation)

Type: Full time (8 hours/day, Monday to Friday)

 

Who can apply?

 • Auditors with experience auditing banks
 • Bankers with a focus on financial reporting, internal audit or bank due diligence
 • Financial analysts who have worked on bank ratings for a credit rating agency

On-the-job Experience:

 • You will interact on a daily basis with a team of senior banking experts based around the world, with strong and diverse professional backgrounds
 • Training will be provided in every aspect of your day to day activities

 What are the responsibilities?

 • Validate the spreading of banks’ financial statements
 • Review draft bank due diligence reports for accuracy, consistency and compliance with internal standards
 • Review draft country macroeconomic and banking sector reports
 • Analyse and interpret financial statements of banks in developing countries
 • Calculate and analyse bank financial and operational ratios
 • Assist in measuring credit, market, operational, and liquidity risks of banks
 • Perform research on banks

 What do you need to perform well in this position?

 • University degree in Accounting, Banking, Business Management, Economics, Finance or other relevant fields
 • Excellent analytical and communication skills
 • Fluency in English (excellent writing and communication skills in English)
 • Ability to meet deadlines and perform under a tight schedule
 • Thorough understanding of the banking industry, ideally with two or more years' direct experience in the field
 • Keen attention to detail

Interested applicants are invited to submit a CV in English to vacancy@bfconsulting.com by November 15, 2020. For details on the application process please visit us online at https://bfconsulting.com.

Applications are assessed as they are received. Only shortlisted candidates will be contacted. Thank you for your application!

Recruitment Officer

Alventis Group – in partnership with Business & Finance Consulting (www.bfconsulting.com), a Swiss consultancy in development finance – is looking for a Recruitment Officer to lead recruitment projects on a global level.

What you will do:

 • Define the recruitment strategies for projects under your lead
 • Lead the full recruitment process for international consulting projects
 • Search social networking platforms (e.g. LinkedIn) for appropriate candidates
 • Assess candidates’ suitability for project openings
 • Conduct online interviews in English with candidates and write interview feedback reports
 • Facilitate candidates’ further testing
 • Provide support to management in negotiations with candidates
 • Oversee the preparation of all relevant documents for tender applications (CVs, short descriptions of proposed experts, summary presentations, etc.)
 • Establish and maintain a strong network of international experts
 • Ensure a positive experience for all candidates by providing timely, accurate and relevant feedback as well as by maintaining regular communication with them

What we offer:

 • An opportunity to work for an international company with supportive and fun colleagues
 • A healthy work environment
 • A high degree of autonomy, responsibility and ownership of the recruitment process for your projects

What you need to perform well in this position:

 • Great communication and writing skills in English (Russian is an advantage)
 • Previous experience in recruitment
 • Ability to meet deadlines and perform well under tight schedules
 • Curiosity to learn more about people and their experiences

Other details:

 • Location: Chisinau, Moldova (remote input is also envisioned due to current pandemic situation)
 • Input: full-time (8 hours/day, Monday to Friday)

If you are interested in becoming part of our team, we are eager to get to know you and collaborate together on the challenging projects that lie ahead! Interested applicants are invited to submit a CV in English at careers.bfconsulting.com or via email at vacancy@bfconsulting.com by November 15, 2020.

Applications are assessed as they are received. Only shortlisted candidates will be contacted. Thank you for your application!

UE-GIZ// Anunț privind organizarea concursului de eseuri pentru elevii din raionul Călărași pe subiectul: „Promovarea eficienței energetice”

Data lansării: 26.10.2020

Data limită pentru acceptarea înscrierii: 05.12.2020, ora 18.00

Solicitant: Acest anunț este lansat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” în cadrul proiectului „Promovarea eficienței energetice în raionul Călărași (PEE-CĂLĂRAȘI)”.

În vederea atingerii Obiectivului specific III. Promovarea comportamentului eficient din punct de vedere energetic și sensibilizarea opiniei publice privind necesitatea eficientizării consumului de energie în clădirile publice din raionul Călărași, inclusiv în cadrul Campaniei „Consumă logic ecologic”, IDIS „Viitorul” lansează acest concurs de eseuri.

Cine poate participa?

Elevii claselor VI – XII din licee, școli, gimnazii și colegii din raionul Călărași.

Posibilele subiecte abordate în cadrul eseului, dar pot și altele propuse de elevi

 • Pledoarie pentru eficiența energetică
 • Orașul model bazat pe eficiență energetică
 • Indemn pentru eficiența energetică
 • Ce pot face tinerii pentru promovarea eficienței energetice
 • Idei pentru promovarea eficienței energetice în raionul Călărași
 • Rolul eficienței energetice pentru dezvoltarea localității / comunității
 • Pulsul dat de surse alternative de energie
 • Armonia dintre natura, lumină, acțiuni și eficiență energetică
 • Evoluția energiei emanată de clepsidra timpului
 • Speranța renaște din protejarea naturii și eficiență energetică
 • Magia care transformă soarele și vântul în energie
 • Tehnologiile (pe eficiență energetică) care ne pot oferi o viață mai frumoasă
 • Iluminare în condiții ecologice etc.

Condiţii de participare:
Eseurile pot avea minimum 400 de cuvinte (1 pagină) - maximum 1000 de cuvinte (3 pagini), scris de mână sau tapat la calculator.

Criterii de evaluare a eseurilor:
1. Titlurile - să fie sugestive, originale și să promoveze eficiența energetică;
2. Să fie argumentate prin utilizarea mai multor exemple concrete;
4. Să fie creative și inovative;
5. Să nu promoveze şi să nu discrediteze partidele politice, candidaţii independenţi sau alte instituţii.

Format: Times New Roman 12, Interval 1.15, margini 2.

Informaţiile personale care trebuie incluse:
1. Numele şi prenumele;
2. Clasa (vârsta), instituţia de învățământ;
3. Adresa de contact completă;
4. Numărul de telefon şi adresa de email (dacă există).CELE MAI BUNE LUCRĂRI VOR FI PUBLICATE ÎN ANTOLOGIA DE BUNE PRACTICI ȘI VOR PREMIATE !!! Printre premii vor fi: Power Bank Wireless, diplome, cărți, pungi ecologice, caiete, mape, pixuri ecologice, tricouri etc.)

Termen limită:
Eseurile pot fi expediate până la data de 5 decembrie 2020Eseurile pot fi expediate pe adresa de email ungureanu.carolina@gmail.com cu titlul „Concurs de eseu” sau pe adresa:
Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) “Viitorul”
Republica Moldova, or. Chișinău
MD 2005, str. Iacob Hîncu 10/1
cu menţiunea Concurs de eseu

Totalizarea rezultatelor concursului va fi făcută în luna decembrie. Lista câștigătorilor va fi publicată pe pagina web – www.viitorul.org dar și pe pagina de Facebook.

Context general

Problema eficientizării consumului de energie la nivelul raionului Călărași a devenit foarte stringentă, odată ce cheltuielile pentru energie au căpătat o pondere tot mai mare în bugetul raionului. Din bugetul raionului, pentru ramura învățământ se alocă anual aproximativ 10,5 milioane MDL pentru acoperirea cheltuielilor ce țin de consumul de energie, ceea ce reprezintă aproximativ 5% din bugetul total al raionului Călărași. În același timp, cheltuielile pentru materialele didactice reprezintă aproximativ 0,04%, iar cele pentru alimentație în instituțiile educaționale 5% din bugetul raionului. Ponderea mare a cheltuielilor pentru energie în bugetul raionului este valabilă și în cazul celorlalte servicii de utilitate publică administrate de către Consiliul Raional. Totodată, aceste date indică și asupra potențialului de economisire a energiei, care ar putea fi valorificat în scopul sporirii calității serviciilor publice.

Primăria orașului Călărași este semnatară a Convenției Primarilor din 2012 și a elaborat și implementat Planul de Acțiuni pentru Energie Durabilă a orașului Călărași 2014 – 2020. Orașele semnatare promovează acțiuni de sprijinire a implementării obiectivului UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 40% până în 2030 și adoptarea unei abordări comune pentru combaterea atenuării schimbărilor climatice și adaptarea la schimbările climatice. Programul Local pentru Eficienţă Energetică și Planul Local de Acțiuni în domeniul Eficienței Energetice, la capitolul clădiri publice ale Raionului Călărași, a fost elaborat pentru anii 2017-2019, iar acum este nevoie de a continua acest exercițiu în care autoritățile să cunoască exact ce au de făcut pentru următorii ani.

Activitățile proiectului sunt relevante deoarece autoritățile publice locale trebuie să depună eforturi şi să investească resurse umane și financiare (de care nu dispun) pentru elaborarea planurilor locale de acţiune în domeniul eficienţei energetice pentru sporirea eficienței energetice și absorbția ulterioară a fondurilor.

Este important și este nevoie de a continua eforturile și a implementa proiecte de investiții, dar în același timp este nevoie de a promova comportamentul eficient din punct de vedere energetic pentru fiecare cetățean, dar și în instituțiile publice (de exemplu, școli, licee, spitale etc.). În Republica Moldova nu sunt programe suficiente pentru promovarea comportamentului eficient din punct de vedere energetic în instituțiile publice și în primul rând în școli, licee și spitale.

Considerăm că ar fi necesar de a consolida capacitățile organizațiilor non guvernamentale în vederea planificării participative a serviciilor publice, monitorizarea participativă a achizițiilor publice, conștientizarea cetățenilor privind prestarea serviciilor publice și problemele de mediu aferente și de a promova în continuare eficiența energetice.

Detalii puteţi afla la:

Tel. 070044744

E-mail: ungureanu.carolina@gmail.com

Web: www.viitorul.org

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) “Viitorul” este beneficiarul Programului de Granturi Locale al Uniunii Europene și implementează proiectul „Promovarea eficienței energetice în raionul Călărași (PEE-CĂLĂRAȘI)”.

Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin al Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). În Regiunea de Dezvoltare Centru, partenerii de implementare a proiectului sunt Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER și AO ADR "Habitat".

Asistent Social/ Manager de caz (OIM)

Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Misiunea în Moldova, în cadrul proiectului OIM „Consolidarea eforturilor naționale de prevenire a traficului de persoane și reabilitarea victimelor traficului de persoane în Republica Moldova (01 aprilie 2019 - 31 martie 2022)”, angajează 3 (trei) Asistenți Sociali/ Manageri de caz pentru Serviciul de asistență și protecție a victimelor și prezumatelor victime ale traficului de ființe umane – bărbați (în continuare Serviciul), conform termenilor de referinţă de mai jos:

Titlul Poziţiei: Asistent Social/ Manager de caz

Durata contractului: Un an cu posibilitatea prelungirii (3 luni perioada de testare).

Nr Referință: SVN 2020/03 (Ro)

Sub supravegherea și cu sprijinul managerului Serviciului și al Organizației Internaționale pentru Migrație, Misiunea în Moldova, Asistentul social / managerul de caz este responsabil pentru acordarea de asistență și consiliere pentru victime și prezumate victime ale traficului de ființe umane, inclusiv prin implicarea în procesul de reintegrare și reabilitare.

Obiectiv: Contribuie la procesele de oferire a asistenței, reabilitare și reintegrare ale beneficiarilor cazați în Serviciul de asistență și protecție a victimelor și prezumatelor victime ale traficului de ființe umane.

Responsabilităţi de serviciu:

 1. Identificarea necesităților primare și secundare ale beneficiarului, la fel ca și referirea către Serviciul de asistență și protecție a victimelor și prezumatelor victime ale traficului de ființe umane (Serviciul), (necesități primare urgente – plasament, intervenție medicală de urgență, consiliere psihologică/psihoterapeutică, secundare – intervenții și examinări medicale, educație/profesionalizare, reintegrare în familie și/sau instituționalizare într-un alt serviciu, asistență legală, în caz de necesitate, etc.); 
 2. Deschiderea și completarea dosarului beneficiarului;
 3. Înscrierea în Registrul de evidenţă a beneficiarilor;
 4. Evaluarea complexă a situației curente a beneficiarului cu suportul echipei multidisciplinare teritoriale (EMT) și/sau a asistentului social comunitar, după caz;
 5. Întocmirea/revizuirea planurilor individualizate de asistență (PIA), împreună cu beneficiarul, membrii echipei multidisciplinare din cadrul Serviciului sau alți actori implicați;
 6. Informarea beneficiarilor privind drepturile, obligațiile sale, gama serviciilor, precum și condițiile de suspendare și încetare a serviciilor oferite în perioada de plasament;
 7. Participarea în procesul de dezvoltare și implementare a programului de reabilitare și reintegrare socială (formularea sugestiilor/contribuțiilor de către psiholog, asistent medical, jurist, și beneficiar într-un PIA, adaptarea și finalizarea aspectelor de reabilitare/reintegrare);
 8. Aplicarea mecanismului de referire a cazului;
 9. Colectarea informaţiilor de la ceilalţi experți implicaţi în studiul de caz şi sintetizarea acestora în diferite documente necesare soluţionării problemei/problemelor beneficiarului;
 10. Conlucrarea și menținerea contactului regulat cu Unitatatea Națională de Coordonare (UNC) din cadrul Ministerul Sănătății, Muncii și protecției Sociale și reprezentanții instituțiilor raionale de asistență socială;
 11. Sprijinirea beneficiarilor în accesarea serviciilor de sănătate (cum ar fi sprijinul pentru înregistrarea la un medic de familie, încurajarea discutării cu medicul de familie a problemelor de sănătate și susținerea victimei în fața medicului de familie, dacă este necesar), asistență în obținerea de beneficii, în vederea rezolvării problemelor ce țin de locuință, sprijinirea beneficiarului împreună cu alți experți sau ONG-uri, acordarea de servicii sau prestații sociale, îmbrăcăminte, etc.;
 12. Însoțirea beneficiarilor la diverse întâlniri cu prestatorii de servicii publici/privați, organele de aplicare a legii/înfăptuire a justiției cu acordul/la solicitarea beneficiarului;
 13. Monitorizarea progresului beneficiarului pe perioada plasamentului în cadrul Serviciului, oferirea suportului zilnic și identificarea necesităților adiționale pentru implementarea cu succes a PIA, reevaluarea și actualizarea acestuia;
 14. Participarea în luarea deciziei privind încetarea prestării serviciilor și coordonarea referirii către alte servicii, inclusiv la nivel local;
 15. Radierea beneficiarului de la evidența Serviciului, în cazul încetării serviciilor;
 16. Oferirea suportului managerului de caz de la nivel local sau coordonatorului EMT, prin monitorizarea, pe parcursul unui an, a PIA;
 17. Stabilirea și dezvoltarea parteneriatelor cu instituții guvernamentale și non-guvernamentale, EMT-uri pentru implementarea PIA ;
 18. Compilarea și actualizarea regulată a fișierelor beneficiarilor, altor documente de uz intern, conform mecanismului de gestionare a managementului de caz, conform standardelor de colectare a datelor oferite de către OIM și MSMPS ;
 19. Completarea bazei de date privind beneficiarii asistați ; 
 20. Oferirea serviciilor de asistent social conform graficului de lucru dezvoltat împreună cu alți colegi și coordonat cu managerul Serviciului ;
 21. Prezentarea rapoartelor lunare și trimestriale privind activitățile desfășurate în cadrul Serviciului;
 22. Participarea în ședințele săptămânale de coordonare ;
 23. Acordarea suportului în organizarea activităților de suport pentru beneficiarii Serviciului.

Aptitudini:

 • Studii superioare în domeniul Științelor sociale, experienţă de minimum 3 ani în domeniul asistenței sociale specializate oferite persoanelor vulnerabile/beneficiarilor sistemului social;
 • Cunoaşterea legislaţiei în vigoare în domeniul respectiv;
 • Capacitate de a lucra eficient în condiții și situații stresante;
 • Cunoașterea generală a legislației naționale în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane
 • Cunoașterea metodelor și tehnicilor specifice pentru acordarea de asistență victimelor traficului de ființe umane
 • Sensibilitate ridicată și abilități inter-personale pentru a ajuta beneficiarii extrem de vulnerabili;
 • Abilități excelente de comunicare (negociere, mediere a conflictelor);
 • Motivație puternică pentru a lucra cu beneficiari vulnerabili;
 • Cunoașterea limbii române și ruse
 • Cunoaşterea limbii engleza va fi considerată ca un avantaj adițional.                                    

Modul de aplicare:

Persoanele interesate sunt invitate să trimită curriculum vitae și scrisoare de motivare în Română prin e-mail la adresa hrchisinau@iom.md până la 15 noiembrie 2020, cu referire la acest anunţ.

Doar candidaţii selectaţi vor fi contactaţi. 

Lecția publică online pentru persoanele cu dizabilități, membrii de familie a persoanelor cu dizabilități și alte persoane interesate în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități

Asociația Obștească Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (CDPD) invită persoanele cu dizabilități, membrii de familie a persoanelor cu dizabilități și alte persoane interesate să participle la lecția publică online cu tematica „ Drepturile persoanelor cu dizabilități”, care va avea loc la data de 23 octombrie 2020, ora 14.00. Trainingul va dura 2 ore astronomice (120 minute).

În cadrul lecției vor fi abordate următoarele subiecte:

 • • procedura de determinare a dizabilității, modul de contestare a deciziilor privind încadrarea/neîncadrarea în gradul de dizabilitate;
 • • dreptul la sănătate a persoanelor cu dizabilități
 • • dreptul la protecția socială a persoanelor cu dizabilități
 • • dreptul la educație a persoanelor cu dizabilități
 • • dreptul la muncă a persoanelor cu dizabilități
 • • alte drepturi ale persoanelor cu dizabilități (accesibilitatea, dreptul de a nu fi discriminat, etc.)

Lecția va avea loc online, utilizând platforma Zoom. Pentru a participa, aveți nevoie de acces la Internet și un dispozitiv cu microfon și cameră video (laptop, smartphone).

Doritorii de a participa la training sunt rugați să completeze formularul de participare, care poate fi accesat la următorul link: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSc98aYRaBP.../viewform...

Formularul conține întrebări simple și scurte, iar completarea lui durează câteva munite. Termenul-limită pentru înregistrare la training – 20 octombrie 2020.

La lecția publică poate participa un număr nelimitat de personae, dar nu mai puțin de 15 persoane. În cazul în care se înscrie un număr insuficient de persoane, organizatorul își rezervă dreptul de a amâna desfășurarea lecției pentru o altă data, cu informarea prealabilă a participanților înregistrați cu cel puțin 3 zile înainte de data trainingului.

Pentru informații suplimentare, apelați 079989098 – Elena Stajila, coordonatoare de proiect sau contactați prin e-mail: elena.stajila@cdpd.md.

Training-ul se desfășoară în cadrul proiectului „Sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesul la justiție”, finanțat de Departamentul de Stat al SUA, Biroul pentru Democrație, Drepturile Omului și Munca, implementat de Millennium DPI Partners.”

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet