Alegeți secțiunea

Alegeți secțiunea

Distribuie prietenilor:Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

CNPAC anunță concurs repetat pentru selectarea prestatorilor de servicii machetare și design

CNPAC anunță concurs repetat pentru selectarea prestatorilor de servicii machetare și design.

Prezentare generală 

Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) este o organizație neguvernamentală, non-profit, constituită la nivel național în conformitate cu legislația Republicii Moldova (înregistrată de Ministerul Justiției al Republicii Moldova la data de 26 ianuarie 1998).

În vederea sensibilizării atitudinii societății față de violența împotriva copiilor, precum și pentru prevenirea cazurilor de abuz față de aceștia, CNPAC își propune să editeze mai multe materiale informative destinate părinților, copiilor cât și profesioniștilor care lucrează cu copiii. În acest context, CNPAC va angaja o companie/câteva companii specializate în prestarea serviciilor de design și tipar a publicațiilor.

Oferta financiara se va prezenta cu prețul care include TVA, dar și cu preț TVA la cota zero.

Produse:

 • Cantitatea indicată ar putea fi modificată în dependență de costuri și suma maximă disponibilă.
 1. Parametri pentru prestarea serviciilor de imprimare

 

 

 

Servicii machetare și design:

 

 

·       Banner roll-up (1000*2000)

·       Banner electronic (cover facebook, cover site)

·       Leaflet A5

·       Broşură

·       Ghid

·       Materiale promoţionale (pix, carnete, agende, mape A4 etc.)

·       Infografic A4

·       Factsheet A4

 

Criteriile de selecție: 

- Experiența candidatului;

- Calitatea lucrărilor executate;

- Oferta financiară.

- Preţ competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate;

Aplicaţia va include:

 • Certificatul de înregistrare al companiei;
 • Oferta financiară cu indicarea prețului pentru fiecare tip de produs, în Euro, pentru fiecare produs/serviciu, per unitate și total;
 • Mostre/portofoliu materiale de vizibilitate similare realizate anterior;
 • Termeni și condiții de realizare și livrare a produselor.

Termenul limită de depunere a ofertelor este: 05 martie 2021, ora 18:00.

Dosarul complet va fi expediat la următoarea adresă:

Oferta comercială cu menţiunea – Concurs prestarea serviciilor de design şi tipar a publicaţiilor se va depune în plic sigilat la sediul AO CNPAC: str. Calea Ieșilor, nr.61/2, mun. Chişinău

Pentru detalii: Diana Casco, asistent administrativ, la adresa e-mail: office@cnpac.md sau la numărul de telefon: (022) 75-88-06.

 

 

 

 

 

Cerere de oferte a prețurilor pentru servicii de traducere scrisă

COP 9 din 17.02.2021

Asociația Promo-LEX solicită oferte de prețuri pentru servicii de traducere scrisă.

Scopul general al anunțului este identificarea și selectarea celei mai bune oferte de prețuri pentru servicii de traducere a textelor scrise în domeniile prioritare ale Asociației.

Servicii de traducere scrisă se solicită pentru următoarele limbi:

 • Română-Engleză
 • Engleză-Română
 • Română-Rusă
 • Rusă-Română
 • Rusă-Engleză
 • Engleză-Rusă

Specificul materialelor care vor fi înaintate spre traducere: articole tematice, comunicate de presă, apeluri, rapoarte și studii tematice, rapoarte de monitorizare, materialele dosarelor deținute în procedură civilă și penală, etc. Terminologia utilizată din domeniul: juridic, electoral, educație civică, drepturile omului etc.

* Toate publicațiile Asociației sunt disponibile pe următoarea adresă: www.promolex.md. Ofertanții interesați pot face cunoștință cu specificul și limbajul utilizat de către Asociație.

Asociația Promo-LEX va încheia contracte de prestări servicii cu persoane fizice sau juridice care vor efectua traduceri scrise la solicitare, reieșind din necesitățile Asociației.

Durata contractului  – 1 an.

Cerințe față de ofertanți:

 • Cunoașterea la nivel avansat a limbilor pentru care se propune oferta: ortografie, stilistică, morfologie etc.;
 • Cunoașterea terminologiei în domeniile: drepturile omului, electoral, educație civică etc.;
 • Experiență relevantă de lucru;
 • Experiența de traducere în domeniile juridic, drepturile omului, electoral va constitui un avantaj;
 • Disponibilitatea de a presta servicii de traducere în termeni restrânși de timp.

Ofertanți eligibili:

În calitate de ofertanți pot aplica persoane fizice și juridice din Republica Moldova.

Oferta va include:

 • Pentru persoane fizice – CV actualizat cu indicarea experienței și expertizei relevante;
 • Pentru persoane juridice – Certificat de Înregistrare sau Licență și Profilul companiei;
 • Două referințe (persoane fizice sau juridice) care pot confirma expertiza și care au beneficiat de serviciile ofertantului;
 • Referințe la lucrări executate (link-uri la publicații redactate);
 • Oferta financiară în MDL.

Oferta financiară trebuie să fie prezentată după modelul următor:

 

 

Limba

Preț Volum de lucru
Preț pentru 1 pagină/regim normal/MDL, TVA 0% Preț pentru 1 pagină/regim normal/MDL, TVA 20% Preț pentru 1 pagină/regim de urgență, zile de odihnă/MDL, TVA 0% Preț pentru 1 pagină/regim de urgență, zile de odihnă/MDL, TVA 20% Nr. de pagini în regim normal/pe zi Nr. de pagini în regim de urgență, zi de odihnă/pe zi
Română-Engleză            
Engleză-Română            
Română-Rusă            
Rusă-Română            
Rusă-Engleză            
Engleză-Rusă            
 • 1 pagină = 1800 caractere fără spații (calculele se fac din varianta inițială a documentului).
 • Pentru persoane fizice prețul (brut) trebuie să includă toate taxele, după cum urmează: 24% asigurarea socială (fondul social și fondul de pensii), 9% asigurarea medicală, 12% impozitul pe venit.
 • Persoanele juridice vor completa tabelul de mai sus incluzând atât prețul cu TVA inclus, cât și prețul la cota TVA 0%. Companiile care nu sunt plătitoare de TVA vor menționa acest fapt în ofertă.
 • Este posibilă depunerea ofertei pentru toate limbile solicitate sau, după caz, doar pentru 1-2 limbi (ex. doar pentru RO-ENG; doar pentru RO-ENG și ENG-RO; sau doar pentru RO-RU, etc.) în dependență de calificarea și disponibilitatea ofertantului.

Alte cerințe:

 • În cazul în care serviciile propuse în ofertă urmează a fi livrate de către doi sau mai mulți prestatori (persoane juridice separate), care aplică în cadrul acestui concurs într-o singură Ofertă, acest fapt trebuie indicat expres în ofertă. În așa caz, oferta trebuie să includă datele de contact și tot pachetul de documente, indicat în termenii de referință, pentru fiecare prestator în parte.

Oferta mai trebuie să includă:

 • Datele de contact ale ofertantului;
 • Persoana de contact;
 • Rechizitele bancare ale companiei (pentru persoane juridice);
 • Semnătura persoanei autorizate (pentru persoane juridice);
 • Opțional – ștampila umedă a companiei (pentru persoane juridice).

Oferta trebuie expediată la adresa de e-mail:  tender@promolex.md  cu mențiunea “Ofertă de prețuri pentru servicii de traducere scrisă”.

Data limită de depunere a ofertelor este 2 martie 2021, ora locală 18:00.

Evaluarea ofertelor se va efectua în 2 etape:

1) La prima etapă, Ofertele vor fi analizate sub aspectul corespunderii cu cerințele stipulate în anunț. Criterii de evaluare: calificarea ofertantului; experiență relevantă; oferta financiară reflectă expertiza ofertantului și este competitivă.

2) Ofertanții pre-selectați vor fi contactați și invitați la cea de-a doua etapă. Cea de-a doua etapă va consta în proba scrisă (ofertanții vor fi invitați să efectueze traducerea unui text scris cu volum de aproximativ 0,5-1 pagină).

Dosarele de aplicare incomplete sau care vor fi depuse după termenul limită nu vor fi examinate. Doar ofertanții preselectați vor fi contactați.

 

Pentru informații suplimentare, contactați:
Marina Bejenari, Asistentă de Program,
GSM:  068008319, e-mail: marina.bejenari@promolex.md

Î.S. „Poșta Moldovei” angajează designer graphic

Atribuţii de funcţie:

 • Elaborarea şi prelucrarea machetelor grafice pentru diverse materiale publicitare
 • Elaborarea conceptelor creative în materie de design pentru campaniile publicitare
 • Dezvoltare design pentru aplicaţii web
 • Studierea tendinţelor noi în domeniu şi participarea la elaborarea şi implementarea proiectelor noi

Cerinţe faţă de canditat:

 • Studii universitare
 • Cunoaşterea programelor Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator
 • Competenţe în crearea design-ului serviciilor poştale
 • Creativitate, perseverenţă şi capacitatea de a îndeplini sarcinile în mod independent şi profesionist
 • Abilitate de a lucra într-o întreprindere în dezvoltare şi creştere rapidă, capabil de a contribui personal
 • Atitudine pozitivă
 • Munca în echipă

Ce oferim:

 • Oportunitatea de a lucra şi de a te dezvolta profesional
 • Oportunitatea de a face parte dintr-o echipă ambiţioasă şi dinamică
 • Oportunitatea de a te realiza într-un domeniu în permanentă schimbare şi provocare
 • Pachet social

Dacă sunteţi interesaţi de poziţie şi corespundeţi cerinţelor, Vă încurajăm să expediaţi CV-ul cu portofoliul lucrărilor anexate la adresa electronică hr@posta.md, indicând funcţia pentru care candidaţi.

Doar candidaţii selectaţi vor fi contactaţi pentru a fi invitaţi la interviu.

Vă mulţumim pentru interesul Dvs în urmărirea unei cariere în cadrul echipei noastre.

Telefon de contact: 022 251 264

Î.S. „Poșta Moldovei” angajează specialist Secţia Marketing

Atribuţii de funcţie:

 • Participarea cu idei şi concepte creative la îmbunătăţirea imaginii site-ului
 • Propunerea şi implementarea unor campanii noi de promovare, în alte medii decât cele deja utilizate
 • Identificarea oportunităţilor de dezvoltare, promovare, trenduri în domeniul de activitate şi dezvoltarea  proiectelor întreprinderii
 • Planificarea şi îndeplinirea strategiilor de social media
 • Dezvoltarea canalelor de comunicare în social media în concordanţă cu strategia de brand
 • Propunerea de oportunităţi noi pentru creşterea notorietăţii şi implicit creşterea vânzărilor
 • Monitorizarea constantă şi optimizarea campaniilor pentru atingerea obiectivelor
 • Menţinerea paginilor pe reţelele sociale (Facebook, Instagram)
 • Realizarea lunară a analizei şi eficienţei campaniilor gestionate

Cerinţe faţă de candidat:

 • Studii universitare
 • Cunoştinţe pentru promovarea întreprinderii pe reţelele de socializare (Facebook, Instagram)
 • Cunoaşterea aplicaţiilor social media marketing sau altor instrumente
 • Cunoaşterea limbilor română şi rusă, iar cunoaşterea limbii engleze va fi un vantaj
 • Aptitudini solide de comunicare în scris
 • Aptitudini de înţelegere a noilor tehnici
 • Atitudine pozitivă
 • Munca în echipă

Ce oferim:

 • Oportunitatea de a lucra şi de a te dezvolta profesional
 • Oportunitatea de a face parte dintr-o echipă ambiţioasă şi dinamică
 • Oportunitatea de a te realiza într-un domeniu în permanentă schimbare şi provocare
 • Pachet social

Dacă sunteţi interesaţi de poziţie şi corespundeţi cerinţelor, Vă încurajăm să expediaţi CV-ul Dvs la adresa electronică hr@posta.md , indicând funcţia pentru care candidaţi.

Doar candidaţii selectaţi vor fi contactaţi pentru a fi invitaţi la interviu.

Vă mulţumim pentru interesul Dvs în urmărirea unei cariere în cadrul echipei noastre.

 Telefon de contact: 022 251 264

Totalizarea anului în ONC. Politici contabile 2021

Contabilitatea în organizațiile necomerciale este condiționată de un şir de particularităţi care rezultă din scopul şi specificul activităţii acestora. Cunoașteți că pentru organizaţiile necomerciale sunt prevăzute formulare distincte de situaţii financiare și rapoarte fiscale, care diferă de formularele similare ale entităţilor economice.

De asemenea, cu siguranță, știți, cât de important este să aveți înregistrări contabile ireproșabile, astfel încât să încheiați corect anul fiscal!

Din acest motiv este important să:

 • vă eficientizați eforturile!
 • vă asigurați că toate dările de seamă sunt corecte și depuse la timp!
 • vă asigurați că știți totul despre lucrările contabile de închidere a anului, specifice organizațiilor necomerciale!
 • vă puneți la curent cu secretele elaborării unei politici contabile eficiente pentru o organizație necomercială!
 • eliminați riscul amenzilor și penalităților!

Toate acestea sunt posibile cu ajutorul seminarului practic ”Totalizarea anului în ONC. Politici contabile 2021”,  unde vom aborda cele mai importante aspecte din legislația contabilă și fiscală necesare la închiderea anului 2020 în cadrul organizațiilor necomerciale.

PROGRAM

 1. Cadrul legislativ al activității organizațiilor necomerciale
 2. Particularități de elaborare a Politicilor contabile
 3. Lucrările premergătoare întocmirii situațiilor financiare.
 4. Modul de completare și prezentare a Situațiilor financiare (studiu de caz);
 5. Modul de completare și prezentare a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale - Forma ONG17 (studiu de caz).

Fiind un seminar practic și util, acesta are aplicabilitate imediată!

Trainer: Lidia Cauș - Dr. conferențiar univ. și contabil practician. Trainer PROACTIVE și consultant pe domeniul contabilitate în ONC

🗓️Data evenimentului:

3 Martie

10:00 - 14:00

Locație: online

👉🏼Înregistrează-te aici: https://pro-active.md/totalizare-onc/

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.