CERERE DE OFERTĂ DE PREȚ
Mobilier de birou


Compania Millennium DPI Partners, LLC este o companie internațională de consultanță cu sediul în SUA care implementează Proiectul Accesul la Justiție în Moldova, finanțat de Departamentul pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă (DRL) al SUA. Scopul proiectului este de a îmbunătăți accesul la justiție pentru cetățenii Republicii Moldova, în special a membrilor vulnerabili ai societății, care sunt marginalizați și excluși.

Invităm companiile specializate din Republica Moldova să participe la tenderul de procurare a mobilierului de birou în baza următoarelor cerințe:

• Întreprindere înregistrată în Republica Moldova
• Întreprindere specializată în vânzarea și distribuirea mobilierului
• Stocuri disponibile
• Minim 3 ani de experiență de succes pe piață

Companiile interesate vor expedia Cererea de ofertă completă (condițiile tehnice, de cantitate și de livrare) expediind solicitarea la următoarea adresă electronică: moldovaprogram@gmail.com Specificațiile tehnice, precum și instrucțiunile pentru ofertanți sunt anexate AICI  la prezentul anunț.

Ofertele de preț, inclusiv specificațiile tehnice, vor fi expediate prin email la moldovaprogram@gmail.com, fiind scanate integral, semnate și ștampilate. Exemplarul original al ofertei de preț poate fi depus în plic sigilat la următoarea adresă:

În atenția: Dnei Olivia Pirtac
DRL|| Access tu Justice in Moldova
Str. Armeneasca nr. 27, et. 3,
Chișinău, MD - 2012


Ofertele urmează să fie depuse sau transmise prin email nu mai târziu de 16 decembrie 2019, 17:00, ora Republicii Moldova. Ofertele peste termenul limită sau cele incomplete nu vor fi acceptate.

Întrebările și / sau solicitările de clarificare referitoare la prezenta cerere trebuie să fie formulate în scris și expediate prin email, nu mai târziu de 10 decembrie 2019, 17:00, ora Republicii Moldova, la adresa moldovaprogram@gmail.com

 


Ajută-ne să distribuim acest articol: