Seminarul este axat pe abordarea aspectelor practice privind evidența mijloacelor fixe după recomandările SNC. În acelaşi context, vor fi examinate procedurile de revizuire a deprecierii valorii contabile a imobilizătilor corporale la finele fiecărui an calendaristic privind testarea activelor, conform p.7 al SNC ,,Deprecierea activelor”, precum şi corectarea cheltuielilor / veniturilor sau menţinerea lor a valorii contabile, activelor întreprinderii Dvs.

ÎNREGISTRAREA ŞI COMANDA CONTULUI DE PLATĂ SE FACE, ACCESÂND: Aici

Tematica:

Evidenţa legislativă, clasificarea și evaluarea mijloacelor fixe
Intrarea mijloacelor fixe
Evidenţa amortizării mijloacelor fixe
Reparaţia mijloacelor fixe
Derecunoașterea (ieșirea) imobilizărilor corporale
Evidența mijloacelor fixe în baza de leasing (operațional și financiar)
Particularităţile evidenții resurselor minerale
Deprecierea mijloacelor fixe după SNC
Constatarea datelor în raport de depreciere (Se oferă model de raport)
Ajustările contabile privind deprecierea mijloacelor fixe
Tratamentul fiscal al ajustărilor din deprecierea mijloacelor fixe
Completarea Borderoului mijloacelor fixe în scopuri fiscale(Conform modificări din 01.01.2019)
Tarif participare seminar: Pentru participarea la seminar, achitaţi/participant tariful de instruire: 1050 lei, preţ ce include materialul informativ și coffee break. Contul de plată se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv pînă în data de 21.11.2019. Mai multă informație pe email, sau telefon.

Coordonatele seminarului:
Data: 23 noiembrie 2019, (09:00 – 16:00)
Locaţie: Chișinău, Str. A. Pann 4
Limba: română
Tipul instruirii: Informativ practic
Trainer: Trainer – Contabil șef (Sector industrial, peste 1000 de mijloace fixe în gestiune)

Contacte:
Marca Klubafaceri SRL
Telefon: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com
Facebook: Marca Klubafaceri


Ajută-ne să distribuim acest articol: