Promo

SDG Accelerator Program for Moldovan SMEs/ Acceleratorul ODD pentru IMM-uri

Distribuie prietenilor:


UNDP Moldova invites private sector companies from Moldova to apply to the (up to) 12 months innovation program – SDG Accelerator.

The Embassy of Sweden in Moldova in partnership with UNDP Moldova and BCtA is running the pilot program to support the Moldovan small and medium sized companies value the SDG prize through their alignment to SDGs.

The pilot will cover introductory and acceleration workshops, and mentorship for the period of up to 12 months, for a limited number of selected local companies that will benefit from the support of international mentor/s and will master a toolkit designed to support business innovation.

Several of the benefits the program will bring to the participating companies are:

 • Free of charge international level consultancy on business modelling, business innovation and new product/service development;
 • Exclusive access to a business innovation toolkit developed in Denmark and successfully used and applied by Danish companies;
 • International visibility of your company’s products/services and higher awareness in Moldova;
 • Develop new collaborative relationships with contractors, partners and customers using new tools and through public awareness of your internal SDG campaign;
 • Improve key employee retention rate and attract new talents through adoption of revised, innovative and more inclusive human resource practices we will help you develop;
 • Measure the impact of the modernized business model on specific sustainable development targets and use this in visibility efforts.

For the whole list of the benefits, please read the application guidelines.

 Who can apply?

 • Moldovan privately owned companies (at least 75 percent private), established at least two years before 16 September 2019, registered with Moldovan State Registration Chamber and operating under the Moldovan Laws;
 • Not possess outstanding debts in terms of public contributions or have accumulated losses above the equity value.

 Interested companies shall submit the following information:

 • Letter of intent (in English or Romanian, free format);
 • Application Form (in English, based on the available template);
 • Company registration certificate.

Note: The program information and offered consultancy and mentorship will be in English. Thus, the staff from the participating companies shall possess communication English knowledge. If the company considers including staff who do knot speak English, translation shall be ensured by the company itself.  

How to apply?

Qualified companies who are interested to join the SDG Accelerator are invited to submit their interest by sending the above mentioned information (letter of intent, application form and registration certificate) to the following e-mail address: jana.midoni@undp.org, with the subject line “SDG Acceleration Challenge”, and copy (CC) to dumitru.vasilescu@undp.org.

Application deadline: 16 September 2019.

Applications received after the deadline will not be considered. Selected candidates will receive an acceptance letter (Memorandum of Understanding) and other companies will receive a notification and will be considered for further opportunities under the project.

 

 

PNUD Moldova invită companiile din sectorul privat din Moldova să participe la programul de inovare de (până la) 12 luni - Acceleratorul ODD.

Ambasada Suediei în Moldova, în parteneriat cu PNUD Moldova și BCtA, implementează programul pilot de susținere a companiilor mici și mijlocii din Moldova menit să valorifice oportunităţile de afaceri pe care le deschid Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD).

Programul pilot include ateliere de lucru şi mentorat pentru o perioadă de până la 12 luni, pentru un număr limitat de companii selectate care vor beneficia de acest suport, dar și vor învăța să utilizeze un set de instrumente conceput pentru a accelera inovarea în afaceri.

Câteva din beneficiile pe care companiile le vor obţine din participarea în program sunt:

 • Consultanță gratuită la nivel internațional în modelarea de business, inovarea în afaceri și dezvoltarea de noi produse / servicii;
 • Acces exclusiv la un set de instrumente pentru promovarea inovării în afaceri, elaborat în Danemarca și utilizat cu succes de companiile daneze;
 • Vizibilitate internațională a produselor / serviciilor și o vizibilitate mai mare în Moldova;
 • Stabilirea noilor relații de colaborare cu contractorii, partenerii și clienții companiilor folosind instrumente noi, dar şi prin vizibilitate publică ca urmare a implicării companiilor în realizarea ODD-urilor;
 • Îmbunătățirea ratei de retenție a angajaților și atragerea noilor talente prin adoptarea unor practici de management a resurselor umane inovatoare și inclusive.
 • Măsurarea impactul modelului de business modernizat şi adaptat la obiectivele de dezvoltare durabilă, utilizarea acestei informații pentru promovarea companiei.

O listă mai amplă de beneficii o citiţi în ghidul aplicației.

Cine poate aplica?

 • Companiile private din Moldova (min. 75% capital privat), înființate cu cel puțin doi ani înainte de 16 septembrie 2019, înregistrate la Camera Înregistrării de Stat din Republica Moldova și care funcționează în conformitate cu Legislaţia Moldovei;
 • Companii care nu dețin datorii restante în ceea ce privește contribuțiile publice şi nu au pierderi acumulate peste valoarea capitalului propriu.

Companiile interesate să participe în program sunt rugate să transmită următoarea informație:

 • Scrisoare de intentie (în română sau engleză, în format liber);
 • Formular de aplicare (în engleză, în baza formularului şablon);
 • Certificatul de înregistrare a companiei.

Notă: Atât informaţia programului, cât şi consultanţa şi mentoratul oferit va fi in limba engleză. Din acest considerent, este recomandabil ca persoanele din companiile implicate în program să cunoască limba engleză. În cazul în care se decide includerea persoanelor care nu vorbesc limba engleză, traducerea va fi asigurată de companie.

Procedura de aplicare

Companiile calificate, interesate să participe în Acceleratorul ODD sunt invitate să-și exprime interesul de participare prin remiterea informaţiei menţionate mai sus (formularul de aplicare, scrisoarea de intenţie şi certificatul de înregistrare) la următoarea adresă de e-mail: jana.midoni@undp.org, cu subiectul mesajului „SDG Acceleration Challenge”, și copie (CC) lui dumitru.vasilescu@undp.org.

Termen limită de depunere a cererilor: 16 septembrie 2019.

Cererile primite după termenul limită nu vor fi luate în considerare. Candidații selectați vor primi o scrisoare de acceptare (Memorandum de înțelegere), iar alte companii vor primi o notificare și vor fi luate în considerare pentru oportunități ulterioare din cadrul proiectului.

Contacte:
Dumitru Vasilescu, dumitru.vasilescu@undp.org.
Jana Midoni, e-mail: jana.midoni@undp.org

 

More details:

Mai multe detalii:

http://sc.undp.md/tnddetails2/1964/

Alte articole de acest autor:Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Promo