hackathon

Termen extins pentru selectarea reprezentanților Organizaţiilor Non-guvernamentale de Tineret sau Centre de Resurse pentru Tineri

Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM” în parteneriat cu organizaţia Crossing Borders din Danemarca, cu susținerea Fondului CISU (Civil Society in Development) din Danemarca, lansează proiectul „Facilitarea Tinerilor Ambasadori pentru Pace în Europa de Est şi Caucaz” care prevede antrenarea tinerilor în implementarea iniţiativelor, la nivel local, regional şi/sau naţional, ce ţin de promovarea păcii în Republica Moldova.

Scopul proiectului constă în dezvoltarea capacităţilor, la reprezentanţii Organizaţilor Non-guvernamentale de Tineret (ONG) sau Centrelor de Resurse pentru Tineri (CRT) din Transnistria, Găgăuzia şi alte regiuni ale Republicii Moldova în mobilizarea tinerilor şi dezvoltarea, împereună cu ei, a iniţiativelor de tineret bazate pe promovarea păcii.

Astfel, Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM” lansează concurs de selectare a reprezentanților ONG sau CRT din 4 regiuni ale Republicii Moldova pentru participarea la activităţi de instruire privind consolidarea capacităților de lucru în domeniul tineret și mobilizarea tinerilor în dezvoltarea iniţiativelor de tineret bazate pe promovarea păcii.

Vor fi selectate 4 organizaţii beneficiare de nivel regional sau local (pot fi delegate câte 6 persoane din partea aceleeaşi organizații), care vor beneficia de instruire atât în domeniul tineret și promovării păcii, cât și în domeniul managementului de proiecte, dezvoltării de parteneriate şi mobilizării tinerilor în dezvoltarea iniţiativelor bazate pe promovarea păcii.

Organizaţiile selectate vor beneficia de:

 • activități de dezvoltare a competenţelor de lucru cu tinerii pentru 6 reprezentanţi ai organizaţiei beneficiare (membrii ONG, lucrători de tineret şi/sau cadre didactice) – 6 cursuri de instruire;
 • sprijin în desfășurarea procesului de consolidare a grupurilor de iniţiativă a tinerilor (alcătuit din minim 30 de tineri);
 • activități de dezvoltare a abilităţilor tinerilor din grupurile de iniţiativă în organizarea activităţilor de promovare a păcii – câte 3 instruiri în fiecare regiune;
 • asistență în dezvoltarea şi implementarea iniţiativelor de tineret axate pe promovarea păcii – minim 10 iniţiative de tineret (proiecte) finanţate;
 • participare la activităţi de instruire şi evenimente la nivel regional, național şi internaţional în domeniului de interes al tinerilor şi lucrătorilor de tineret.

Reprezentanţii organizaţiilor selectate (membrii ONG, lucrători de tineret şi/sau cadre didactice) implicaţi în proiect, vor învăța:

 • să planifice şi organizeze activităţi de tineret, cu participarea tinerilor;
 • să mobilizeze tinerii în identificarea nevoilor/problemelor cu care ei se confruntă;
 • să sprijine tinerii în determinarea soluțiilor pentru nevoile/problemele identificate;
 • să dezvolte cunoştinţele şi abilităţile în design-ul şi managementul proiectului;
 • să ajute tinerii în dezvoltarea unor propuneri de proiect în domeniul promovării păcii;
 • să sprijine tinerii în implementarea proiectelor la nivel local, regional şi/sau naţional.
 • să dezvolte parteneriate cu organizaţii din alte regiuni;
 • să coopereze în parteneriat și să acționeze concertat în atingerea obiectivelor trasate.

Beneficiarii organizaţiilor selectate (tinerii din regiune) care se vor implica în proiect, vor învăța:

 • să se autocunoască și să-și cunoască mai bine semenii/colegii;
 • să lucreze în echipă;
 • să identifice nevoile/problemele tinerilor din localitate/regiune;
 • să propună/determine soluții pentru nevoile/problemele identificate;
 • să pledeze pentru soluționarea problemelor și căutarea de soluții eficiente;
 • să coopereze în echipă și să acționeze concertat în atingerea obiectivelor trasate;
 • să elaboreze propuneri de proiect pentru soluţionarea problemelor identificate;
 • să implementeze proiectele la nivel local, regional şi/sau naţional.

Activitățile proiectului vor fi desfășurate în perioada Noiembrie 2018 – Aprilie 2020.  

Criteriile de selectare a organizaţiilor beneficiare sunt următoarele:

 • Activitatea de bază a organizaţiei este lucrul cu tinerii, implicarea acestora în activităţi non-formale, participarea tinerilor în procesul de luare a deciziilor şi/sau sprijină iniţiativele de tineret;
 • Disponibilitatea organizaţiei de a semna cu Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM” un Acord de Parteneriat prin care își asumă angajamentul de a asigura prezenţa participanţilor la toate activităţile de instruire şi implementarea în regiune a activităţilor planificate în cadrul proiectului „Facilitarea Tinerilor Ambasadori pentru Pace în Europa de Est şi Caucaz ";
 • Interesul și deschiderea organizaţiei de a constitui, în regiune, un grup de iniţiativă a tinerilor (min. 30 tineri) care va dezvolta iniţiative de tineret bazate pe promovarea păcii la nivel local, regional şi/sau naţional.

Proiectul prevede selectarea a 4  organizaţiilor non-guvernamentale de tineret sau centre de resurse pentru tineret (câte 1 din fiecare regiune). Sunt invitate să participe organizaţii amplasate în regiunile de nord, centru, Transnistria şi Găgăuzia.

Pentru a participa la aceast proiect, organizaţia candidată va parcurge următorii pași:

 • va consulta cu tinerii din comunitate intenția de participare la acest proiect;
 • va identifica 6 reprezentanţi a organizaţiei (membrii ONG, lucrători de tineret şi/sau cadre didactice) care se vor implica direct în activităţile proiectului şi consulta cu ei disponibilitatea participării la toate activităţile de instruire planificate pentru perioadele:
 • 23-25 noiembrie 2018
 • 7-9 decembrie 2018
 • 21-23 decembrie 2018
 • 18-20 ianuarie 2019
 • 22-24 februarie 2019
 • 22-24 martie 2019
 • va expedia la info@millenium.md un Dosar de aplicare care va conţine:
  1. Scrisoare de Motivare din parea organizaţiei în care se va descrie experienţa organizaţiei în lucrul cu tinerii şi motivul aplicării în calitate de benefiar a proiectului;
  2. CV-ul celor 6 reprezentanţi a organizaţiei (membrii ONG, lucrători de tineret şi/sau cadre didactice) şi garantarea participării acestora în toate activităţile proiectului.

Termenul-limită de depunere a Dosarului de aplicare este 11 noiembrie 2018!

Rezultatele concursului vor fi anunțate până la 15 noiembrie 2018.

În cazul unor eventuale întrebări sau informații suplimentare, doritorii de a participa la concurs ne pot contacta până pe 10 noiembrie 2018, la adresa de email: info@millenium.md
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.