hackathon

Atelier De Lucru “ Scrierea Şi Managementul Proiectelor Internaţionale “-Termen extins pentru înregistrare

Logos

Stimate Doamne/ Stimaţi Domni,

Va informăm că se planifică organizarea atelierului de lucru “Scrierea și Managementul proiectelor internaţionale” de către Asociaţia pentru susţinerea inovării şi dezvoltării durabile “Impuls”, organizat în parteneriat cu formatorul international, evaluator extern al Comisiei Europene, manager proiecte internaționale, d-nul. ANDRES ABAD PACHECO din Spania.

Eveniment care va avea loc în perioada 2 – 3 noiembrie 2018 la Chișinău în încinta Universității de Stat din Moldova.

ANDRES ABAD PACHECO este un expert cu o experiență considerabilă în desfășurarea, implimentarea și evaluarea proiectelor internationale în cadrul programelor educaționale, de cercetare, fonduri structurale, etc., va conduce atelierul de lucru privind gestionarea proiectelor adresat diferitelor grupuri țintă.

Atelierul de lucru va cuprinde o gamă largă de subiecte incluse în cele 4 module de management de proiecte, care acoperă diverse programe, în funcție de nevoile publicului țintă.


Durata: 2 zile
Date : 2-3 noiembrie 2018
Limba de lucru: Engleză

Locul desfăşurării evenimentului: incinta Universităţii de Stat din Moldova
Taxa de participare : 170 euro

Prețul include:

 • Materialele folosite în timpul atelierului de lucru
 • Pauze de cafea
 • Chat închis cu participanții la atelier
 • Pauze de prânz
 • Servicii de consultanță: Pe parcursul a 3 luni de la eveniment, participanţii vor avea posibilitatea să ofere întrebări de consultare formatorului.


Termenul limită pentru confirmarea participării: 20 octombrie 2018
La finele evenimentului participanţii vor primi: Certificate de participare.


Cursul se adresează:


- Managerilor din diferite companii naţionale şi multinaţionale
- Membrilor din diferite echipe de proiect (proiecte cu finanţare europeană)
- Coordonatorilor de proiecte din organizaţiile negurnamentale sau autorităţile publice locale
- Doritorilor să participe şi să obţină certificatele de participant al Atelierului de lucru Scrierea Şi Managementul proiectelor internaţionale


Atelierul de lucru va fi divizat în 4 module:

MODULUL DE PREDARE 1

Ø   Am o idee, dar este nevoie oare de ea? Analiza obiectivelor și a necesităţii de proiect.

Ø   Generarea Ideii: este nouă, a fost făcută înainte?

Ø   Granturile şi apelurile, analiza și abordarea acestora: ce trebuie să știu înainte de a începe să scriu - elemente cheie

MODULUL DE PREDARE 2

Ø  De la Ideea de Proiect la Formularul de Aplicare: ce informații am nevoie înainte de scriere.

Ø  Managementul timpului și planificarea

Ø  Construirea unui consortiu, pentru un proiect local - regional - national

Ø  Construirea unui consorțiu pentru un proiect internațional

Ø  Elementele cheie pentru o propunere de calitate: Matricea Cadrului Logic (LFM)

 • Obiective: realiste și potrivite cu apelul
 • Analiza necesităţilor.
 • Grupul(uri) țintă
 • Metodologie propusă pentru atingerea obiectivelor
 • Activități propuse.
 • Produse și efecte așteptate.
 • Rezultate asteptate.
 • Bugetarea

Ø   Elemente-cheie pentru implementarea proiectului, care vor fi incluse în formularul de aplicare:

 • Plan de management al riscului
 • Planul de calitate
 • Comunicarea și gestionarea conflictelor

MODULUL DE PREDARE 3

Ø Pas cu pas: primii pași legali.

Ø Construirea echipei: selectarea și / sau recrutarea personalului-cheie.

Ø Comunicarea, diseminarea, vizibilitatea și demararea proiectului.

Ø Gestionarea unui proiect: elemente preconizate și neașteptate. Planul de management al riscului.

Ø Implicarea grupurilor țintă în activitățile proiectului.

Ø Aspecte financiare: audituri și controale.

Ø Evaluarea continuă a activităților proiectului.

Ø Exploatarea rezultatelor: ceea ce înseamnă stakeholders.

MODULUL DE PREDARE 4

Ø Oportunități ale UE: programe, fonduri, inițiative și resurse disponibile.

Ø Apeluri în derulare pentru potențialii beneficiari: cum se aplică. Servicii de asistență.

Ø Punerea în practică a ceea ce am învățat.

Termenul limită pentru confirmarea participării  prin înregistrarea on-line- 20 octombrie 2018.

Termenul limită pentru achitare: 25 octombrie 2018

Formularul de înregistrare:                                                                                                                                          

https://goo.gl/forms/hAbcfcyP7XfWz2UR2


Informaţii suplimentare: Ștefan APOSTOL sau Elena SIMCIUC,

 tеl./fax: (022) 60-28-02, 079596344,

e-mail:ngoimpulsorg@gmail.com

Despre formator:

Pers imag

Atelierul va fi susţinut de către D-nul. ANDRES ABAD PACHECO, Manager de proiecte internaţionale.Expert al Comisiei Europene. Lucrător în domeniul tineretului.

Din 1989 pînă în 2007- formator pe probleme de tineret (în domeniile manager proiect, ciclul menagementului de proiecte, politici publice, dezvoltare organizaţională, resurse umane, planificare strategică, mediere, negociere) și mediator, expert managementul conflictelor la o organizație interguvernamentală.

Din 2008 până în 2012- asistență tehnic pentru Fondul Social European, Axa Ocuparea Forței de Muncă pentru Femei a Guvernului Regiunii Murcia.

Din 2010 pînă 2015- șef al Programelor Europene la NGO INTERCULTURAL ASSOCIATION LA GALERIA.

În 2015- Coordonator al Programelor Europene de la Universitatea YOUTH FACTORY Abdullah Gul.

Din 2016 - Manager Internațional de Proiecte Universidad Catolica de Murcia.

Începând cu anul 2004 -expert extern a mai multor Agenții ale Comisiei Europene și agenții naționale pentru Programe Europene în domeniul educației și tineretului, evaluator de proiecte europene.

Alte articole de acest autor:Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.