hackathon

Curs contabilitate+resurse umane. Retribuirea muncii, circuitul documentar și controlul de stat.

Ajută-ne să distribuim acest articol:

conres umane

Curs practic: Contabilitate + resurse umane. 
Retribuirea muncii, circuitul documentar și controlul privind nerespectarea legislației muncii.

Unde se intersectează contabilitatea și resursele umane? Răspunsul e simplu, la tema angajaților!

Cursul pune accentul pe circuitul documentar de la angajare și până la eliberare, de asemenea, pe contabilizarea diferitor aspecte ale retribuirii muncii angajaților.

Înregistrează-te ACUM: https://goo.gl/y8n1QM

PROGRAM CURS
I. Angajarea, administrarea și concedierea corectă a angajaților
ȘVIDKI MARINA - experiență în Managementul Resurselor Umane - 12 ani, compania PRO HR;
- Procesul de recrutare, angajare și încetare a contractului individual de muncă.
- Formarea Dosarului complet al noului angajat.
- Acte generale: Regulament Intern, Regulament salarizare
- Operații lunare în administrarea resurselor umane
- Ordine interne, acte, contracte de angajare, concedii și eliberare din funcție.
- Securitatea și sănătatea în muncă.
- Modificările recente în Legislația muncii.

II.Calculul și contabilizarea salariului
Formator - Rodica CUȘMĂUNSĂ - membru al comisiei de certificare al auditorilor; dr. conf. univ.; contabil – șef; Trainer PROACTIVE.
- Actele normative în vigoare, care reglementează modul de calcul al drepturilor salariale. 
- Calculul și contabilizarea îndemnizaţiei de concediu de odihnă în diverse situaţii.
- Calculul și contabilizarea indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă în diverse situaţii. 
- Ajutorul material – aspecte sociale, medicale, fiscale.
- Tipuri de rețineri și contabilizarea acestora.
- Modul de întocmire a dării de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate.

III.Controlul de stat privind respectarea legislației muncii
Formator - Dumitru Stăvilă, Director Inspectoratul de Stat al Muncii
-Ultimile modificări ale legislației muncii, normelor de securitate și sănătate în muncă 
- Tipurile și formele de control la care sunt supuși antreprenorii;
- Ce documente prezintă reprezentanții Inspectoratulului de Stat al Muncii (ISM), la inițierea controlului;
- Ce documente prezintă antreprenorii la efectuarea controlului de către ISM;
- Sancțiunile pentru nerespectarea legislației muncii.

Rezervă-ți un loc: https://goo.gl/88HzZ1

DATA: 30 ianuarie 2018, în zilele de marți și joi, ora 15:00- 19:00.

CONTACT: 079882882; 
instruiriproactive@gmail.com; www.pro-active.mdOrganizații vizate: ProActive |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.