Apel de participare la școala de vară ” Arhitectură - Instalații - Peisagistică”, 22-31 iulie 2016

Ajută-ne să distribuim acest articol:

svaip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – читайте ниже на русском – – –

RO
– – – – –

Centrul Civic al Chișinăului: Parcul Zaikin – un parc pentru comunitate

APEL DE PARTICIPARE
Școala de vară ”Arhitectură – Instalații – Peisagistică ”
Perioada: 22-31 iulie 2016
Locul: Parcul Zaikin (str. Sf. Andrei şi Iv. Zaikin, Chișinău)

Data limită a apelului: 30.06.2016

Asociația Oberliht în parteneriat cu Asociația ”Archilitic” vă invită să participați la Școala de Vară ”Arhitectură – Instalații – Peisagistică” (ȘVAIP) care va avea loc în perioada 22 – 31 iulie 2016 în Chişinău în Parcul Zaikin (str. Sf. Andrei/str. Iv. Zaikin).

Școala de Vară se adresează studenţilor din universitățile din Moldova, România și Ucraina care-şi fac studiile în următoarele domenii: arhitectură, urbanism, design, artă, sociologie și antropologie. Pe durata celor 10 zile ale Școlii participanții vor participa activ la realizarea tuturor etapelor taberei, de la elaborarea conceptului pînă la proiectul finalizat, prin acţiuni şi activităţi de organizare, comunicare, design, producţie şi concretizare a intervenţiei.

Școala de Vară va produce cîteva intervenții arhitecturale in Parcul Zaikin, cu implicarea activă a comunității de locuitori din jurul Parcului și a participantilor locali și străini. Ideea pe care dorim s-o implementam este cea de „arhitectură comunitară participativă”. Scopul școlii de vară constă în amenajarea unor obiecte de mobilier urban în Parcul Zaikin (centru comunitar, teren de joacă, teren de sport, cișmea comunitară).

În cadrul programului ȘVAIP 2016 vor fi amenajate cîteva spații cu elaborarea unor și elaborate unele structuri arhitecturale în zona Parcului Zaikin, cu implicarea activă a comunității de locuitori din jurul Parcului, și a participanților locali și a celor invitați. Ideea care se află la baza ediției ȘVAIP din 2016 și pe care dorim să o realizăm este cea de arhitectură comunitară realizată într-un mod participativ. Scopul Școlii constă în amenajarea unor obiecte de mobilier urban în Parcul Zaikin (ex: centru comunitar, teren de joacă, teren de sport, cișmea comunitară) concepute în raport cu noțiunile de convivialitate și mediu (natural) care vor fi puse astfel în valoare.

Participarea în cadrul ȘVAIP 2016 vă oferă ocazia să împărtăşiţi experiența de lucru cu o echipă internațională pluridisciplinară, contribuind cu idei şi propuneri ce se vor materializa într-un context real.

Școala de Vară se desfășoară în cadrul proiectului ”Centrul Civic al Chișinăului: Parcul Zaikin – un parc pentru comunitate” (https://parculzaikin.wordpress.com/) – un proiect de reabilitare şi revitalizare a Parcului Zaikin, un scuar semi-abandonat situat la intersecţia str. Sf. Andrei şi Iv. Zaikin, proiect pe care Asociația Oberliht l-a demarat în 2012. Școala de Vară va fi organizată în parteneriat cu Asociația Arhitecților “Archilitic” (http://archilitic.com/), Loboratorul de Arhitectură MIEZ (https://miezdelaborator.wordpress.com/), și în colaborare cu alte trei colective internaționale de arhitecți: studioBASAR (București, România), Arquitecturas Collectivas (Barcelona, Spania),Pixel 13 (Marsilia, Franţa), precum și participanți din Budapesta și Cernăuți.

Criterii de eligibilitate:
– Sunteți cetățean/ă cu viză de reședință în una din următoarele țări: Republica Moldova, România, Ucraina
– Vă faceți studiile în unul din următoarele domenii: arhitectură, urbanism, design, artă, sociologie și antropologie
– Sunteți dispus/ă să participați la întregul program al taberei (22-31 iulie 2016)

Considerații despre cheltuielile suportate de participanți:
– Pentru participanții din afara țării, se vor rambursa cheltuielile de drum în valoare de pînă la 50 EU.
– Participanții la Tabără vor fi cazați gratuit în căminul Academiei de Studii Economice a Moldovei (str. Florilor 2/2, or. Chișinău).
– Hrana participanților pe durata Taberei va fi asigurată de către organizatori.

Școala de Vară ”Arhitectură – Instalații – Peisagistică” (ȘVAIP) va include în program grupuri de lectură, discuții, proiecții de film și un program cultural.
În cazul în care sunteți interesați să participați la Școala de Vară, așteptăm CV-ul și o scrisoare de motivare la adresa: info@oberliht.com pînă la data de 30.06.2016.

Pentru întrebări suplimentare ne puteți contacta la: 022 286317, 079910102.

Proiectul CCC: Parcul Zaikin – un parc pentru comunitate este susținut de către Fundaţia Culturală Europeană în cadrul programului “Acţiune Colectivă pentru Bunurile Comune”:http://www.culturalfoundation.eu/connected-action

RU
– – – – –

Гражданский центр Кишинева: парк им. Заикина – парк для общественности

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ
Летняя школа «Архитектура – Инсталяции – Пейзажистика» 2016
Место: Кишинев, парк им. Заикина (пересечение улиц Св. Андрей/И.Заикин)

окончательная дата подачи заявок: 30 июня 2016

Ассоциация Oberliht в партнерстве с Ассоциацией Archilitic приглашает вас принять участие в Летней школе «Архитектура – Инсталяции – Пейзажистика» 2016 (ЛШАИП). Период проведения школы: 22-31 июля 2016, Кишинев, парк им. Заикина (пересечение улиц Св. Андрей/И.Заикин).

Летняя школа ориентирована на молодежь и студентов университетов Молдовы, Румынии и Украины, обучающихся на следующие специальности: архитектура, градостроительство, дизайн, искусство, социология, антропология. На протяжении 10 дней школы ребята смогут принять активное участие во всех этапах, начиная с разработки концепта и вплоть до окончания проекта: участвовать в организации мероприятий, моделировать, мастерить и общаться с аудиторией.

В рамках ЛШАИП 2016 будут благоустроены некоторые зоны парка благодаря разработке архитектурных объектов. В этом процессе планируется активно задействовать местных жителей, проживающие в районе парка, а также местных и приглашенные участников. Основная идея школы, которую мы хотим реализовать – общественная архитектура, выполненная партисипативным методом. Задачей ЛШАИП является благоустройство некоторых движимых и недвижимых объектов в парке (например: сцена, игровая и спортивная площадки, водонапорная колонка), разработанных в сочетании с их предназначением и естественными (природными) условиями, которые таким образом будут сохраняться в первоначальном виде.

Участие в Летней школе 2016 позволит вам обменяться опытом с международной многопрофильной командой, предлагая свои идеи, которые в итоге будут воплощены в реальность.

ЛШАИП проводится в рамках проекта «Гражданский центр Кишинева: парк им. Заикина – парк для общественности» (https://parculzaikin.wordpress.com/) . Этот проект направлен на реабилитацию и восстановление парка им. Заикина – полузаброшенного сквера, расположенного на пересечении двух улиц в старом центре Кишинева. Проект начат Ассоциацией Oberliht в 2012 году.

ЛШАИП пройдет в партнерстве с Ассоциацией архитекторов Archilitic (Кишинев, Молдова,http://archilitic.com/), Aрхитектурной Лабораторией MIEZ (https://miezdelaborator.wordpress.com/), и в сотрудничестве с тремя международными коллективами архитекторов: studioBASAR (Бухарест,Румыния http://www.studiobasar.ro), Straddle3 и WWB ( сеть Arquitecturas Colectivas, Барселона,Испания,http://arquitecturascolectivas.net/), Pixel 13, (Марсель, Франция, http://www.pixel13.org/), а также участниками из Будапешта и Черновцов.

КРИТЕРИИ ОТБОРА:
– вы являетесь гражданином одной из следующих стран: Республика Молдова, Румыния, Украина;
– окончили, или учитесь в одном из следующих направлений: архитектура, градостроительство, дизайн, искусство, социология, антропология;
– владеете английским языком на уровне разговорного;
– можете принять участие во всей программе школы (22-31 июля 2016).

О РАСХОДАХ И ПОДДЕРЖКЕ:
– для участников из Румынии и Украины будут возмещены расходы на проезд в пределах 40 EUR;
– участники из Румынии и Украины будут поселены в общежитии Экономической Академии Молдовы (ул. Флорилор 2/2, Кишинев);
– участники обеспечиваются питанием на протяжении всей программы работы школы.

Программа ЛШАИП 2016 включает образовательные, воспитательные и культурные виды деятельности: ателье, презентации, проекции фильмов, уроки танцев, групповую читку, другие общественные занятия, предлагая опыт работы в группе на международном уровне.

Желающим принять участие в программе ЛШАИП 2016 просьба написать мотивационное письмо на румынском, русском, или английском языке, а также прикрепить CV с указанием контактных данных (email, телефон) и отправить на следующий адрес: info@oberliht.com (до 30 июня 2016).

По всем дополнительным вопросам обращаться по телефону:+ (373 22) 286317, + (373) 79910102, info@oberliht.com

Проект «Гражданский центр Кишинева: парк им. Заикина – парк для общественности» поддержан Европейским культурным фондом в рамках программы «Совместные действия для общественного блага»: http://www.culturalfoundation.eu/connected-action

Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.