Apel de participare pentru jurnalișt: seminare și școală de toamnă la Leipzig

Ajută-ne să distribuim acest articol:

ÎMPREUNĂ ÎMPOTRIVA POLITIZĂRII ŞI OLIGARHIZĂRII MASS-MEDIA ÎN SPAȚIUL POSTSOVIETIC

APEL DE PARTICIPARE

Chişinău (7-10 septembrie 2016)

Kiev (7-8 octombrie 2016)

Leipzig (31 octombrie - 7 noiembrie 2016)

În colaborare cu Asociația Presei Independente (API, Republica Moldova) și Uniunea Națională a Jurnaliștilor din Ucraina (NJVU, Ucraina), Moldova-Institut Leipzig (MIL, Germania) organizează în acest an două seminare și o școală de toamnă. Proiectul este susţinut financiar de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Federale Germania, în cadrul programului “Consolidarea cooperării cu societatea civilă în țările Parteneriatului estic și în Rusia”.

Participanţi

Apelul de participare vizează jurnaliști și reprezentanți ai ONG-urilor în domeniul mass-media din Ucraina, Republica Moldova și Rusia, activi în domeniul afirmării libertaţii presei și combaterii controlului abuziv al mass-media, care promovează principiile concilierii în societate şi ale respectării demnităţii umane în difuzarea informaţiilor și care pot fi multiplicatori în domeniul jurnalismului de calitate în regiune.

Scop şi obiective

Proiectul are ca scop promovarea schimburilor profesionale între jurnaliști și experți media din Ucraina, Moldova și Rusia şi inițierea unui dialog transregional durabil privind particularităţile discursului mediatic şi uzurparea libertăţii şi independenţei mass-media în spaţiul postsovietic. Activitățile din cadrul proiectului vizează crearea şi consolidarea unei rețele transregionale de experți în jurnalismul de calitate și etica jurnalistică în perioada tribulaţiilor politice și sociale. În cadrul proiectului urmează să fie formulate sugestii privind afirmarea unui cod viabil de bune practici ale jurnalismului de calitate în mass-media din spaţiul postsovietic. În acest context vor fi discutate posibilităţile de respectare a standardelor etice în discursul mediatic în perioadele de tensiuni politice și sociale, precum și modalităţile de identificare, neutralizare şi combatere de către jurnalişti, în calitatea lor de exponenţi, promotori şi beneficiari ai libertăţii presei, a formelor de control abuziv al mass-media. O altă întrebare-cheie este modul de protejare/distanţare a mass-media de această variantă modernă a comunicării (puterii) de pe poziţii de forţă.

Activităţi de instruire

În cadrul celor două seminare, ce vor avea loc la Chișinău, Republica Moldova (7-10 septembrie 2016) și la Kiev, Ucraina (7-8 octombrie 2016), participanții vor face schimb de experienţă şi de opinii privind problemele curente în domeniu și vor discuta următoarele întrebări: Este posibil ca mass-media să informeze într-un mod non-violent şi cu respectarea demnităţii umane despre manifestări de agresiune şi conflicte armate? Induce oare violarea drepturilor omului în zonele de război şi încălcărea eticii jurnalistice? Cum poate fi prevenită nerespectarea standardelor jurnalistice în perioadele de tranziţie? Cum pot fi identificate şi combătute în mod eficient manifestările de politizare abuzivă şi oligarhizare ale mass-media?

În cadrul Școlii de toamnă din Leipzig și Berlin (31 octombrie - 7 noiembrie 2016), participanții vor face schimb de experienţă cu colegi și experți din Germania şi vor discuta următoarele întrebări: Ce rol are în present etica mass-media în difuzarea informaţiei despre situaţiile de conflict? Ce consecințe are utilizarea noilor tehnologii în jurnalism asupra responsabilităţii individuale a jurnalistului? Care sunt limitele intervenţiei jurnalistice în condiţiile digitalizării mass-media? Care sunt modalitaţile indicate de asigurare a respectării codului deontologic al jurnalistiului?

Finanţarea

Proiectul este susţinut financiar de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Federale Germania. Organizatorii îşi asumă cheltuielile pentru activităţile planificate, cazare, masă şi cheltuielile de transport, inclusiv excursiile.

Participanţii la Școala de toamnă (Germania) urmează să achite o taxă de participare în valoare de 50,00 €.

Depunerea dosarelor

Dosarul complet include următoarele documente:

• Curriculum vitae complet;

• copia diplomei universitare sau a certificatelor de credite relevante;

• scrisoarea de motivație (o pagină);

• două publicații privind etica mass-media și libertatea presei;

• informații despre abilităţile lingvistice (formă liberă).

Adresa de contact

Universität Leipzig

Moldova-Institut Leipzig e. V.

Ritterstr. 24

D-04109 Leipzig

Telefon: +49-341 / 97 334 97

Fax: +49-341 / 97 302 49

Email: moldova@rz.uni-leipzig.de

Pagina web: http://www.uni-leipzig.de/~mil/aktuelles.html

Termenul limită de expediere a dosarelor la Moldova-Institut Leipzig – 8 iulie 2016.

Dosarul de înscriere la concurs se expediază la următoarea adresă electronică: moldova@uni-leipzig.de

Selecţia dosarelor va avea loc până la mijlocul lunii iulie.

Aşteptăm dosarele Dvs.!

Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.