hackathon

Termen extins: Oportunitate de instruire pentru avocații stagiari. "Standarde de performanţă ale avocatului la etapele iniţiale ale urmăririi penale"

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Programul de Drept al Fundației Soros-Moldova anunță concurs de selectare a avocaților stagiari pentru participarea la seminarul Standarde de performanţă ale avocatului la etapele iniţiale ale urmăririi penale, care va fi organizat în perioada 30-31 mai 2016, în mun. Chișinău.

Seminarul este desfășurat de către Programul de Drept al Fundației Soros-Moldova în cooperare cu Biroul Asociat de Avocaţi „Avocaţii Publici” în cadrul proiectului operaţional „Garanții procesuale la etapa prejudiciară a procesului penal”.

Programul de instruire are drept scop asigurarea transferului de cunoştinţe de la avocaţi publici către avocaţii stagiari în ceea ce priveşte aplicarea standardelor de apărare la etapele iniţiale ale urmăririi penale pentru asigurarea reprezentării efective pe durata aflării beneficiarilor în sectoarele de poliţie, în faţa procurorului şi a judecătorului de instrucţie. De asemenea, programul urmăreşte să pună bazele unei metodologii complexe şi coerente de formare iniţială şi continuă a avocaţilor penalişti implicaţi în protecţia juridică a categoriilor social-defavorizate ale populaţiei.

Costurile de participare (alimentare, materiale seminar și, în caz de necesitate, cazare pentru participanții din raioane) și de organizare a seminarului vor fi asigurate în totalitate de Programul de Drept al Fundației Soros-Moldova. La final, în baza chestionarelor de evaluare, participanții vor primi certificate de participare la seminar cu durata de 18 ore de instruire, emise de Fundația Soros-Moldova și BAA „Avocații Publici”.

Condiţii de participare și criterii de eligibilitate:

  • Avocat stagiar care intenţionează să se specializeze pe cauze penale.
  • Persoane motivate şi disponibile de a participa la seminarul de instruire desfășurat timp de 2 zile complete.

Dosarul de participare la concurs va conţine următoarele:

  • Copia legitimației avocat stagiar (sau un document valabil care atestă statutul dumneavoastră de avocat stagiar,      ex. Hotărârea Comisiei de licențiere a profesiei de avocat)
  • CV-ul
  • O scrisoare de intenţie (max.500 de cuvinte)

Avocații stagiari interesați să participe la acest seminar sunt invitați să depună dosarele de participare la sediul Fundației Soros-Moldova, str. Bulgară nr. 32, mun. Chişinău, sau să le expedieze la adresa de e-mail: dpodgurschi@soros.md cu mențiunea ”Seminar avocați. Programul de Drept”.

Participanții din raioane sunt rugați să indice în mesaj dacă vor avea nevoie de cazare în Chișinău, pentru 30-31 mai 2016 (1 noapte).

NB: Vă rugăm să Vă asiguraţi de recepţionarea unui mesaj de confirmare privind preluarea dosarelor. În lipsa acestuia, Fundaţia nu poartă răspunderea pentru dosarele electronice expediate, dar care nu au fost recepţionate.

 

Termen-limită: 22 mai 2016, ora 23:59.

 

Persoană de contact: Dumitru Podgurschi, asistent, Programul de Drept, tel. (022) 270031, e-mail: dpodgurschi@soros.md

Alte articole de acest autor:Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.