Distribuie prietenilor:


Program de granturi mici pentru completarea nișelor informaționale
(MIGG - Media Information Gaps Grants)

Cine poate participa: Organizațiile media independente, jurnaliști, ONG-uri, bloggeri, vloggeri, activiști civici din Republica Moldova

Data limită: 20 ianuarie 2020

 1. DESCRIEREA PROGRAMULUI

Internews va acorda granturi mici pentru completarea nișelor informaționale (MIGG) cu scopul de a sprijini proiectele pilot și inițiativele organizațiilor media independente, jurnaliștilor, bloggerilor, vloggerilor, activiștilor civici și ONG-urilor. Acestea vor beneficia în cadrul programului de asistență financiară și profesională pentru a-și dezvolta ideile. Granturile vor fi acordate printr-un concurs competitiv deschis.

Programul va sprijini proiecte ce își propun:

 • Stimularea platformelor de blogging şi vlogging ce promovează educația mediatică;
 • Parteneriate de informare comunitară;
 • Formate inovatoare de prezentare a informației;
 • Producerea conținutului viral de educație mediatică, combaterea dezinformării sau contribuția la alte scopuri ale proiectului MEDIA-M;
 • Producerea conținutului de educație mediatică în limbile minorităților;
 • Producerea conținutului de educație mediatică adresat anumitor grupuri de persoane (copii, tineri, maturi, bătrâni);
 • Producerea conținutului de educație mediatică adresat persoanelor cu necesități speciale (cu probleme de auz, vedere, etc)
 • Alte inițiative inovatoare ce întrunesc obiectivele MIGG.

Sunt încurajate proiectele ce au potențialul de a completa nișele informaționale din diverse regiuni insuficient sau deloc informate, atât rurale, cât și urbane, în special unde limbile minoritare sunt predominante.

 1. VALOAREA GRANTULUI

Internews intenționează să acorde până la 10 (zece) granturi, fiecare variind între  3.000 -  7.000 de dolari SUA. Internews nu va lua în considerare cererile ce depășesc suma de 7.000 de dolari SUA. Numărul exact al granturilor acordate va depinde de mărimea bugetelor propuse.

 1. TERMENUL DE IMPLEMENTARE A GRANTULUI

Termenul de implementare a proiectelor finanțate în cadrul  programului de granturi mici (MIGG) este 1 martie 2020 – 31 august  2020. Proiectele care vor presupune perioadă mai scurtă de implementare, la fel vor fi acceptate dacă acestea se potrivesc scopului programului.

 1. CRITERIILE DE ELIGIBILITATE

Pentru a fi eligibili, cei interesați trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 • Să fie rezidenți ai Republicii Moldova;
 • Să fie organizație înregistrată oficial în Republica Moldova (persoanele fizice sunt încurajate să creeze parteneriate cu organizații);
 • Să fie utilizatori creativi ai noilor tehnologii;
 • Să se angajeze să crească numărul spectatorilor/ascultătorilor/utilizatorilor/ cititorilor;
 • Să tindă spre creșterea numărului, formatelor și calității materialelor produse;
 • Să demonstreze angajamentul de a continua activitățile propuse;
 • Să demonstreze angajamentul de a raporta conform cerințelor și în termenele limită stabilite.
 1. CRITERIILE DE EVALUARE

O comisie de selecție va examina și evalua ofertele în baza următoarelor criterii de selecție:

 1. Calitatea și creativitatea ideii proiectului: maxim 50 de puncte;
 2. Planificarea proiectului /Abilitatea de a atinge obiective: maximum 25 de puncte;
 3. Monitorizarea și evaluarea proiectului: maxim 20 de puncte;
 4. Experiența și capacitatea ofertantului de a implementa proiectul: maxim 5 puncte.

       6. CERINȚE PRIVIND CONȚINUTUL DOSARULUI

 Dosarul trebuie să conțină:

 1. O descriere a proiectului.
 2. Un buget detaliat.

Descrierea proiectului trebuie să conțină:

 1. Ideea proiectului;
 2. Un plan de lucru cu livrabile concrete prezentate în termenul de implementare a proiectului;
 3. Un plan de monitorizare și evaluare;
 4. Informații despre experiența anterioară ca beneficiari de granturi, cu mențiunea finanțatorului (dacă este cazul)

       7. INSTRUCȚIUNI CU PRIVIRE LA DEPUNEREA DOSARULUI

Dosarul în format electronic va fi expediat la adresa de e-mail: in-chisinau@internews.org cu mențiunea "Granturi MIGG" în subiectul mesajului. Mesajul trebuie să conțină:

 1. Documentele anexate ca parte a dosarului de participare;
 2. Numele complet al solicitantului;
 3. Actele de înregistrare ale organizației, eliberate de autoritățile Republicii Moldova;
 4. Informații de contact, inclusiv adresa și numărul de telefon.

Formularele pot fi obținute accesând următoarele link-uri: Formular pentru descrierea proiectului, Formular pentru buget.

 1. NOTIFICARE CU PRIVIRE LA REZULTATUL SELECȚIEI

Toți candidații vor fi înștiințați în termen de două zile lucrătoare cu privire la recepționarea dosarelor de către Internews. Doar solicitanții selectați vor fi anunțați despre rezultatul concursului în termen de 15 zile lucrătoare de la data limită pentru depunerea cererilor.

Acordul de oferire a grantului va fi negociat și semnat cu solicitantul doar după aprobarea finanțatorului.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne scrieți la adresa de email in-chisinau@internews.org sau să ne sunați la numărul de oficiu +373 60500570.

BACKGROUND

Această activitate este parte a proiectului "Presa în sprijinul democrației, incluziunii și responsabilității în Moldova" (MEDIA-M), finanțat de USAID, UK aid și implementat de Internews in Moldova, care are ca scop promovarea dezvoltării mass media independente și profesioniste, și crearea unui sector media mai rezistent la presiunile politice și economice.logoStarNet

Serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet


Ajută-ne să distribuim acest articol: