hackathon

ANUNȚ FINANȚARE PENTRU DEZVOLTARE ,,Acționăm împreună pentru o dezvoltare durabilă” GAL Valea Cuboltei

GAL „Valea Cuboltei” lansează Apel de propuneri de proiect. Apelul este destinat beneficiarilor din localitățile: Petreni, Dominteni, Hăsnășenii Mari, Moară de Piatră, Cubolta, Lazo, Hăsnășenii Noi, Sofia și susține inițiativele de dezvoltare rurală la nivel local, desfășurate de organizațiile și rezidenții teritoriului GAL „Valea Cuboltei” și anume prin acordarea unei contribuții financiare pentru implementarea proiector locale ce sprijină Planul Strategic de Acțiuni aprobat de GAL. În baza planului de acțiuni pentru anul curent, care este primul an de implementare a planului, GAL-ul susține proiectele locale destinate implementării următoarelor priorități de dezvoltare:

  • Înființarea afacerilor non-agricole și susținerea antreprenoriatului inovativ.
  • Amenajarea zonelor de agrement, parcurilor și altor spații de interes public;
  • Promovarea tradițiilor, sprijnirea activităților culturale și dotarea materială a colectivelor artistice;

 

La concurs pot aplica:

  • Organizațiile și instituțiile din sectorul public, organizațiile societății civile și întreprinderile din sectorul antreprenorial sau reprezentanțele acestora, care au adresă juridică pe teritoriul GAL „Valea Cuboltei”;
  • Grupurile de organizații din același sector și/sau sectoare diferite, asociate pentru implementarea unui proiect de dezvoltare locală a GAL, care au adresă juridică pe teritoriul GAL „Valea Cuboltei”;
  • Persoanele fizice cu domiciliul pe teritoriul GAL „Valea Cuboltei”;
  • Grupuri locale de inițiative, formate din locuitorii localităților, ce intră în componența GAL „Valea Cuboltei”.

Cum puteți aplica:

  1. Studiați Regulile de participarepentru a afla mai multe detalii despre concurs şi criteriile de eligibilitate (Regulile le puteți obține de managerii GAL-ului: Rotari Natalia – tel. 067342789, Guivan Tatiana – tel.068852712, la adresa de email valea.cuboltei@gmail.com sau le puteți descărca direct accesând link-ul: https://drive.google.com/open?id=1KwG7ZRLUu_T7QJJaA_U-AP4O8Ls25ccE .
  2. CompletaţiFormularul de cerere și Bugetul (Formularul și modelul de buget le puteți descărca accesând: formular - https://drive.google.com/open?id=1kOuLhujjTzN8OH6IoWNxNQ-yNetxUyDR , model de buget - https://drive.google.com/open?id=112c8tZSIVcGV9UDKVdWzO-ZqfZOfTF3j , sau de la managerii GAL-ului: Rotari Natalia – tel. 067342789, Guivan Tatiana – tel.068852712, la adresa de email valea.cuboltei@gmail.com.

Depunerea propunerilor de proiect:

Propunerile de proiect pot fi prezentate până la data de 30 iunie 2019 ora 17.00 la adresa de e-mail: proiect1.valeacuboltei@gmail.com , cu mențiunea Propunere de proiect – USAID LEADER 2019 sau pe suport de hârtie la adresa: com. Cubolta, Sediul GAL„VALEA CUBOLTEI” , Str: Ștefan cel Mare nr.58; cod poștal:62221.

Dacă apar întrebări și/sau neclarități vă rugăm să vă adresați la la managerii GAL-ului ,,Valea Cuboltei”: Rotari Natalia – tel. 067342789, Guivan Tatiana – tel.068852712, la adresa de email gal.valea.cuboltei@gmail.com.

 

Proiect finanțat de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) în cadrul inițiativelor rurale LEADER/CLLD la nivel local, cofinanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, programul polonez de cooperare pentru dezvoltare – asistența Poloniei, și implementat de către Solidarity Fund PL în Moldova  

Alte articole de acest autor:Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.