hackathon

CONCURS DE SELECTARE A CONCEPTELOR DE PROIECT PENTRU DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE

С руcской версией обьявления можно ознакомться здесь.

Fundația Soros-Moldova, desfășoară un Concurs de selectare a Conceptelor de proiect pentru dezvoltarea/crearea sau extinderea/diversificarea serviciilor sociale comunitare în cadrul proiectului “Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și Guvern”, finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova, Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova și Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei.

Concursul este adresat Organizațiilor Societății Civile de nivel local (OSC).

Concursul de selectare a Conceptelor de Proiect este lansat pentru dezvoltarea/ crearea sau extinderea/ diversificarea și prestarea serviciilor sociale comunitare inovative și durabile adresate persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale (adulți și copii). 

Serviciile create/extinse în parteneriat cu autoritățile publice urmează să răspundă necesităților identificate ale beneficiarilor. OSC locale sunt încurajate și urmează să stabilească/ consolideze parteneriate durabile cu autoritățile publice locale și centrale pentru dezvoltarea participativă a serviciilor.  

Grupul țintă

Conceptele de proiect se vor axa pe dezvoltarea serviciilor sociale inovatoare pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale (copii și adulți)

Buget

Suma totală pentru Concursul de selectare a Conceptelor de Proiect constituie 115,000 EUR.

Suma solicitată nu va depăși 50,000 EUR pentru un proiect și va fi în corespundere cu activitățile propuse spre implementare și perioada de realizare a proiectului.

Dosarul solicitantului

Organizația va prezenta Conceptul de proiect în care își va exprima interesul de a participa în acest concurs și își va argumenta calificarea pentru a implementa proiectul propus.

Conceptul de proiect va avea următorul conținut:

  • Denumirea proiectului
  • Denumirea și datele de contact a organizației, cu indicarea persoanei de contact
  • Relevanța proiectului pentru comunitatea unde urmează a fi implementat. Va fi inclusă o scurtă prezentare generală și o analiză succintă a problemei care va fi soluționată prin implementarea proiectului. Vor fi identificați clar beneficiarii proiectului, numărul și necesitățile lor. Va fi demonstrată relevanța proiectului cu obiectivele și prioritățile Concursului Conceptelor de Proiect
  • Descrierea proiectului și eficacitatea lui. Va include scopul și obiectivele proiectului, durata de implementare și rezultatele așteptate, descrierea succintă a activităților și eficiența lor, implicarea partenerilor și rolul lor în implementarea proiectului
  • Sustenabilitatea serviciului care va fi dezvoltat/extins în cadrul proiectului. Va include o explicație succintă cum organizația va asigura durabilitatea financiară a serviciului după finalizarea proiectului. Sustenabilitatea serviciilor propuse poate fi asigurată în rezultatul parteneriatului stabilit cu autoritățile publice. În acest caz, va fi nevoie de angajamentul Autorităților Publice de a finanța/susține serviciile dezvoltate după finalizarea finanțării din cadrul proiectului
  • Suma totală solicitată pentru implementarea proiectului în EUR
  • Descrierea succintă a organizației și experiența în implementarea proiectelor și/sau dezvoltare a serviciilor sociale

Prezentarea propunerilor de proiect

Termenul limită de prezentare a Conceptelor de proiect este 18 Iunie 2019, orele 14.00.

Conceptele de proiect, în limba română sau rusă, vor fi prezentate, nu mai târziu de termenul limită indicat mai sus la adresa: str. Bulgară 32, Chișinău MD-2001, Fundația Soros-Moldova, Departamentul Sănătate Publică. Conceptul de proiect va fi prezentată într-un singur plic sigilat/semnat/ștampilat, cu mențiunea „Concursul de selectare a Conceptelor de Proiect dedicat OSC de nivel local/Departament Sănătate Publică” și datele de contact ale organizației (e-mail, telefon, nume de contact).

Conceptele de proiect pot fi remise și în formă electronică, la adresa de mail: foundation@soros.md, cu mențiunea ”Concursul de selectare a Conceptelor de Proiect dedicat OSC de nivel local/Departament Sănătate Publică”, dar Fundația Soros-Moldova nu poate garanta confidențialitatea deplină a acestora.

Conceptele de Proiect care nu vor conține toată informația solicitată, vor conține informație incompletă, sau depuse după data limită, nu se vor lua în considerare.

Conceptele de Proiect depuse nu se restituie, cu excepția fotografiilor și copiilor lucrărilor artistice, materialelor video și audio.

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la echipa de proiect, prin intermediul poștei electronice (dleahu@soros.mdsivanov@soros.md) sau la telefon: 022 274071, 022 275315, persoana de contact – Daniela Leahu, Ștefan Ivanov.

Mai multe detalii despre acest Concurs le găsiți în Termenii de referință de mai jos: 

ToR_Concursul Conceptelor de Proiect _SSMB_2019

SSMB_Principii de vizibilitate

Detalii despre procedura de selectare și depunerea dosarului le puteți găsi accesînd următorul link: https://www.soros.md/grant/2019-05-28Organizații vizate: Fundatia Soros | Uniunea Europeana |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.