hackathon

Concurs de granturi:selectarea a 5 OSC locale în calitate de parteneri regionali pentru implemnetarea inițiativei „Informează, Abilitează și Acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Centrul Analitic independent Expert-Grup  anunță concurs pentru identificarea a 5 organizații ale societății civile din Republica Moldova în calitate de parteneri regionali pentru implementarea proiectului „Informează, Abilitează și Acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova” în corespundere cu termenii de referință anexați.

Organizațiile identificate vor acționa ca parteneri regionali de implementare ai proiectului (1 OSC pe regiune: Nord, Centru, Sud, Găgăuzia și Transnistria). În acest sens, partenerii vor urma patru obiective cheie:

 • identificarea și mobilizarea părților locale interesate (APL interesate să-și sporească transparența bugetară, ONG-urile și alți actori interesați să se implice în procesele bugetare la nivel local) precum și formarea coaliții locale;
 • asigurarea vizibilității proiectului la nivel local, prin diseminarea materialelor proiectului, în conformitate cu strategia de comunicare și vizibilitate elaborată de echipa centrală de implementare;
 • asigurarea suportului logistic în organizarea tuturor activităților și evenimentelor la nivel local (audieri publice, mese rotunde, traininguri și ateliere de lucru);
 • asigurarea legăturii dintre echipa centrală de proiect și APL beneficiar (inclusiv obținerea datelor și informațiilor relevante privind bugetele și procesul bugetar) și membrii coalițiilor locale

Cerințe înaintate candidaților

Cerințe generale:

 • Organizație neguvernamentală înregistrată legal în Republica Moldova;
 • Preferință acordată OSC-urilor locale care lucrează activ la nivel local / regional;
 • Independența față de orice partid politic sau autoritate publică;
 • Abilitatea de a acționa în conformitate cu statutul / regulamentul în domeniul bugetării participative.

Cerințe specifice:

 • cel puțin 3 ani de experiență în implementarea proiectelor / activităților care vizează mobilizarea comunităților locale și a APL-urilor;
 • Minim 3 ani de experiență în organizarea de instruiri și alte activități de consolidare a capacităților pentru comunitățile locale;
 • Experiență dovedită în formarea și gestionarea coalițiilor / rețelelor locale;
 • Experiența anterioară în ceea ce privește punerea în aplicare a subvențiilor, sub-granturile finanțate de UE sau alți parteneri internaționali de dezvoltare va fi considerată un atu.

Organizațiile societății civile interesate sunt rugate să depună dosarul de participare format din următoarele:

 • O scurtă descriere a organizației (1-2 pagini);
 • Lista proiectelor relevante implementate anterior;
 • O scurtă descriere (2-3 pagini) a viziunii aplicantului privind participarea la activitățile de proiect menționate în secțiunea 3 din Termenii de Referință;
 • Bugetul propus pentru desfășurarea activităților de proiect;
 • Raportul de activitate al organizației pentru cel mai recent an;
 • Situațiile financiare pentru ultimii 3 ani (bilanțul contabil, balanța de profit și pierderi, etc.);
 • Cel mai recent raport de audit al situațiile financiare ale organizației (dacă este disponibil).

Dosarul trebuie trimis prin email la iulia@expert-grup.org până la data de 15 mai 2019, ora 18.00. Toate întrebările de clarificare pot fi adresate la dumitru@expert-grup.org (persoană de contact: Dumitru Budianschi, manager de proiect).

Accesaţi termenii de referinţă:Termeni de referinţă (en)  Termeni de referință (ro)

Detalii: Concurs de granturi

 Organizații vizate: Expert-Grup |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.