hackathon

Incluziunea digitală rurală! Ediţia a V-a.

Incluziunea* digitală rurală

Ediţia a V-a

 Centrul de Informaţii Universitare anunţă lansarea proiectului “Incluziunea digitală rurală”, ediţia 2018-2019, organizat cu suportul financiar integral al Fundaţiei Orange Moldova şi susţinut de către Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al RM.

Scopul proiectului este de a contribui la incluziunea digitală a gimnaziilor și liceelor din zonele rurale, prin dotarea acestora cu echipamentul necesar pentru desfăşurarea unui proces de studii mai calitativ. În cadrul proiectului, în bază de concurs, vor fi donate 20 de seturi de echipament performant, ce includ 2 laptopuri, 1 imprimantă, 1 proiector şi 1 masă mobilă pentru proiector.

Fundaţia Orange Moldova, în calitate de partener al proiectului, îşi propune să asigure cu echipament instituțiile de învățământ din localitățile rurale, cu scopul de a diminua excluziunea socială a copiilor din aceste zone.

Condiţii de participare:

În cadrul proiectului pot să participe doar gimnaziile şi liceele plasate în localitățile rurale (inclusiv suburbiile mun. Chișinău) şi care numără cel puţin 250 de elevi.

Dosarul de participare va include următoarele acte (completate în limbile română sau rusă):

  • Formular de aplicare completat (formatul formularului nu se modifică);
  • Un document ce confirmă numărul de elevi în instituție;
  • O notă informativă despre dotarea instituției cu echipament IT (anume computere, laptopuri, proiectoare și imprimante);
  • O scrisoare de motivare, din partea directorului instituţiei, care să explice necesitatea unui astfel de echipament, precum şi să specifice în ce activităţi şcolare acesta va fi folosit. Scrisoarea va fi semnată şi ştampilată de către directorul instituţiei şi va conţine minimum 500 cuvinte;
  • O listă de activităţi academice şi extracurriculare organizate pe parcursul anului de studii 2017-2018 și primului semestru al anului academic curent, în formă de tabel, cu următoarele informaţii: data activității, denumirea activităţii, scurtă descriere.

Nu sunt eligibile gimnaziile şi liceele plasate în centrele raionale, oraşe, municipii, cât şi în or. Chişinău! 

Termenul limită de depunere a dosarelor - 4 martie 2019!

Dosarele de aplicare pentru concurs se vor depune personal sau pot fi transmise prin poştă ordinară (prin scrisoare recomandată Poșta Moldovei) la adresa: Centrul de Informaţii Universitare, str. A. Puşkin 16, mun. Chişinău, MD 2012, cu mențiunea Incluziunea digitală rurală”.

Dosarele expediate în format electronic (poștă electronică) nu vor fi acceptate!

Formularele de aplicare și informaţii suplimentare pot fi solicitate la sediul Centrului de Informaţii Universitare din adresa de mai sus, sau pe http://www.eac.md/ro/.

Contacte recepție: (022) 221167, (022) 221172, 068220072, email: eac@eac.md.

Coordonator proiect – Viorica Volovei , tel: 060120078, email: v.volovei@eac.md.

Dosarele incomplete sau prezentate după termenul limită nu vor fi examinate. Dosarele nu se restituie. Rezultatele concursului sunt definitive şi nu pot fi supuse contestării.

 

*ATENȚIE! În acest proiect, noțiunea de “incluziune” nu se referă la elevii cu CES, dar la includerea instituțiilor din zonele rurale în procesul de integrare a tehnologiilor informaționale moderne!
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.