hackathon

Fundația HEKS-EPER anunță concurs de grant pentru procurarea echipamentelor de tratare cu bioxid de sulf (SO2) si a sistemelor de evacuare a reziduurilor din camerele frigorifice

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Ofertă de granturi pentru procurarea echipamentelor de tratare cu bioxid de sulf lichid (SO2) si a sistemelor de evacuare a reziduurilor acestuia din camerele frigorifice.

Context și obiective: 

Fundația Reprezentanță din Republica Moldova a Fundației Elvețiene HEKS-EPER implementează proiectul “ Îmbunătățirea producerii și a accesului la piață pentru producătorii de struguri “. Proiectul dezvoltă intervenții conform principiilor Market System Development (MSD) și are drept scop creșterea veniturilor producătorilor de struguri din Moldova.

Dezvoltarea proiectelor conform principiilor MSD presupune diagnosticarea sistemului de piață, în scopul identificării blocajelor și a înlăturării acestora. Intervențiile proiectului sunt orientate spre influențarea sistemului de piață încît acesta să funcționeze și în favoarea fermierilor mici și mijlocii.

Granturile pentru procurarea echipamentelor de tratare cu bioxid de sulf lichid și a sistemelor de evacuare a reziduurilor acestuia fac parte din setul de intervenții care derivă din unul dintre obiectivele de bază ale proiectului și anume îmbunătățirea serviciilor post-recoltă aplicabile strugurilor de masă.

În Republica Moldova, la moment, în majoritatea depozitelor frigorifice tratarea cu sulf a strugurilor de masă se face prin metoda clasică - prin arderea sulfului in diferite recipiente și răspîndirea particulelor prin fumegare, fără însă a se face evacuarea reziduurilor de bioxid de sulf. Neevacuarea reziduurilor de bioxid de sulf duce la deteriorarea construcției și a utilajului frigorific dar și la absorbția de către strugurii de masă a unei cantități de sulf ce poate depăși cantitățile permise conform normelor de siguranță alimentară.

Scopul:

Scopul grantului este modernizarea infrastructurii post-recoltare a strugurilor de masă pentru a satisface cerințele de calitate și siguranță alimentară cerute de piața UE și alte piețe regionale de export.

Valoarea grantului: 

  • Metoda acordării grantului se va face prin cofinanțarea în proporție de 50% a echipamentului de tratare cu bioxid de sulf lichid (SO2) si a sistemului de evacuare a reziduurilor acestuia.
  • Valoarea grantului nu va depăși suma de 465 EUR/cameră frigorifică cu capacitatea 400-600 m3.
  • Grantul se va acorda după încheierea unui acord de parteneriat cu beneficiarul grantului.
  • Grantul se va acorda în limita fondurilor disponibile prin încheierea unui contract de cofinanțare.
  • Acordarea grantului se va face conform principiului “primul venit, primul servit”.

Condiții de eligibilitate pentru beneficiarii grantului:

  • Adresează o cerere de solicitare a grantului (forma liberă), care va conține și o scurtă descriere a depozitului frigorific, la adresa electronică lilian.hincu@heks-eper.org
  • Demonstrează prin acte confirmative statutul de persoană fizică care practică activitate de întreprinzător sau persoană juridică ce desfășoară activitate agricolă pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu legislația în vigoare.


Cheltuieli eligibile:

  • Echipamentul de tratare cu bioxid de sulf
  • Sistemul de evacuare a reziduurilor de sulf
  • Lucrări de montaj și instalare

Data limită de primire a solicitărilor este 31.07.2018

Pentru informații suplimentare rugam sa ne contactați:
+37368040202 Hîncu Lilian- Coordonator de proiect, UIP HEKS Moldova

Alte articole de acest autor:


Organizații vizate: Fundația Elvețiană HEKS |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.