SCBM/ Concurs de Granturi pentru Rapoarte Analitice bazate pe date/ Конкурс Грантов на проведение Аналитических Исследований основанных на данных/ Grants Competition for Evidence-Based Analytical Papers

Ajută-ne să distribuim acest articol:

EU logo inscriptionUNDP logo small

The Support to Confidence Building Programme is funded by the European Union and Implemented by the UNDP Moldova

 

 

CONCURS DE GRANTURI PENTRU RAPOARTE ANALITICE BAZATE PE DATE ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII DURABILE

Programul „Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” lansează prezentul apel privind exprimarea interesului pentru Granturi, deschis organizaţiilor non-profit înregistrate în modul corespunzător, împreună cu echipe comune de implementare de pe ambele maluri ale Nistrului (cerință obligatorie). Proiectele aprobate pentru finanţare urmează a fi implementate începând cu luna iunie 2016 şi până în noiembrie 2016.

În cadrul acestui apel vor fi selectate proiecte cu valoarea de până la 5.000 de dolari SUA, în vederea elaborării unor rapoarte analitice clare, bazate pe date, cu utilizarea datelor relevante și dimensiunilor de dezagregare disponibile (de ex., vârstă, gen, zonă geografică, etc.), care să descrie starea de fapt în domeniile tematice propuse.

Regulile şi procedurile care vor ghida procesul de depunere, selectare şi implementare a proiectelor sunt oferite în Ghidul Solicitantului (atasat la anunt original, link mai jos).

Data limită pentru depunerea proiectelor este extinsă pînă pe 20 iunie 2016, 12:00 (Moldova, ora locală).

Pentru mai multe detalii accesati anuntul original: http://www.undp.md/tenders//tnddetails2/1262/


КОНКУРС ГРАНТОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОСНОВАННЫХ НА ДАННЫХ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Программа «Поддержки мер по укреплению доверия» объявляет сбор заявок на выражение заинтересованности в Грантах, открытых для зарегистрированные некоммерческие организации, включающие совместные группы исследователей/аналитиков с обоих берегов Днестра (как обязательное условие). Проекты, утвержденные к финансированию, будут реализованы в период с июня 2016 г. по ноябрь 2016 г.

В рамках конкурса будут отобраны проекты на сумму до 5 000 долларов США в области разработки ясных аналитических работ/отчетов с использованием существующих данных с разбивкой по доступным параметрам (например, по возрастным группам, полу, географической территории, и т.д.), которые бы описывали текущее положение дел в предлагаемых тематических областях.

Правила и процедуры, которые будут применяться к процессу подачи, отбора и реализации проектов, можно найти в документе Руководство заявителя (прикреплённое к оригинальному объявлению, ссылку см. ниже).

Крайний срок подачи предложений продлён до 20 июня 2016 г., 12:00 (местное время Молдовы).

Для получения более подробной информации, пожалуйста, следуйте по ссылке: http://www.undp.md/tenders//tnddetails2/1262/


GRANTS COMPETITION FOR EVIDENCE-BASED ANALYTICAL PAPERS ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT

«Support to Confidence Building Measures» Programme announces an Expression of Interest for Grants opened to registered non-profit organizations, with joint implementation teams from both banks of the Nistru River (as mandatory requirement). The projects approved for funding will be implemented from June 2016 until November 2016.

Within the Expression of Interest, projects of up to 5,000 USD will be selected to develop clear analytical papers, based on evidences, through the use of relevant data and available disaggregation dimensions (i.e. age, gender, geographic area, etc.), which describe the current status in the proposed thematic areas.

The rules and procedures that will guide the submission, selection and implementation of projects can be found in the Applicant’s Guidelines (attached to the original announcement, see link below).

Deadline for submission of proposals is extended by 20 June 2016, 12:00 (Moldova local time).

For more details, please, follow the original announcement: http://www.undp.md/tenders//tnddetails2/1262/

Alte articole de acest autor:
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.