O echipă de activiști a lansat pagina IDA.MD -  o platformă SIGURĂ, ANONIMĂ, CONFIDENȚIALĂ și ACCESIBILĂ pentru angajații și angajatele din orice ramură a economiei care pot raporta încălcări ale unuia sau mai multe drepturi ce țin de locul lor de muncă.

Pe platformă utilizatorii pot raporta încălcări ce țin de:

         CONDIȚII DE MUNCĂ

 • Lipsa unui contract oficial de muncă (munca la negru)
 • Muncă peste program
 • Concediere ilegală
 • Accidente de serviciu
 • Condiții de muncă neadecvate (ex. Lipsesc condiții de a pregăti mîncarea sau de a lua masa).
 • Nerespectarea normelor privind sănătatea și securitatea muncii
 • Condițiile de muncă ale persoanelor cu dizabilități
 • Munca minorilor (copii etc)
 • Nerespectarea dreptului de asociere a muncitorilor în sindicate
 • Discriminare pe bază de gen, etnie, limbă, religie etc
 • Hărțuire sexuală la locul de muncă
 • Agresiune verbală, psihologică sau de alt gen

  CONDIȚII DE SALARIZARE

 • Nu se achită salariul la timp
 • Salariul mai mic decît cel promis la angajare
 • Achitarea salariului în plic
 • Rețineri nejustificate din salariu
 • Altele 


 • CONCEDIU ȘI ZILE DE ODIHNĂ
 • Nerespectarea dreptului la zile de odihnă
 • Nerespectarea dreptului la pauza de masă
 • Neacordarea concediului anual
 • Neacordarea concediului plătit pentru îngrijirea copilului
  și altele...

Pentru contacte și informații suplimentare: incalcari@protonmail.com 

https://www.facebook.com/%C3%8Enc%C4%83lc%C4%83ri-ale-Drepturilor-Angaja%C8%9Bilor-113276006780077/

Alte articole de acest autor:

Ajută-ne să distribuim acest articol: