Prin prezenta, Vă invităm în data de 12 Noiembrie 2019, între 10:30-13:00, la prezentarea conceptului ECIPES Program.
V Continental Business Center, str. Dm. Cantemir 5/4.
Prezentarea conceptului ECIPES Program și progresul .
Intrare liberă, înregistrare obligatorie, limba română.
Persoanele interesate pot afla detalii pe www.idep.md
sau solicita conceptul (ECIPESP) idep.md@gmail.com
Pe data de 28 noiembrie, IDEP Moldova organizează Conferință asupra conceptului ECIPESP (principiu individ-localitate-antreprenor). Un program prin care cerem alocarea de fonduri suplimentare pentru Moldova 2021-2022 - 40 mln euro)
<english> bellow <руский> ниже
Beneficiari?
1) 100.000 beneficiari ce vor putea folosi programul rabla electrocasnice din fonduri europene direct - 100 euro voucher (A++ energy efficiency). Luând în considerație cele expuse mai sus în indicatori cantitativi, acești beneficiari nici nu vor trebui convinși în beneficiile UE (ei vor avea aceste beneficii în camera de zi - televizor, baie - mașină de spălat, bucătărie - frigider, ș.a.)
2 ani - 20 mln euro
2) Aproximativ 580 autorități publice locale din Republica Moldova au înfrățiri (peste 90% dintre care cu UE, mare parte dintre care cu localitățile din România). Luând în considerație că aproximativ 500 granturi pentru 500 localități anual, autoritățile publice locale din Moldova vor fi interesate să acceseze acest mecanism de finanțare.
2 ani - 10 mln euro
3)1000 tineri (18-25 ani) antreprenori ce nu vor migra, având un suport pentru un Start-up (5000 euro) - buget 5mln euro/an - 2 ani -10 mln euro.

Pentru detalii concept și aprobare înregistrare eveniment transmiteți o scrisoare pe idep.md@gmail.com

<english>
Beneficiaries?
1) 100,000 beneficiaries who will be able to access the program for old home to change to other new one A++ (energy efficiency) appliances, from European funds directly.
2 years - 20 mln euro.
2) About 580 local public authorities in the Republic of Moldova have partnerships (more than 90% of which with the EU, most of them with the localities in Romania). Considering that about 500 grants for 500 localities that will be interested to access this fund.
2 years - 10 mln euro.
3) 1000 young entrepreneurs (18-25 years old) who will not migrate, with support for a Start-up (5000 euro) - budget 5mln euro/year - 2 years -10 mln euro.

For details about concept and participation request transmit a request to idep.md@gmail.com

<руский>
Бенефициары?
1) 100 000 бенефициаров в год смогут пользоваться программой по реутилизации старой бытовой техники из европейских фондов напрямую - ваучер на 100 евро. Бюджет 5 млн евро/год - 2 года - 20 млн евро.
2) Около 580 местных органов государственной власти в Республике Молдова имеют побратимов (более 90% из которых с ЕС, большинство из них с населенными пунктами в Румынии). Учитывая, что около 500 грантов для 500 населенных пунктов, все местные органы власти в Молдове будут заинтересованы в данной программе. Бюджет 5 млн евро/год - 2 года - 10 млн евро.
3) 1000 молодых предпринимателей ( в возрасте 18-25 лет), которые не будут мигрировать, при поддержке их Start-up (5000 евро). Бюджет 5 млн евро/год - 2 года - 10 млн евро.

Для технических деталий и регистрации отправите письмо на idep.md@gmail.com


Ajută-ne să distribuim acest articol: