hackathon

Un început promiţător de colaborare a instituţiilor statului cu societatea civilă din RM în cadrul Strategiei UE pentru regiunea Dunării

Un început promiţător de colaborare a instituţiilor statului cu societatea civilă din RM în cadrul Strategiei UE pentru regiunea Dunării

Sala cu Oglinzi a Uniunii Scriitorilor din Pepublica Moldova a găzduit, în ziua de joi, 22 septembrie, 2016, un eveniment de importanță strategică primordială nu doar pentru Republica Moldova, dar și pentru toate statele situate  în spațiul European aflat în regiunea Dunării. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor în poziţia sa de Coordonator Național al SUERD în RM, şi Asociaţia Obştească  BIOS în coordonare cu Forumul Societății Civile pentru regiunea Dunării și Aria Prioritară 10 responsabilă pentru societatea civilă și participarea la SUERD, orașul Viena au organizat Prima Zi de Participare Națională a Strategiei UE pentru regiunea Dunării (SUERD) pentru Societatea Civilă din Republica Moldova. Evenimentul a fost susţinut financiar de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), cu fonduri ale Cooperării Austriece pentru Dezvoltare, precum şi de Fundaţia Baden-Wüttemberg şi Foster Europe. Ariile prioritare din Strategia UE pentru regiunea Dunării au fost subiectele abordate în cadrul întrunirii la care au participat peste 70 de participanţi din diferite regiuni ale Republicii Moldova, din domenii diferite de activitate – membrii Grupului Interministerial, reprezentanţi ai APL, ONG-urilor, consultanți, specialiști în domeniu, fermieri, profesori, oameni de cultură, studenți. Pe toți, însă, i-a unit același scop, aceeași idee, cheie-strategică, de a contribui la soluționarea problemelor multiple din regiunea Dunării prin mobilizare, susținere informațională, financiară; prin consultații, dialog constructiv și schimb de opinii și experiență.

Ziua Națională de Participare, de fapt, a avut un aspect internațional. Au fost prezenţi reprezentantul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova; Ambasadorul Slovaciei în RM, reprezentantul Ambasadei Germaniei în RM, Președintele Forumului Societății Civile Dunărene; Managerul Ariei Prioritare 10 – Cooperarea și Dezvoltarea Capacităților, SUERD, participanți din Austria şi Ucraina.

Mesaje de salut au fost din partea d-lor Anatol Usatii, Viceministrul Dezvoltării regionale și Construcțiilor, Coordonator Național al Strategiei UE pentru regiunea Dunării (SUERD) în RM, Henno Putnik, Reprezentantul Delegaţiei Uniunii Europene, Stefan August Lutgenau, Director, Foster Europe, Fundația pentru Regiunile Europene Puternice, Președinte al Forumului Societății Civile Dunărene, Valentin Ciubotaru, Director executiv, Asociația Obștească BIOS:

 

Experţii din domeniu au au avut prezentat foarte interesante prezentări:

  • Daniela Urschitz, Managerul Ariei Prioritare 10 - Cooperarea şi Dezvoltarea Capacităţilor, SUERD, Primăria or. Viena
  • Stefan August Lutgenau, Director, Foster Europe, Fundația pentru Regiunile Europene Puternice, Președinte al Forumului Societății Civile Dunărene
  • Stefan August Lutgenau, Director, Foster Europe, Fundația pentru Regiunile Europene Puternice, Președinte al Forumului Societății Civile Dunărene,
  • Adriana Roşca, Consultant superior, Direcția relații internaționale și Integrare Europeană, Ministerul Educaţiei, Coordinatorul Naţional pe Aria Prioritară 9
  • Viorica Corlat-Turcan, Instituția privată Reprezentanța CALLIDUS-Instituție de învățământ pentru adulți în Republica Moldova
  • Angela Chicu, Preşedinte Asociatia Femeilor Profesioniste si de Afaceri din Moldova
  • Elena Zubcov, Şef a laboratorului de hidrobiologie și ecotoxicologie a Institutului de Zoologie, Academia de Științe a Moldove
  • Igor Studennikov, Director executiv, Centrul pentru Studii Regionale, Ucraina.

 

Moderatorii: Oxana Paierele, şef Direcția relații internaționale și atragerea investițiilor, MDRC, Stefan August Lutgenau, preşedintele Forumului Societății Civile pentru regiunea Dunării; Valentin Ciubotaru, director executiv, Asociația Obștească BIOS; Elena Bivol, coordonator instruire, AO BIOS au depus toate eforturile ca această yi să fie cu adevărat Ziua participării.

 

Evenimentul s-a finalizat cu concluzii optimiste privind oportunităţile şi perspectivele de colaborare a structurilor statale cu societatea civilă şi de realizare a SUERD în RM.

Evaluarea realizată de către participanţii la prima Zi Naţională de Participare a Strategiei UE pentru regiunea Dunării (SUERD) pentru Societatea Civilă din Republica Moldova confirmă faptul că actualitatea seminarului este foarte mare (88,6%). Seminarul a justificat aşteptările majorității participanților într-o măsură mare (41,3%) și foarte mare (47%).

 Majoritatea participanţilor consideră că atât nivelul informativ, cât și caracterul practic este mare (respectiv 40% și 39,5%) şi foarte mare (respectiv 54,4% și 30,3%).

 

Majoritatea participanţilor seminarului au apreciat înalt atât modalitatea de facilitare a discuțiilor de către moderator, cât și calitatea prezentărilor orale.

  

Materialele vizuale au fost appreciate preponderant ca bune și foarte bune. Aranjamentele logistice au fost appreciate ca bune (48,6%) şi foarte bune (42,9%) de către participanţi.

Circa 78% dintre participanţi consideră că au nevoie de informaţie suplimentară la tema SUERD. Majoritatea participanților au menționat că un eveniment util.

Astfel, Prima Zi Naţională de Participare a demonstrat că doar implicarea activă a părților interesate sau potențiale ale SUERD la nivel național, regional și local poate avea succes în realizarea cu succes a SUERD.

 

Claudia Partole

Scriitoare,

Preşedinte

AO BIOS
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.