hackathon

INVITAȚIE LA CONCURS PENTRU ACHIZIȚIONAREA SERVICIILOR PRIN METODA CERERII OFERTELOR DE PREȚURI

Ajută-ne să distribuim acest articol:

DENUMIREA ORGANIZAȚIEI CONTRACTANTE: Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA.

SEDIUL ORGANIZAȚIEI CONTRACTANTE (adresa depunerii ofertelor și desfășurării concursului): str. Mihail Sadoveanu nr. 21, mun. Soroca, MD-3006, raionul Soroca, Republica Moldova, e-mail: crt.dacia@gmail.com, web: http://www.youthsoroca.md.

PERSOANA DE CONTACT: Babici Stela, Director executiv CRT DACIA, tel: +373 67301202, e-mail: stela.babici@yahoo.com.

OBIECTUL ACHIZIȚIEI: Servicii de instruire în domeniul consolidarea capacităților a 5 Consilii de Tineret pentru implicarea în procesul decizional din cadrul Consiliului Raional Soroca, Consiliului Municipal Soroca, Consiliului Comunal Rublenița, Consiliului Comunal Căinarii Vechi și Consiliului Comunal Vărăncău.

NUMĂRUL CONCURSULUI: CRTD19004.

LOCUL DE REALIZARE: Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, str. Mihail Sadoveanu nr. 21, mun. Soroca, MD-3006, raionul Soroca, Republica Moldova.

LIMBA DE LUCRU: limba română.

PERIOADA DE REALIZARE: luna aprilie-mai 2019.

GRUP ȚINTĂ: 50 de tineri din instituțiile de învățământ: din municipiul și r-nul Soroca.

CONTEXT: Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA implementează Proiectului “Amplificarea implicării tinerilor în procesul decizional”, cu suportul oferit din partea Fundației Est-Europene în parteneriat cu Centrul “Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia, care are ca scop promovarea participării tinerilor din comunitățile raionului Soroca în procesele decizionale din cadrul autorităților publice locale de nivel I și II.

În cadrul proiectului sunt planificate 3 training-uri. În acest context, tinerii vor fi instruiți despre: ”Rolul Consiliilor de Tineret în procesul decizional”, ”Abilitarea tinerilor în analiza proiectelor de decizie”, ”Abilitarea tinerilor în implementarea activităților de advocacy”. Un accent specific în cadrul acestor activități este contribuirea la consolidarea capacităților a 5 Consilii de Tineret pentru implicarea în procesul decizional din cadrul Consiliului Raional Soroca, Consiliului Municipal Soroca, Consiliului Comunal Rublenița, Consiliului Comunal Căinarii Vechi și Consiliului Comunal Vărăncău, inclusiv vor facilita dialogul în procesul decizional dintre tineri și factorii de decizie și va susține și promova parteneriatele dintre tineri și autoritățile publice locale la implementarea inițiativelor locale pentru tineret.

CRITERIILE DE EVALUARE A OFERTELOR:

#

Criterii

Punctaj maxim, (puncte)

1.        

Valoarea ofertei ca cost

50

2.        

Studii superioare de licență

10

3.        

Studii superioare de master

10

4.        

Experiență de minim 2 ani în domeniul instruirii tinerilor/elevilor

10

5.        

Calificarea în domeniul ”implicarea civică a tinerilor/implicarea în procesul decizional”

10

VALUTA ȘI MODUL DE ACHITARE: serviciile vor fi remunerate în Lei moldovenești, prin transfer bancar, în baza contractului de prestări servicii, actului de recepționare și a raportului pe serviciile realizate.

SPECIFICAȚII CU REFERIRE IMPOZITE ȘI TAXE: experții selectați care își desfășoară activitatea profesională în bază de patentă, vor fi remunerați conform prevederilor legislația în vigoare.

CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS:

Experții/formatorii prezintă oferta, CV-ul, o scurtă descriere conceptuală a metodologiei care va fi aplicată (maxim o pagină A4). Un expert/formator poate aplica pentru toate 3 tipuri de servicii, sau poate aplica pentru un singur tip de serviciu. Selecția unui expert/formator sau a mai mulți va fi efectuată în dependență de ofertele recepționate în cadrul concursului.

MODALITĂȚILE DE PARTICIPARE LA CONCURS: oferta se expediază la adresa electronică crt.dacia@gmail.com cu indicația în titlul mesajului ”concurs de achiziție Nr. CRTD19004”.

LIMBA ÎN CARE SE PREZINTĂ OFERTELE COMERCIALE: limba română.

CERINŢELE FAŢĂ DE SERVICIILE SOLICITATE

Denumirea serviciilor

Descrierea serviciilor

Numărul experților

Servicii de instruire în domeniul consolidarea capacităților a 5 Consilii de Tineret pentru implicarea în procesul decizional din cadrul Consiliului Raional Soroca, Consiliului Municipal Soroca, Consiliului Comunal Rublenița, Consiliului Comunal Căinarii Vechi și Consiliului Comunal Vărăncău.

În vederea prestării serviciilor de instruire în domeniul,  vor fi realizate următoarele activităţi:

Activitatea 1. Training ”Rolul Consiliilor de Tineret în procesul decizional”

Obiectivul training-ului este consolidarea cunoștințelor și formarea abilităților necesare în domeniul de activitate a unui Consiliu de Tineret pentru 50 de tineri din cadrul Consiliului Raional al Tinerilor, Consiliul Local al Tinerilor din municipiul Soroca, Consiliilor Locale al Tinerilor din comunele Rublenița, Căinarii Vechi și Vărăncău.

Rezultatul planificat al trainingu-lui este formarea cunoștințelor și abilităților necesare tinerilor pentru asigurarea activității Consiliului de Tineret pe care ei îl reprezintă, în contextul principiilor democratice, spiritului cetățenesc de implicare și participare în procesele decizionale, lucru în echipă, aplicarea instrumentelor de mobilizare a tinerilor.

Numărul de activități: 2 training-uri cu o durată de 2 zile.

Perioada contractării: 7 zile (din care 2 zile pentru pregătire,  1 zi pentru raportare și 4 zile pentru desfășurarea trainingu-lui.

Activitatea 2. Training ”Abilitarea tinerilor în analiza proiectelor de decizie”

Obiectivul trainingu-lui este consolidarea cunoștințelor și formarea abilităților necesare în domeniul de analiză a proiectelor de decizie emise de autoritățile publice locale pentru 50 de tineri din cadrul Consiliului Raional al Tinerilor, Consiliul Local al Tinerilor din municipiul Soroca, Consiliilor Locale al Tinerilor din comunele Rublenița, Căinarii Vechi și Vărăncău.

Rezultatul planificat al trainingu-lui este formarea cunoștințelor și abilitățile necesare pentru a analiza și a consulta eficient proiectele de decizie emise de autoritățile publice locale, elaborând în acest proces, recomandări pe marginea acestor proiecte de decizie ce vor reprezenta într-un mod specific interesele tinerilor.

Numărul de activități: 2 training-uri cu o durată de 2 zile.

Perioada contractării: 7 zile (din care 2 zile pentru pregătire,  1 zi pentru raportare și 4 zile pentru desfășurarea trainingu-lui.

Activitatea 3. Training ”Abilitarea tinerilor în implementarea activităților de advocacy”

Obiectivul trainingu-lui este consolidarea cunoștințelor și formarea abilităților necesare în implementarea activităților de advocacy pentru 50 de tineri din cadrul Consiliului Raional al Tinerilor, Consiliul Local al Tinerilor din municipiul Soroca, Consiliilor Locale al Tinerilor din comunele Rublenița, Căinarii Vechi și Vărăncău.

Rezultatul planificat al trainingu-lui este formarea cunoștințelor și abilitățile necesare pentru a asigura implementarea activităților de advocacy în cadrul proceselor decizionale, promovând astfel interesele tinerilor în raport cu politicile autorităților publice decidente.

Numărul de activități: 2 training-uri cu o durată de 2 zile.

Perioada contractării: 7 zile (din care 2 zile pentru pregătire,  1 zi pentru raportare și 4 zile pentru desfășurarea trainingu-lui.

*Grupul de experți v-a fi responsabil de pregătirea agendelor de lucru pentru fiecare activitate, a materialelor de suport pentru participanți, desfășurarea activităților la propriu și pregătirea unui raport narativ al activităților realizate. Logistica, pregătirea mapei participantului, multiplicarea materialelor, organizarea pauzelor de cafea și inițierea participanților sunt în responsabilitatea organizației contractante.

Toate activităţile vor fi realizate în perioada aprilie-mai 2019, pe toată perioada implementării activităţilor fiecare expert va fi contractat pentru o perioadă de 7 zile.

3 experți/1 expert calificați în domeniul implicării civice a tinerilor/implicării în procesul decizional

TERMENUL-LIMITĂ DE PREZENTARE A OFERTELOR: 18 aprilie 2019, ora 11.00.

DATA/ORA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI: 18 aprilie 2019.

STRUCTURA OFERTEI, VEDEȚI AICI: STRUCTURA UNEI OFERTE

Alte articole de acest autor:Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.